Gi en gave
Noreamøte

Møter, konserter og arrangementer

Norea besøker både menigheter og skoler i Norge.
Vi forkynner Guds ord og forteller om prosjektene våre.
Denne oppgaven er ikke bare forbeholdt ansatte i Norea, men også våre frivillige Norea-ambassadører.

Under finner du en oversikt over våre møter og arrangement, samt der vi deltar på møter med tale og/eller informasjon om Noreas arbeid.

Kontakt oss på 38 14 50 20 eller på post@norea.no
om du vil ha besøk av oss eller ha et Noreamøte eller en Noreakonsert

Noreas møteoversikt

Her er en oversikt over Noreas møter, konserter og større arrangementer i 2022 og 2023. Endringer kan forekomme.
AUGUST

11.-14.august: Håpskonserter i Trøndelag, med Ingrid Grøvan og Norea Music. Presentasjon av Noreas store satsing, Arven etter Adam.
Fredag  12. august kl. 18.00 Oppdal, Thyve bedehus
Søndag 14. august kl. 11.00 Trondheim, Betania

 

SEPTEMBER

Lørdag 3. september - søndag 4. september:
Sang- og musikkfestivalen KRISMUS på Inderøy/Trøndelag. Svein Anton Hansen taler og informerer. 

Tirsdag 6. september: Kvinnestevne på Undeland. Brit Kari har andakt og informasjon. Arr: Misjonssambandet Sør.

Fredag 23. september - søndag 25. september:
Leiren "Vi over 60" på Laberget leirsted i Trøndelag. Svein Anton Hansen taler og informerer.

Søndag 25. september kl. 18.00: Møte på Eiken bedehus. Harald Endresen fra Norea taler og informerer. Sang av Vidar Søyland. Kaffe etter møtet.

 

OKTOBER

Fredag 14.- søndag 16. oktober: Kvinnestevne i Finnmark Indremisjon på Vestre Jakobselv Misjonssenter. Åpen håpskonsert i Vadsø kirke. Bibeltime på kvinnestevnet.Fra Norea: Elisabeth L Sæth, Eli Fuglestad og Anne Birgitte L Bøe.

Torsdag 20.- søndag 23 oktober: Kvinnekonferanse med Kvinner i Nettverk. Norea Håpets Kvinner er medinnbydere. Mer info og påmelding her.

Fredag 28.-lørdag 29.oktober: Unåddkonferansen (M28) i Bergen.

 

NOVEMBER

Fredag 4.-søndag 6. november: Norea inviterer til mediemisjonshelg i Kristiansand. Mer info kommer etter hvert.

Fredag 11.- søndag 13. november: Konserter med Morten Samuelsen og Norea Music. Mer info kommer.

Fredag 11.-søndag 13.november: Konserter med Maria Engås Halsne i Rogaland. Mer info kommer.

Lørdag 19. november: Julemesse i Valle. Frihals og Roald Arnesen fra Norea deltar.

Søndag 20. november kl. 11.00: Noreamøte på Nomeland bedehus. Det blir misjonshistorier og tale ved Martin Birkedal. Roald Arnesen informerer, og synger.

 

DESEMBER

Søndag 4. desember: INN-kyrkja på Lye i Rogaland. Svein Anton Hansen taler og informerer.

Mandag 12. desember: Misjonssalen Sandnes. Svein Anton Hansen taler og informerer. 
 

VÅREN 2023

Fredag 14.-søndag 16. april: Håpets Kvinner-helg på Evjetun leirsted. Mer info kommer.

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å arrangere et Noreamøte

Vi kan sende deg informasjon etter behov, og svare på spørsmål du måtte ha.

38 14 50 20         

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding