Sentral-Asia

Norea i Sentral-Asia

 

Til tross for forfølgelse vokser det fram en kristen kirke i Sentral-Asia, en region som domineres av Islam og gradvis sekularisering som følge av kommunisttiden. Radio er et viktig redskap for å forkynne Guds ord i dette området, da kristen litteratur ofte forbys av myndighetene. Religiøs aktivitet er underlagt streng kontroll.

Evangelisk kristen tro har svært trange kår i Sentral-Asia.

Norea støtter radiosendinger på Karalkalpak, et minoritetsspråk i Usbekistan. Det sendes blant annet en lydversjon av Det nye testamente.
Vi støtter også en programserie i Kirgisistan, samt produksjon av Asbjørn Kvalbeins "oppmuntring" på kasakkisk.

Norea støtter også radioprogrammet Håpets kvinner i Usbekistan og Turkmenistan. Serien har form som en dialog mellom to kvinner, og tar opp temaer som berører helse og hverdagsliv. Bibelske sannheter preger samtalen, og programmet er til stor trøst for lytterne. 

Og så distribuerer vi Håpets kvinners bønnekalender. Hver dag bes det konkret for kvinners utfordringer i livet. I Sentral-Asia er ofte bønnesamlingene kamuflert som en piknik i det fri, slik at myndighetene ikke skal oppdage dem. Kristen virksomhet utenfor registrerte kirker kan straffes med fengsel eller høye bøter. 

 

Bønn for Sentral-Asia:

Gode Far, vi ber om at menneskene i Sentral-Asia må bli kjent med Jesus gjennom radio og bønnearbeid. Styrk de kristne i troen og bevar dem fra farer. 

Norea TV: Kristen tro langs silkeveien
Ikke lenger redd for å dø
– Jeg har vært livredd for å dø, for jeg har aldri vært sikker på at jeg har gjort mange nok gode gjerninger til å komme til Paradis. Nå vet jeg at selv mine beste gjerninger er som fillete gamle klær i møte med Guds hellighet. Jeg har fått se at Gud aksepterer meg som sitt barn fordi Jesus døde på korset i mitt sted. Nå vet jeg at Jesus vil ta meg med til Paradis når jeg dør.
Ikke lenger redd for å dø
Ikke lenger redd for å dø
– Jeg har vært livredd for å dø, for jeg har aldri vært sikker på at jeg har gjort mange nok gode gjerninger til å komme til Paradis. Nå vet jeg at selv mine beste gjerninger er som fillete gamle klær i møte med Guds hellighet. Jeg har fått se at Gud aksepterer meg som sitt barn fordi Jesus døde på korset i mitt sted. Nå vet jeg at Jesus vil ta meg med til Paradis når jeg dør.

Av: Per Birkeli, daglig leder i Norea Mediemisjon. 

Det er en tidligere muslim fra Asia som sier dette til sin kristne venn. I mange år hadde han slitt med dødsangst. Ville Allah finne ham verdig til å komme til Paradis? Alle vet at de en dag skal dø. Mange forsøker å skyve tanken bort, men ethvert menneske vet innerst inne at det kun er et tidsspørsmål før turen kommer til dem. Før eller siden vil man spørre seg selv: hva møter jeg på den «andre siden»?

– Jeg er veien, sannheten og livet, sa Jesus. – Ingen kommer til Far uten ved meg. En del mennesker finner Jesu ord provoserende, og nekter å ta budskapet inn over seg. Og Gud tvinger ingen til å ta imot Jesus, men han har et inderlig ønske om at alle skulle få anledning til å høre om ham – og en reell mulighet til å velge om de vil følge ham eller ikke.

– Jeg er oppstandelsen og livet, sa Jesus. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Dette er godt nytt! Men gode nyheter er gode bare hvis de når fram i tide. Derfor er det smertefullt å vite at det fortsatt finnes hele folkegrupper i verden som ennå ikke har fått anledning til å høre om Jesus. Når skal de få høre gledesbudskapet om at Jesus har gitt sitt liv for at alle som tar imot ham skal få leve?

I et intervju sommeren 2018 fortalte filosof Tore Frost om en samtale han i sin tid hadde med en sønn som ønsket å avslutte livet. Frost lyktes i å snakke om døden på en slik måte at sønnen fikk lyst til å velge livet. Tenk om vi i møte med andre mennesker kunne snakke om livet og døden på en slik måte at de fikk lyst til å velge et evig liv sammen med Jesus? Og tenk om vi kunne nå ut med budskapet om Jesu stedfortredende død på korset, også til de folkegruppene som fortsatt ikke har fått høre de gode nyhetene?

Nylig fikk vi en tilbakemelding fra en kvinne i Saudi-Arabia. – Gjennom radiosendingene deres har jeg blitt kjent med Jesus, sier hun. – Jeg har tatt imot Jesus i hjertet mitt. Nå er jeg ikke lenger redd for å dø. Det gjør meg dypt takknemlig å lese slike tilbakemeldinger – særlig når de kommer fra land der myndighetene forsøker å stenge Jesus ute!

Aktuelt fra prosjektet
Jesus møtte meg gjennom...
-Jeg var alene igjen. Mamma og pappa skammet seg over meg. Først og fremst fordi jeg hadde forlatt mine foreldres tro. Det er det største sviket...
Les mer
Håp til Sentral-Asia
Se denne videoen fra Noreas partner TWR om situasjonen for kristen misjon i et av de mest stengte landene i Sentral-Asia.
Les mer
Misjonsmassasje og team Norea
Har du noen gang fått misjonsmassasje? Vel, det opplevde Noreas Linda Torkelsen da hun besøkte Sentral-Asia. Hva som skjedde, kan du se her i...
Les mer
Hjertets lengsel
En natt så han i drømme en mann komme på skyene. Mannen rakte hendene ut mot ham. – Jeg har utvalgt deg, sa han. – Jeg har spesielle planer...
Les mer
Radiomisjon langs Silkeveien
Ved inngangen til 2019 var to store containere på vei fra Tyskland til et land i Sentral-Asia. De inneholdt komponenter til en stor radiosender. I...
Les mer
Med Jesus langs Silkeveien
For en tid siden ble jeg kjent med Alma, en ung kvinne fra Usbekistan. Hun vokste opp i en muslimsk familie, men kom til tro på Jesus allerede som...
Les mer
Ikke lenger redd for å dø
– Jeg har vært livredd for å dø, for jeg har aldri vært sikker på at jeg har gjort mange nok gode gjerninger til å komme til Paradis. Nå...
Les mer
Egen app for Sentral-Asia
Nathaniel møtte Jesus og ropte ut: Du er Guds sønn, du er Israels konge! (Joh. 1,49)
Les mer
Et krevende misjonsoppdrag
Fremdeles finnes de. Ja faktisk er det mer enn tre milliarder av dem. Mennesker som tilhører folkegrupper som aldri har blitt nådd med...
Les mer