Sentral-Asia

Norea i Sentral-Asia

 

Radio er et viktig redskap for å forkynne Guds ord i Sentral-Asia, da kristen litteratur ofte forbys av myndighetene, og religiøs aktivitet er underlagt streng kontroll. Evangelisk kristen tro har svært trange kår i Sentral-Asia. Til tross for forfølgelse vokser det fram en kristen kirke i Sentral-Asia, en region som domineres av Islam og gradvis sekularisering som følge av kommunisttiden.

Norea støtter radioprogrammet Håpets kvinner i Usbekistan og Turkmenistan. Serien har form som en dialog mellom to kvinner, og tar opp temaer som berører helse og hverdagsliv. Bibelske sannheter preger samtalen, og programmet er til stor trøst for lytterne. 

Vi distribuerer også Håpets kvinners bønnekalender. Hver dag bes det konkret for kvinners utfordringer i livet. I Sentral-Asia er ofte bønnesamlingene kamuflert som en piknik i det fri, slik at myndighetene ikke skal oppdage dem. Kristen virksomhet utenfor registrerte kirker kan straffes med fengsel eller høye bøter. 

Norea støtter i tillegg radiosendinger på karakalpak, et minoritetsspråk i Usbekistan. Det sendes blant annet en lydversjon av Det nye testamente.

 

Bønn for Sentral-Asia:

Gode Far, vi ber om at menneskene i Sentral-Asia må bli kjent med Jesus gjennom radio og bønnearbeid. Styrk de kristne i troen og bevar dem fra farer. 

Fra Sentral-Asia:
Hver gang vi møtes, ber vi sammen ved å bruke Hannas bønnekalender.
Fra Sentral-Asia:
Fra Sentral-Asia:
Hver gang vi møtes, ber vi sammen ved å bruke Hannas bønnekalender.

Vi samles med unge studenter i hjemmet mitt. Vi baker og spiser sammen. Alt i alt er vi 10 kvinner. Hver gang vi møtes, ber vi sammen ved å bruke Hannas bønnekalender. Håpet mitt er at dette vil fungere bra også i framtiden.

Aktuelt fra prosjektet
Egen app for Sentral-Asia
Nathaniel møtte Jesus og ropte ut: Du er Guds sønn, du er Israels konge! (Joh. 1,49)
Les mer
Katjanas historie
– Du får velge mellom meg og familien, eller denne Jesus! Jeg så på mannen som stod foran meg. Det var den samme mannen som mange år i...
Les mer
Valget
Noreas lokale partner i Sentral-Asia forteller hvordan ei ung jente tok et tøft valg, gjennom å lytte til radio.
Les mer