Gi en gave

Personvernerklæring Norea Mediemisjon

Norea Mediemisjon arbeider for å nå ut med evangeliet til de minst nådde folkegruppene i verden. For å kunne holde oversikt over givere og forbedere må vi behandle en del personopplysninger. Vi ønsker å være tydelige på hvilke opplysninger dette er, hvorfor vi trenger dem, hvordan de brukes og hvor lenge vi lagrer opplysningene. Som bruker av våre tjenester skal du kunne være trygg på at vi tar ditt personvern og dine rettigheter på alvor.

I denne personvernerklæringen vil du finne informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. For å gjøre det lettere å finne frem har vi samlet informasjonen om hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger, hvilke rettigheter du har, og hvordan du kommer i kontakt med oss, i første del. I andre del finner du en oversikt over hvilke personopplysninger vi behandler i de ulike tjenestene vi tilbyr.

  

Hvordan vi behandler personopplysninger i Norea Mediemisjon

Når du er i kontakt med Norea Mediemisjon lagrer vi bare de personopplysningene som er nødvendige for å kunne sende deg informasjon om arbeidet, registrere gaver og innberette skattefrie gaver til myndighetene.

Vi vil aldri selge dine personopplysninger til andre. For å ivareta sikkerheten lagres personopplysninger på en trygg måte. Når du gir dine personopplysninger til oss setter vi vår ære i å behandle disse på en forsvarlig måte. Våre ansatte har skrevet under på en taushetserklæring. Dersom vi bruker nettjenester, eller andre firma gjør deler av jobben for oss, har vi alltid egne databehandleravtaler som sikrer at dine personopplysninger blir behandlet i samsvar med dine rettigheter og innholdet i denne personvernerklæringen.

Dersom en domstol krever det, er vi også pålagt å gi politiet innsyn i våre systemer.

  

Slik samler vi inn opplysninger

Opplysninger du oppgir til oss
Vi lagrer personopplysninger du oppgir i skjema på papir eller på nett, via e-post eller telefon når du for eksempel melder deg på en tur, blir abonnent på våre faste utsendelser eller fast giver.

Gaver
Dersom du gir en gave til gavekontoen vår (uten KID-nummer), mottar vi et bankbilag med navn, adresse og kontonummeret ditt. Dersom du kommuniserer med oss på sosiale medier, får vi tilgang til den informasjonen du har valgt å dele med oss der.

 

Dine rettigheter

Norea Mediemisjon er en norsk organisasjon, og vi er underlagt norsk lov. Det er personopplysningsloven som bestemmer hvordan vi kan behandle personopplysninger og hvilke rettigheter du har.

Det er du som eier dine personopplysninger, og du har derfor rett til å vite hvordan disse behandles. Det får du gjennom denne personvernerklæringen. Du har også rett til innsyn i hvilke opplysninger om deg som vi har lagret, og du har krav på å få rettet opplysninger som er feil. Dersom du har gitt samtykke til at vi bruker dine personopplysninger, har du rett til å trekke tilbake samtykket når du måtte ønske det. Dersom du ikke ønsker at vi skal behandle dine personopplysninger lenger, har du rett til å bli slettet. I praksis betyr det at vi fjerner alle opplysninger som kan knytte din aktivitet hos oss til deg som person. Ta kontakt med oss dersom du ønsker dette.
 

Abonnement

Ved registrering av abonnement på våre faste utsendelser lagrer vi navn og kontaktinformasjon for å kunne sende bladet i posten og for å kunne kontakte abonnenten. 
 

Person- og kunderegister

De aller fleste personopplysninger som vi behandler, lagres i vårt person- og kunderegister. Det er her vi lagrer informasjon knyttet til abonnenter, givere, frivillige medarbeidere mm. Dette systemet gjør det mulig for oss å holde oversikt over hvilke tjenester du ønsker, gjennomføre betalinger og å følge deg opp på en god måte.

 

Weekender og andre arrangement

Ved påmelding til våre turer og andre arrangement lagrer vi navn og kontaktinformasjon på deltakere. Dette gjør vi for å kunne sende ut program og informasjon om arrangementet og for å gjennomføre betaling. Vi trenger også informasjon om kjønn og alder på deltakerne for å planlegge romplassering. Dersom en deltaker har allergier eller spesielle behov, trenger vi å registrere dette for å gi nødvendig oppfølging under arrangementet. Andre valg som gjøres i bestillingen, lagres for å kunne planlegge arrangementet.

De som gir samtykke til å motta informasjon om arrangement, vil kunne få tilsendt informasjon om tilsvarende arrangement senere. Et slikt samtykke kan når som helst trekkes tilbake. Vi tar vare på denne informasjonen for å ivareta sikkerheten og rettsvernet til våre deltakere og ledere, og den vil utelukkende bli brukt til dokumentasjon i tilfeller der det er påkrevd.
 

Gaver og givertjeneste

Ved registrering av faste givere lagrer vi personopplysninger for å tilrettelegge for den faste givertjenesten. Opplysningene kommer enten fra skjema på nett eller skjema på papir. Vi lagrer navn og kontaktinformasjon for å kunne registrere giveravtalen på riktig person og sende ut relevant informasjon. Dersom du ønsker skattefradrag for gavene, må vi lagre fødselsnummeret ditt. Valg av formål og eventuell godskriving til lokalt misjonsfellesskap lagres også på avtalen. For hver innbetaling lagrer vi tidspunkt, beløp og bankkontonummer.

Ved registrering av enkeltgaver lagrer vi navn og kontaktinformasjon for å kunne sende takkebrev. Informasjonen kommer fra skjema på nett eller bankbilaget. Dersom giver ønsker skattefradrag for gaven og oppgir sitt fødselsnummer, så lagres dette. For hver innbetaling lagrer vi tidspunkt, beløp og bankkontonummer.

Gave på nett
Dersom gaver gis med kort på norea.no, kan giver velge å gi anonymt eller oppgi personopplysninger. Navn og kontaktinformasjon blir lagret i giverkartoteket for at Norea Mediemisjon skal kunne rapportere gavebeløpet til Skatteetaten, og for at vi skal kunne sende takkebrev. Ved betaling med kort må givers kortinformasjon oppgis i betalingsløsningen, men denne informasjonen er ikke tilgjengelig for Norea Mediemisjon.

Gave på vipps og facebook
Gaver gitt via vipps eller facebook blir normalt registrert som kollekt/anonym gave. Betalingsinformasjon ved disse løsningene er et forhold mellom deg og leverandøren av tjenesten, og det er leverandøren av tjenesten som er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

Innrapportering til Skatteetaten
Har en giver gitt minst 500 kroner til Norea Mediemisjon i løpet av et år, gir det rett på skattefradrag. For 2022 er maksimalt fradrag for slike gaver 25 000 kroner. Norea Mediemisjon vil hvert år sende en oversikt til Skatteetaten over giverne som har rett på skattefradrag for foregående år. Dersom du har rett på skattefradrag, får du tilsendt en årsoppgave som viser hvilke opplysninger som er rapportert inn.

Hvor lenge blir opplysningene lagret?
Norea Mediemisjon følger bokføringslovens prinsipper angående lagring av gaveføringer.

 

Verv og frivillige

Personer som har frivillige oppgaver i Norea Mediemisjon som eksempelvis ulønnede forkynnere, registreres i vårt person- og kunderegister. De vil bli registrert med navn, postadresse, e-postadresse og telefonnummer for å kunne formidle nødvendig informasjon fra organisasjonen. Fødselsdato og kjønn lagres for å kunne fordele oppgaver der det er nødvendig å ta hensyn til kjønn og alder.

Politiattest
Frivillige medarbeidere som har oppgaver blant barn og unge eller blant funksjonshemmede, blir bedt om å levere politiattest. Politiattestregisteret inneholder navn, fødselsnummer, dato for utstedelse av attest og hvilke frivillige oppgaver en hadde på det tidspunktet en leverte attest. Politiattestregisteret blir lagret med særskilt beskyttelse, og bare medarbeidere som har ansvar for å administrere oppgaver som krever slik attest, har tilgang til å sjekke om det er levert politiattest.

Hvor lenge blir opplysningene lagret?
Opplysninger om tillitsverv, styreverv og opplysninger om levert politiattest oppbevares i hele organisasjonens levetid. Opplysninger om lederoppgaver på arrangementer slettes fra kunde- og personregisteret etter fem år. Etter fem år flyttes navn og fødselsdato på deltakere og ledere over i et separat register som bare personalleder og generalsekretær har innsyn i. Vi tar vare på denne informasjonen for å ivareta sikkerheten og rettsvernet til våre deltakere og ledere, og den vil utelukkende bli brukt til dokumentasjon i tilfeller der det er påkrevd. Dette er en del av våre rutiner for å forebygge og håndtere seksuelle krenkelser.

 

Kontakt Norea Mediemisjon

Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss? Du har rett til å få svar på henvendelser om personvern, og vi vil gjøre det vi kan for å følge deg opp på en god måte.

E-post: post@norea.no
Telefon: 38 14 50 20
Postadresse: Bergtoras vei 120, 4633 Kristiansand

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding