Julestemning, radiomisjon og mannsarbeid
Fra radiolytter i Nord-Korea:
Dere holder liv i min tro!
Fra radiolytter i Nord-Korea:
Fra radiolytter i Nord-Korea:
Dere holder liv i min tro!

Dere holder liv i min tro! Jeg ber for dere, og for de mange andre av Guds medarbeidere som hjelper meg. Takk!

Vi ber for...

Kjære far, vi ber deg også for Noreas bønnearbeid blant kvinner og menn i Norge, Prosjekt Hanna og Troens menn. Vi ber for en bønnevekkelse i vårt eget land, at flere må komme til deg med foldede hender.