Bli den mannen Gud har kalt deg til å være!
Forhåndsbestill boken "Troens menn" i dag.
Erik Albert, pastor i Norkirken i Kristiansand
«Jeg synes dette er en svært nyttig bok som tar for seg et utfordrende tema på en god måte. Den gir meg inspirasjon og mot til å praktisere ut fra bokens gode modeller. Boken gir nyttige verktøy som er satt i «system», hvor mulighetene for sunn og god utvikling er store. Jeg kan så absolutt tenke meg å bruke denne boka selv og jeg er sikker på at det vil være til stor nytt og hjelp i mange sammenhenger.»
Erik Albert, pastor i Norkirken i Kristiansand
Erik Albert, pastor i Norkirken i Kristiansand
«Jeg synes dette er en svært nyttig bok som tar for seg et utfordrende tema på en god måte. Den gir meg inspirasjon og mot til å praktisere ut fra bokens gode modeller. Boken gir nyttige verktøy som er satt i «system», hvor mulighetene for sunn og god utvikling er store. Jeg kan så absolutt tenke meg å bruke denne boka selv og jeg er sikker på at det vil være til stor nytt og hjelp i mange sammenhenger.»
Andreas Holm, programlader på Hald Internasjonale Senter
«Det er en bok som jeg tenker fremst passer som er verktøy for å vokse i disippelgjøring der man er i en gruppe og ikke en bok man leser raskt gjennom på egen hånd. I stort synes jeg det er en god bok: Den utfordrer på en god måte til etterfølgelse og setter fokus på utfordringer med disippelskap i dagens samfunn. Den setter fokus på viktige sider ved kristenlivet og også et godt fokus på stadig fortsette med tid med Gud."
Andreas Holm, programlader på Hald Internasjonale Senter
Andreas Holm, programlader på Hald Internasjonale Senter
«Det er en bok som jeg tenker fremst passer som er verktøy for å vokse i disippelgjøring der man er i en gruppe og ikke en bok man leser raskt gjennom på egen hånd. I stort synes jeg det er en god bok: Den utfordrer på en god måte til etterfølgelse og setter fokus på utfordringer med disippelskap i dagens samfunn. Den setter fokus på viktige sider ved kristenlivet og også et godt fokus på stadig fortsette med tid med Gud."
Jarleif Gaustad, fellesskapsutvikler i Norsk Luthersk Misjonssamband.
«Oppdraget Jesus gav oss var å døpe og å gjøre disipler. Enkelt og greit, men likevel vanskelig. «Troens menn» hjelper deg i din smågruppe å gå steg i modning som disippel og i å hjelpe andre i denne prosessen. Det vanskelige er fortsatt vanskelig, men det blir enklere sammen med andre. Vil du vokse som disippel og modes som den mannen Gud har skapt deg til å være er «Troens menn» et opplegg jeg vil anbefale deg å bruke i din smågruppe. Eller kanskje du skal starte en?»
Jarleif Gaustad, fellesskapsutvikler i Norsk Luthersk Misjonssamband.
Jarleif Gaustad, fellesskapsutvikler i Norsk Luthersk Misjonssamband.
«Oppdraget Jesus gav oss var å døpe og å gjøre disipler. Enkelt og greit, men likevel vanskelig. «Troens menn» hjelper deg i din smågruppe å gå steg i modning som disippel og i å hjelpe andre i denne prosessen. Det vanskelige er fortsatt vanskelig, men det blir enklere sammen med andre. Vil du vokse som disippel og modes som den mannen Gud har skapt deg til å være er «Troens menn» et opplegg jeg vil anbefale deg å bruke i din smågruppe. Eller kanskje du skal starte en?»
Terje Olav Harnes, lærer
«Jeg gleder meg til å begynne med denne boka i smågruppa vår! Tematisk treffer den blink med tanke på behovet hos menn om å fokusere på relasjonen til Jesus. Ved å følge opp bokens anbefalinger i praksis, tror jeg dette vil ha stor betydning for den åndelige kraften i menighetene våre.»
Terje Olav Harnes, lærer
Terje Olav Harnes, lærer
«Jeg gleder meg til å begynne med denne boka i smågruppa vår! Tematisk treffer den blink med tanke på behovet hos menn om å fokusere på relasjonen til Jesus. Ved å følge opp bokens anbefalinger i praksis, tror jeg dette vil ha stor betydning for den åndelige kraften i menighetene våre.»

 

Om forfatteren 

"Troens menn" er skrevet av Lonnie Berger som har mer enn 30 års erfaring med disippeltrening. Historiene som er brukt i boken er sanne. De handler om ekte menn, som strever med ekte problemer og hvordan Gud har en løsning. 

Om boka

«Vår drøm og vår visjon er å se kristne menn over hele verden styrket og oppmuntret i sin åndelige utrustning, slik at de kan leve det livet Gud selv ønsker for dem både som fedre, ektemenn, menighetsledere, forretningsfolk, idrettsledere, arbeidstakere. Ja kort sagt på alle livets arenaer. Også i Norge trenger vi å se at kristne menn i større grad tar den rollen og det åndelige ansvaret de er gitt og at de i større grad får den nødvendige utrustningen til dette. Her tror vi at «Troens Menn» sitt studieopplegg i egne mannsgrupper kan være et verdifullt bidrag til endring i enkeltmenneskers liv. Dette kan gi positive ringvirkninger både for barn, ektefeller, familier, arbeidsplasser og lokalsamfunn. Der Gud får berøre, fornye og utruste oss menn vil vi se endrede liv og åndelig frukt. Det er den røde tråden du raskt vil oppdage i disse bøkene. Studieopplegget er fullt og helt fundert på Guds eget Ord, og kraften og relevansen det bærer med seg i våre hverdagsliv.»

Pris

Kr. 129,- + frakt. 

Bestill "Troens menn" her!
Antall bøker du vil bestille: