Gi en gave
Pastor "på boks"

Pastor "på boks"

Svært få er kristne. De bor utilgjengelig, og det finnes ingen kristne kirker i området deres. Mange av menneskene rundt dem er fiendtlig innstilt overfor kristne. Likevel er det kirkevekst. Hvordan er det mulig?

Første gangen jeg hørte om «Radio Home Groups» ble jeg rett og slett bergtatt. Selve fenomenet var ikke nytt for meg, men måten dette ble systematisert på begeistret meg. I Norea har vi gjennom alle år snakket om lyttergrupper og radiomenigheter. Vi har gjennom årene hørt en rekke vitnesbyrd om hvordan radiosendingene samlet mennesker i private hjem eller andre samlingsplasser, og der radioen har vært predikanten for de unådde, de søkende eller de som er nye på veien og som ikke har noen menighet å gå i. I Etiopia var slike grupper starten på menigheter som eksisterer den dag i dag. I Vest-Afrika hører vi om mennesker som samler familie, naboer og deler av landsbyen for å lytte til kristen forkynnelse. Dette fører til at mange blir nysgjerrige på kristen tro, og at andre kommer til en bevisst tro på Jesus som deres frelser. Mange steder i verden må slike lyttergrupper samles i forsiktighet på grunn av motstand fra omgivelsene.

Radiohjem

Det spesielle med vår partner TWR India, er hvordan de har satt dette i system. De kaller arbeidsmetoden for «Radio Home Groups», og har utarbeidet en strategi for oppfølging og medvandring for den enkelte lyttergruppen. Mange av lyttergruppene blir etablert i familier. Andre lyttergrupper er sammensatt av flere kristne og andre interesserte i landsbyen. Etter hvert går enkeltpersoner ut av den gruppen for å etablere en egen lyttergruppe for sin familie og sitt nabolag. På den måten multipliseres antall grupper hele tiden. I tillegg har TWR organisert det slik at hver gruppe har en leder som blir kontaktperson. Denne lederen blir fulgt opp av en koordinator som følger opp 10 grupper hver. Til slutt er det en nasjonal koordinator som har kontakt med de ulike «mellomlederne». I hvert ledd får lederne oppfølging og opplæring. Hver enkelt gruppe får en startpakke som blant annet inneholder en mediespiller med kristen undervisning og opplæring.

Denne systematiske tilnærmingen sørger både for god opplæring og oppfølging for de enkelte gruppene og deres ledere, i tillegg til at det ligger en naturlig multiplisering i måten dette gjøres på.

Rathwi-folket

Vi i Norea har nå tatt på oss det økonomiske ansvaret for en av de mange folkegruppene i India, Rathvi-folket. Her jobbes det nå med å oversette og å spille inn kristne programmer på dette språket som snakkes av rundt 650 000 mennesker. Målet vårt på sikt er at vi kan få etablert 100 lyttergrupper som følges opp av ti koordinatorer som har 10 grupper hver. I tillegg håper vi at vi i løpet av de neste årene kan nå 500 familier på denne måten.

Rathvi-folket bor primært i delstaten Gujarat, på grensen til Pakistan. De fleste av dem kan ikke lese og skrive. En typisk landsby består av 40-50 hus, og de lever av landbruk. 2021 var vårt første år for dette prosjektet, og pandemien har dessverre forhindret oss fra å ha kommet så langt i arbeidet som vi hadde planlagt. En annen utfordring har vært at det er en betydelig motstand mot kristen tro i dette området.

Vår bønn er at dette prosjektet kan åpne døren for evangeliet inn i denne folkegruppen, og at vi i årene som kommer også kan få økonomiske midler til å påta oss ansvaret for flere folkegrupper i India. Landet har mer enn 2000 unådde folkegrupper, så behovene er mer enn store nok.   

Skrevet av Jostein Sæth, administrasjonsleder i Norea. Under kan du lytte til artikkelen.

Les våre nyeste artikler om Mediemisjon
Moden for innhøsting
-Jeg har nylig kommet tilbake fra India, og hodet mitt er proppfullt av inntrykk.
Les mer
700 fanger satt i frihet
Han var oppgitt og fortvilet. Hvorfor hadde ekteskapet hans gått i stykker?
Les mer
Takknemlighet fordriver angst
Visste du at takknemlighet har stor helsemessig gevinst?
Les mer
Brikkene falt på plass
Av og til ser vi på en forunderlig måte at Gud har gått foran og banet vei.
Les mer
Velkommen til Norea-møte!
Fjerde episode av Arven etter Adam vises i kveld, 6. nov, i Auditoriet på Gimlekollen mediesenter
Les mer
Pionérmisjon
Hva tenker du på når du hører navnet Indonesia? Får du assosiasjoner til hvite strender på Bali, og hinduistiske religionsritualer? Eller ser...
Les mer
– Hvorfor skulle vi ikke våge?
Han er frivillig på en gjenbruksbutikk og har fått mange spennende samtaler om tro med muslimer.
Les mer
Reddet i siste øyeblikk
En kassett med iransk lovsang, ble redningen for en fortvilet norsk-iraner.
Les mer
Nytt Noreablad
"Hjelp til å dele troen" er tittelen på bladet som er på vei til en postkasse nær deg.
Les mer
Svikter vi vårt kall?
Som kristne har vi et kall til å fortelle andre om Jesus. Det gjelder også våre nye landsmenn.
Les mer
De minst nådde finnes også her
I våre nabolag finner vi representanter for folkegrupper som er unådde med evangeliet.
Les mer
Noreakonferansen
Du inviteres til en helg med oppbyggelse, inspirasjon og utrustning.
Les mer

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding