Gi en gave
India

India

Målgruppe: Rathwi-folket

Folketall: 650 000 

Status: 0,01 % evangeliske kristne

Partner: TWR India

Årlig støtte: 300 000 kroner

Prosjektperiode: 2021-2023

 

India er verdens nest største land med sine 1,37 milliarder innbyggere. Det er også det landet med flest unådde folkegrupper, nesten 2500. Nesten 96 % av befolkningen er unådde ifølge misjonsstatistikk.

Denne realiteten utfordrer oss i Norea. Derfor blir India vårt nye prosjektland i 2021. Sammen med vår partner TWR India satser vi på å nå Rathwi-folket med evangeliet gjennom media. Evangeliserende programmer og grunnleggende bibelundervisning blir gjort tilgjengelig på deres språk gjennom enkle mediespillere. Disse blir brukt i lyttergrupper, såkalte Radio Home Groups, der en gruppeleder organiserer og følger opp samlingene. Disse gruppene starter ofte med en familie, og etter hvert inviteres andre med i gruppen. Hver gruppeleder blir fulgt opp av en koordinator. På denne måten forkynnes evangeliet for de unådde samtidig som de nye kristne får den nødvendige oppfølgingen. Mange er også analfabeter og kan derfor ikke selv lese.

TWR India har erfaring med denne måten å jobbe på, og den har vist seg svært effektiv.

I videoen under får du et lite glimt av tradisjonell dans

 

Bønn for Rathwi-folket:

Far, vi ber for Noreas prosjekt i India. Vi ber om at evangeliet må nå ut til Rathwi-folket. Vi ber for lyttergruppene og for gruppelederne og visdom i dette nye prosjektet. Takk for denne muligheten vi har fått!

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Send oss en melding