Bli fast giver - vinn maleri
Radiolytter i Kina forteller:
Hver dag hører jeg på forkynnelsen deres!
Radiolytter i Kina forteller:
Radiolytter i Kina forteller:
Hver dag hører jeg på forkynnelsen deres!

Hver dag hører jeg på forkynnelsen deres! Guds visdom, makt og autoritet er velsignelser i livet mitt.  Jeg har et hardt hjerte, men gjennom deres radioevangelisering får jeg hjelp til å forstå sannheten.

Vi ber for...

Det blir stadig flere flyktninger i Midtøsten. Be om at Gud må lede flere mennesker til Jesus gjennom Noreas TV-partner SAT-7. Be om at Gud gir dem håp og trøst.