Gi en gave
Noreamøte

Møter, konserter og arrangementer

Norea besøker både menigheter og skoler i Norge.
Vi forkynner Guds ord og forteller om prosjektene våre.
Denne oppgaven er ikke bare forbeholdt ansatte i Norea, men også våre frivillige Norea-ambassadører.

Under finner du en oversikt over våre møter og arrangement, samt der vi deltar på møter med tale og/eller informasjon om Noreas arbeid.

Kontakt oss på 38 14 50 20 eller på post@norea.no
om du vil ha besøk av oss eller ha et Noreamøte eller en Noreakonsert

Noreas møteoversikt

Her er en oversikt over Noreas møter, konserter og større arrangementer i 2023. Endringer kan forekomme.


VÅREN 2023

Februar

Søndag 12. februar - Formiddagsmøte Lyngdal Bedehus. Jostein Sæth taler og informerer.

 

12. - 15. februar - Konsertturnè Aust i Agder:     

Mandag 13. februar Frikirka i Grimstad

Tirsdag 14. februar Songe Frikirke

Onsdag 15. februar Havstad Bedehus, Arendal

 

13. - 19. februar - Midt-Norge v/Martin Birkedal:  

Mandag 13. februar og tirsdag 14. februar Oppdal 

Onsdag 15. februar - søndag 19. februar Åfjord

 

Torsdag 16. februar - Formiddagstreff på Frikstad Bedehus i Randesund kl. 12.00. Elisabeth Sæth deltar. Sang, andakt og info om Noreas arbeid.

 

Mars

Onsdag 1. mars - Norea-møte Åraksbø misjonslag kl. 19.00. Elisabeth og Jostein Sæth. Tale, misjonsinfo og sang.

Uke 10 (6. - 12. mars) - Gilje Bedehus, Lauvås Bedehus og Heia Bedehus v/ Martin Birkedal

Fredag 10. - søndag 12. mars - UFU-festival Kristiansandsområdet

Søndag 19. mars - Vigrestad Misjonshus kl. 10.30. Svein Anton Hansen taler og informerer om Norea og Arven etter Adam.

Fredag 24. mars - Norea-møte på Høvåg bedehus kl. 19.30. Elisabeth og Jostein Sæth. Tale, misjonsinfo og sang.

 

April

Søndag 16. april - Klepp Stasjon bedehus kl. 11.00. Svein Anton Hansen taler og informerer.

Fredag 14.-søndag 16. april: Håpets Kvinner-helg på Evjetun leirsted. Mer info kommer.

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å arrangere et Noreamøte

Vi kan sende deg informasjon etter behov, og svare på spørsmål du måtte ha.

38 14 50 20         

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding