Gi en gave
Pastor "på boks"

Pastor "på boks"

Svært få er kristne. De bor utilgjengelig, og det finnes ingen kristne kirker i området deres. Mange av menneskene rundt dem er fiendtlig innstilt overfor kristne. Likevel er det kirkevekst. Hvordan er det mulig?

Første gangen jeg hørte om «Radio Home Groups» ble jeg rett og slett bergtatt. Selve fenomenet var ikke nytt for meg, men måten dette ble systematisert på begeistret meg. I Norea har vi gjennom alle år snakket om lyttergrupper og radiomenigheter. Vi har gjennom årene hørt en rekke vitnesbyrd om hvordan radiosendingene samlet mennesker i private hjem eller andre samlingsplasser, og der radioen har vært predikanten for de unådde, de søkende eller de som er nye på veien og som ikke har noen menighet å gå i. I Etiopia var slike grupper starten på menigheter som eksisterer den dag i dag. I Vest-Afrika hører vi om mennesker som samler familie, naboer og deler av landsbyen for å lytte til kristen forkynnelse. Dette fører til at mange blir nysgjerrige på kristen tro, og at andre kommer til en bevisst tro på Jesus som deres frelser. Mange steder i verden må slike lyttergrupper samles i forsiktighet på grunn av motstand fra omgivelsene.

Radiohjem

Det spesielle med vår partner TWR India, er hvordan de har satt dette i system. De kaller arbeidsmetoden for «Radio Home Groups», og har utarbeidet en strategi for oppfølging og medvandring for den enkelte lyttergruppen. Mange av lyttergruppene blir etablert i familier. Andre lyttergrupper er sammensatt av flere kristne og andre interesserte i landsbyen. Etter hvert går enkeltpersoner ut av den gruppen for å etablere en egen lyttergruppe for sin familie og sitt nabolag. På den måten multipliseres antall grupper hele tiden. I tillegg har TWR organisert det slik at hver gruppe har en leder som blir kontaktperson. Denne lederen blir fulgt opp av en koordinator som følger opp 10 grupper hver. Til slutt er det en nasjonal koordinator som har kontakt med de ulike «mellomlederne». I hvert ledd får lederne oppfølging og opplæring. Hver enkelt gruppe får en startpakke som blant annet inneholder en mediespiller med kristen undervisning og opplæring.

Denne systematiske tilnærmingen sørger både for god opplæring og oppfølging for de enkelte gruppene og deres ledere, i tillegg til at det ligger en naturlig multiplisering i måten dette gjøres på.

Rathwi-folket

Vi i Norea har nå tatt på oss det økonomiske ansvaret for en av de mange folkegruppene i India, Rathvi-folket. Her jobbes det nå med å oversette og å spille inn kristne programmer på dette språket som snakkes av rundt 650 000 mennesker. Målet vårt på sikt er at vi kan få etablert 100 lyttergrupper som følges opp av ti koordinatorer som har 10 grupper hver. I tillegg håper vi at vi i løpet av de neste årene kan nå 500 familier på denne måten.

Rathvi-folket bor primært i delstaten Gujarat, på grensen til Pakistan. De fleste av dem kan ikke lese og skrive. En typisk landsby består av 40-50 hus, og de lever av landbruk. 2021 var vårt første år for dette prosjektet, og pandemien har dessverre forhindret oss fra å ha kommet så langt i arbeidet som vi hadde planlagt. En annen utfordring har vært at det er en betydelig motstand mot kristen tro i dette området.

Vår bønn er at dette prosjektet kan åpne døren for evangeliet inn i denne folkegruppen, og at vi i årene som kommer også kan få økonomiske midler til å påta oss ansvaret for flere folkegrupper i India. Landet har mer enn 2000 unådde folkegrupper, så behovene er mer enn store nok.   

Skrevet av Jostein Sæth, administrasjonsleder i Norea. Under kan du lytte til artikkelen.

Les våre nyeste artikler om Mediemisjon
Kreativ evangelisering
Hun lar seg ikke stoppe av at hun ikke er så flink til å forklare den kristne troen.
Les mer
Krysser grenser
Det kan være straffbart å ta med seg bibler over grensene. Budskapet gjennom radioen kan ingen stanse.
Les mer
Håpets Kvinner på Zanzibar
På denne muslimske øya i Det indiske hav, forteller kristne radioprogram viktige sannheter.
Les mer
-Fortell din historie!
–For noen år siden fikk jeg være med Håpets Kvinner-teamet i Romania på besøk til et fengsel. 100 kvinner var samlet da kvinnene i teamet...
Les mer
Banebrytende barneprogram
Gjennom TV-ruta skjer viktig inkludering.
Les mer
Bruk Fjernsynet
Under en internasjonal misjonskonferanse for noen år siden spurte en av talerne om deltakerne visste hvilket land i verden som mottar flest...
Les mer
Blomstrende start
Som den første kristne "video-on-demand"-plattformen i Midtøsten og Nord-Afrika, har SAT-7 Plus hatt en eventyrlig start.
Les mer
Påskebudskapet der du er
Påskens innhold fyller oss igjen med undring og takknemlighet.
Les mer
Drama og drøm
Han hadde spilt Jesus, han møtte Ham i en drøm og lærte Han å kjenne via TV.
Les mer
Skjønnhet av aske
Midt i uro og vanskelige livsvilkår har Marianne Daou gang på gang sett at Gud skaper gode ting.
Les mer
Gud skinner i mørke, kaos og...
Det mangler ikke på dårlige nyheter fra Midtøsten og Nord-Afrika.
Les mer
Det er fortsatt mange som venter.
Ennå er det mange som ikke kjenner Jesus.
Les mer

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding