Bli fast giver - vinn maleri
Håpets Kvinner gir muligheter til det etiopiske folket!
Fra radiolytter som bor i et lukket land:
Fra radiolytter som bor i et lukket land:
Håpets Kvinner gir muligheter til det etiopiske folket!

Pris Gud for at han har svart vår bønn. Vi har virkelig fått utbytte av å lytte til Håpets Kvinner. Vi takker Gud for at han har forberedt et slikt flott program til oss. Håpets Kvinner gir muligheter til det etiopiske folket!

Vi ber for...

Det blir stadig flere flyktninger i Midtøsten. Be om at Gud må lede flere mennesker til Jesus gjennom Noreas TV-partner SAT-7. Be om at Gud gir dem håp og trøst.