Gi en gave

Våre arbeidsområder i Vest-Afrika

Vest-Afrika

Norea styrker satsingen i Vest-Afrika. Ved siden av Nord-Afrika er dette den regionen i Afrika med flest unådde folkegrupper. Store deler av regionen preges av voksende radikal islam, og både Al Qaida og IS er i ferd med å få stadig sterkere grep flere steder. Rundt 500 folkegrupper i Vest-Afrika regner som å være unådde. Disse har til sammen 170 millioner innbyggere. Mange av disse folkegruppene lever i områder totalt avskjermet fra evangelisk virksomhet på grunn av religiøse, politiske, eller geografiske stengsler. Nesten halvparten av innbyggerne i regionen er under 15 år. Barn og unge er derfor en særlig viktig målgruppe for Noreas satsing.

Noreas økte satsing i Vest-Afrika er et ledd i vårt forsterkede fokus på de minst nådde folkegruppene rundt om i verden. Vi vil jobbe for å knytte til oss gamle og nye partnere som deler vår visjon for regionen, og som sammen med oss vil gå nye veier for å nå folkegrupper som sårt trenger å høre evangeliet. I boksene over kan du lese om våre to prosjekter.

 

Bønn for Vest-Afrika

Be om at barn og unge malinkéer i Vest-Afrika skal bli kjent med Jesus gjennom dramatiserte bibelfortellinger på radio. «Prosjekt Samuel» lages på bambara, språket til over 15 millioner mennesker i Vest-Afrika.

Be for våre nye prosjekter rettet mot malinké-folket i Vest-Afrika. Be om at Gud må nå inn i stengte hjem og stengte hjerter med evangeliet. Be om vekkelse blant malinkéene

Be for medieprosjektet Hjertespråket, I dette arbeidet er distribusjon av mediespillere til malinkéene en viktig prioritering. Visjonen vår med disse mediespillerne er at «radiomenigheter» skal vokse frem, bestående av familier eller små grupper av malinkéer.

Be for Vest-Afrika, om at evangeliets lys skal skinne i mørket, og at mennesker skal komme til tro gjennom media. Be også for den politiske situasjonen i regionen, om at det skal bli fred og at islamistiske terrororganisasjoner skal miste sitt fotfeste.

 

Fra radiolytter i Elfenbenskysten:
Vi vil alle til paradis, og vi leter etter hvordan vi kan komme dit.
Fra radiolytter i Elfenbenskysten:
Fra radiolytter i Elfenbenskysten:
Vi vil alle til paradis, og vi leter etter hvordan vi kan komme dit.

Vi vil alle til paradis, og vi leter etter hvordan vi kan komme dit. Når dere forteller på radioen hva som er veien til paradis, er det klart vi vil høre på.

Artikler fra våre prosjekter i Vest-Afrika
Den eneste kristne i landsbyen
–Kan dere hjelpe meg så jeg kan får høre evangeliet på mitt språk?
Les mer
Elfenbenskysten:
-Jeg lyttet til Noreaprogrammet "Beyond Barriers" på bambara da jeg var på besøk i Korhogo. Jeg skal fortelle mine foreldre om...
Les mer
Økt satsing i det urolige og...
Norea kommer de neste årene til å styrke satsingen i Vest-Afrika. I tillegg til Nord-Afrika er dette den regionen i Afrika med flest unådde...
Les mer
Radioen har en styrke som...
Mahouene er en av de rundt 500 unådde folkegruppene i Vest-Afrika. Mindre enn en promille av dem er evangeliske kristne. Vår drøm er at kristne...
Les mer
Mahourøsten skaper barnetro
Radioprogrammet Mahourøsten sendes inn mot det unådde Mahoufolket i Elfenbenskysten. Produsentene tror programmet bidrar til at bibelhistorier...
Les mer

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding