Gi en gave
Noreamøte

Møter, konserter og arrangementer

Norea besøker både menigheter og skoler i Norge.
Vi forkynner Guds ord og forteller om prosjektene våre.
Denne oppgaven er ikke bare forbeholdt ansatte i Norea, men også våre frivillige Norea-ambassadører.

Under finner du en oversikt over våre møter og arrangement, samt der vi deltar på møter med tale og/eller informasjon om Noreas arbeid.

Kontakt oss på 38 14 50 20 eller på post@norea.no
om du vil ha besøk av oss eller ha et Noreamøte eller en Noreakonsert

2024

23. februar - Høvåg bedehus, Agder. Fri Hals og Roald Arnesen

25. februar - Kviteseid Misjonshus kl. 17 og Kvitsund Gymnas kl. 20. Brit Kari Urdal og Karoline Nord-Varhaug

8. - 9. mars - UfU-konferanse, Kristiansand

7. mars - Fri Hals-konsert i Norkirken, Sandefjord sammen med mannskoret "Sønner av døtre". Kl. 20.00.

8. mars - Fri Hals-konsert i Oppdal misjons- og menighetshus sammen med damekoret "Quindeklang". Kl. 19.00

9. mars - Fri Hals-konsert i Norkirken, Hamar. Kl. 19.00

10. mars - Fri Hals-konsert i Misjonssalen, Grimstad kl. 17.00

Håpskonsert i påsketid, Bergensområdet - Morten Samuelsen, Arnt Thyve, Roald Arnesen og strykere fra Kongshaug musikkgymnas:

- 17. mars - Karmel bedehus, Blomsterdalen. Kl. 19.30

- 18. mars - Nainkyrkja, Voss

- 19. mars - Austevoll kyrkje

- 20. mars - Erdal kirke, Askøy. Kl. 19.30

- 21. mars - Frekhaug bedehus

24. mars - Nærbø Bedehus. Svein Anton Hansen

4. april - Bygland/Åraksbø. Roald Arnesen

12.-14. april - Troens Menn-konferanse, Evjetun, Agder

12.-14. april - Håpskonserter Sunnmøre. Ingrid Grøvan og Elisabeth Lillebø Sæth

16. april - Rennebu bedehus. Martin Birkedal

17. april - Surnadal. Martin Birkedal

25. april - Formiddagstreff Misjonshuset, Kristiansand. Roald Arnesen. Kl. 11

1. mai - Søvassli Ungdomssenter. Svein Anton Hansen

7. mai - Formiddagstreff Ebeneser, Ganddal. Svein Anton Hansen

2. juni - Ogna bedehus. Svein Anton Hansen

2. juni - Tinnesmoen bedehus, Notodden. Per Birkeli

2. juni - Kjosen Bedehus, Drangedal. Per Birkeli

6. juni - Blå Kors, Kristiansand. Roald Arnesen

Uke 27 - Norea deltar på bibelcamp på Fangekasa

Uke 28 - Norea deltar på bibelcamp på Evjetun

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å arrangere et Noreamøte

Vi kan sende deg informasjon etter behov, og svare på spørsmål du måtte ha.

38 14 50 20         

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding