Gi en gave
Noreamøte

Møter, konserter og arrangementer

Norea besøker både menigheter og skoler i Norge.
Vi forkynner Guds ord og forteller om prosjektene våre.
Denne oppgaven er ikke bare forbeholdt ansatte i Norea, men også våre frivillige Norea-ambassadører.

Under finner du en oversikt over våre møter og arrangement, samt der vi deltar på møter med tale og/eller informasjon om Noreas arbeid.

Kontakt oss på 38 14 50 20 eller på post@norea.no
om du vil ha besøk av oss eller ha et Noreamøte eller en Noreakonsert

Noreas møteoversikt

Her er en oversikt over Noreas møter, konserter og større arrangementer i 2022 og 2023. Endringer kan forekomme.

 

OKTOBER

Fredag 14.- søndag 16. oktober: Kvinnestevne i Finnmark Indremisjon på Vestre Jakobselv Misjonssenter. Fokus på Norea Håpets Kvinner. Mer info og påmelding finner du her.
Flere detaljer:
Fredag 14.10: Håpskonsert i Vadsø kirke ved Norea Music/Elisabeth Lillebø Sæth og Anne Birgitte Lillebø Bøe. Gratis og åpen for alle.
Lørdag 15.10: Bibeltimer, felleskap og møter på Vestre Jakobselv Misjonssenter. .
Forkynnelse ved Eli Fuglestad.  Sang og musikk ved Anne Birgitte Lillebø Bøe og Elisabeth Lillebø Sæth
Søndag 16.10: Familiemøte for alle generasjoner på Vestre Jakobsselv Misjonssenter. Andakt ved Elisabeth Lillebø Sæth

Torsdag 20.- søndag 23 oktober: Kvinnekonferanse med Kvinner i Nettverk. Norea Håpets Kvinner er medinnbydere. Mer info og påmelding her.

Fredag 28.-lørdag 29.oktober: Unåddkonferansen (M28) i Bergen.

 

NOVEMBER

Fredag 4.-søndag 6. november: Norea inviterer til mediemisjonshelg i Kristiansand. Info og påmelding finner du her.

Fredag 11.- søndag 13. november: Konserter med Morten Samuelsen og Norea Music. Mer info kommer.

Fredag 11.-søndag 13.november: Konserter med Maria Engås Halsne i Rogaland. Mer info kommer.

Lørdag 19. november: Julemesse i Valle. Frihals og Roald Arnesen fra Norea deltar.

Søndag 20. november kl. 11.00: Noreamøte på Nomeland bedehus. Det blir misjonshistorier og tale ved Martin Birkedal. Roald Arnesen informerer, og synger.

 

DESEMBER

Søndag 4. desember: INN-kyrkja på Lye i Rogaland. Svein Anton Hansen taler og informerer.

Mandag 12. desember: Misjonssalen Sandnes. Svein Anton Hansen taler og informerer. 
 

VÅREN 2023

Fredag 14.-søndag 16. april: Håpets Kvinner-helg på Evjetun leirsted. Mer info kommer.

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å arrangere et Noreamøte

Vi kan sende deg informasjon etter behov, og svare på spørsmål du måtte ha.

38 14 50 20         

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding