Julestemning, radiomisjon og mannsarbeid
En kvinne fra Albania skriver:
Livet er ikke alltid lett, men jeg takker Gud for at jeg kan lytte til deres radioprogrammer.
En kvinne fra Albania skriver:
En kvinne fra Albania skriver:
Livet er ikke alltid lett, men jeg takker Gud for at jeg kan lytte til deres radioprogrammer.

Jeg bor i Italia, og lytter til radioprogrammene deres på nett. Jeg har en sønn på to år. Livet er ikke alltid lett, men jeg takker Gud for at jeg kan lytte til deres radioprogrammer. Jeg er glad for at Gud alltid er med meg, selv om jeg ikke har mange venner her. Programmet Håpets kvinner er veldig bra. Jeg liker det svært godt. Takk skal dere ha!

Vi ber for...

Kjære far, vi ber deg også for Noreas bønnearbeid blant kvinner og menn i Norge, Prosjekt Hanna og Troens menn. Vi ber for en bønnevekkelse i vårt eget land, at flere må komme til deg med foldede hender.