Gi en gave

Våre arbeidsområder i Vest-Afrika

Vest-Afrika

Norea styrker satsingen i Vest-Afrika. Ved siden av Nord-Afrika er dette den regionen i Afrika med flest unådde folkegrupper. Store deler av regionen preges av voksende radikal islam, og både Al Qaida og IS er i ferd med å få stadig sterkere grep flere steder. Rundt 500 folkegrupper i Vest-Afrika regner som å være unådde. Disse har til sammen 170 millioner innbyggere. Mange av disse folkegruppene lever i områder totalt avskjermet fra evangelisk virksomhet på grunn av religiøse, politiske, eller geografiske stengsler. Nesten halvparten av innbyggerne i regionen er under 15 år. Barn og unge er derfor en særlig viktig målgruppe for Noreas satsing.

Noreas økte satsing i Vest-Afrika er et ledd i vårt forsterkede fokus på de minst nådde folkegruppene rundt om i verden. Vi vil jobbe for å knytte til oss gamle og nye partnere som deler vår visjon for regionen, og som sammen med oss vil gå nye veier for å nå folkegrupper som sårt trenger å høre evangeliet. I boksene over kan du lese om våre tre prosjekter.

 

Bønn for Vest-Afrika

Be om at barn og unge malinkéer i Vest-Afrika skal bli kjent med Jesus gjennom dramatiserte bibelfortellinger på radio. «Prosjekt Samuel» lages på bambara, språket til over 15 millioner mennesker i Vest-Afrika.

Be for våre nye prosjekter rettet mot malinké-folket i Vest-Afrika. Be om at Gud må nå inn i stengte hjem og stengte hjerter med evangeliet. Be om vekkelse blant malinkéene

Be for medieprosjektet Hjertespråket, I dette arbeidet er distribusjon av mediespillere til malinkéene en viktig prioritering. Visjonen vår med disse mediespillerne er at «radiomenigheter» skal vokse frem, bestående av familier eller små grupper av malinkéer.

Be for Vest-Afrika, om at evangeliets lys skal skinne i mørket, og at mennesker skal komme til tro gjennom media. Be også for den politiske situasjonen i regionen, om at det skal bli fred og at islamistiske terrororganisasjoner skal miste sitt fotfeste.

 

Takknemlig radiolytter
Radiosendingene på mahouspråket i Elfenbenskysten når stadig lengre, og blir stadig mer kjent blant mahoufolket. Gledelig er det også at vi etter hvert begynner å få tilbakemeldinger både skriftlig og muntlig fra mahouer som lytter til programmene våre.
Takknemlig radiolytter
Takknemlig radiolytter
Radiosendingene på mahouspråket i Elfenbenskysten når stadig lengre, og blir stadig mer kjent blant mahoufolket. Gledelig er det også at vi etter hvert begynner å få tilbakemeldinger både skriftlig og muntlig fra mahouer som lytter til programmene våre.

Her gjengir vi en av tilbakemeldingene som er kommet:

Kjære brødre! Vær velsignet i Jesus Kristus vår Herre for alt arbeidet dere gjør for å nå mahoufolket med evangeliet, og for at dere løfter mahoufolket fram i lyset. Må Herren i sin godhet gi dere masse nåde tilbake. Jeg kommer opprinnelig fra Kamassela, en landsby i Touba kommune. Jeg er veldig glad for radiosendingene dere har på Fréquence Vie (kristen lokalradio i Abidjan) og for internettsiden deres (www.mahouweb.net). Jeg har vært kristen siden januar 2005, og er jeg er bosatt i Abidjan. Tusen takk igjen og Gud velsigne dere!

Artikler fra våre prosjekter i Vest-Afrika
Elfenbenskysten:
-Jeg lyttet til Noreaprogrammet "Beyond Barriers" på bambara da jeg var på besøk i Korhogo. Jeg skal fortelle mine foreldre om...
Les mer
Økt satsing i det urolige og...
Norea kommer de neste årene til å styrke satsingen i Vest-Afrika. I tillegg til Nord-Afrika er dette den regionen i Afrika med flest unådde...
Les mer
Radioen har en styrke som...
Mahouene er en av de rundt 500 unådde folkegruppene i Vest-Afrika. Mindre enn en promille av dem er evangeliske kristne. Vår drøm er at kristne...
Les mer
Mahourøsten skaper barnetro
Radioprogrammet Mahourøsten sendes inn mot det unådde Mahoufolket i Elfenbenskysten. Produsentene tror programmet bidrar til at bibelhistorier...
Les mer
Populære radiosendinger i...
Tidligere i år inngikk NLM i Elfenbenskysten, som Norea samarbeider med, en avtale om sendetid hos Radio Bafing. Sendingene er så godt mottatt at...
Les mer

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding