NOREAS ARBEID I NORGE

Noreas arbeid i Norge

 

Noreas strategi for 2018-2021 slår fast at Norea skal arbeide aktivt for å styrke tilliten til Bibelen som Guds ord, og engasjere til misjon blant de minst nådde. Vi har en fantastisk prekestol gjennom radio, TV og nett. Norea vil også formidle evangeliet til våre nye landsmenn. Trykker du på boksene over, kommer du til sidene for de forskjellige virkegrenene i vårt arbeid i Norge. Noen av sidene er under arbeid. 


 

Radio 

Over en åpen bibel og andre andaktsserier fra Norea blir sendt på FM og DAB på flere radiokanaler over hele landet. Noreapastoren gir deg også påfyll for troen og inspirasjon til å dele evangeliet med andre. Vi har også flere podcaster: Håpets kvinner, Troens menn og Misjonspuls. De kan du høre på blant annet Spotify.  Andaktene kan også høres på våre to nettradioer som sender 24/7. 

 

TV 

Våre månedlige programmer gir deg spennende reportasjer fra Noreas misjonsarbeid. Ulike gjester deler sine historier om livet med Jesus. Programmene sendes på Visjon Norge og på NoreaTV.  Her finner du også mange andre kortere videoer til inspirasjon. 

 

Håpets kvinner 

Noreas kvinnearbeid er en del av TWRs internasjonale arbeid Women of Hope. Målet er å oppmuntre og engasjere kvinner i Norge til å be sammen og vokse som kristne, gjennom media og bønnefellesskap. Vi arrangerer jentekvelder, møter og konserter med fokus på verdens kvinner. Vi arrangerer også en weekend for kvinner annen hvert år. I tillegg kan du lytte til programserien Håpets kvinner. Her deler norske kvinner litt av sin historie og engasjement, og du får bli bedre kjent med arbeidet vårt internasjonalt. 

Troens menn

Norea vil hjelpe kristne menn i Norge til å ta troen på alvor. Gjennom et studieopplegg på tre bøker, en månedlig bønnekalender og undervisning fra podcaster, vil vi bidra til å utruste menn i Norge til å følge Guds kall. Norea Forlag har også gitt ut et studieopplegg for troens menn. Dette er tre bøker som selges i Noreas nettbutikk. Salget bidrar til lansering av Troens menn andre steder i verden. 

Møter og konserter

Norea arrangerer møter og konserter i hele Norge, i tillegg til egne arrangementer for menn og kvinner. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker besøk til din gruppe eller forsamling!                                                                           

Norea Music

Noreas musikkavdeling heter Norea Music. Norea ønsker å styrke og oppmuntre norske kristne gjennom sang og musikk. Ikke minst ønsker vi på våre konserter og dele kallet om å nå ut til verdens unådde med evangeliet. Vi samarbeider med dyktige artister og musikere som deler vår visjon, som er ambassadører for Noreas arbeid gjennom musikk. Morten Samulesen er en dem. Norea har gitt ut flere musikkproduksjoner, blant annet med sanggruppen FriHals og søstrene Elisabeth Lillebø Sæth og Anne Birgitte Lillebø Bøe med team. Roald Arnesen i Norea er hovedansvarlig for Noreas musikkarbeid. Du kan lytte til sangene våre på Spotify. Du kommer direkte til Spotify når du trykker på boksen over. 

 

Fra en mann i Norge:
Jeg er muslim, men jeg tror på Jesus, og liker programmene veldig godt.
Fra en mann i Norge:
Fra en mann i Norge:
Jeg er muslim, men jeg tror på Jesus, og liker programmene veldig godt.

Jeg er bussjåfør i Oslo og hører på dere hver dag mens jeg kjører. Jeg er muslim, men jeg tror på Jesus, og liker programmene veldig godt. Dere har mange fine taler, historier og gode ting, og John Hardang snakker veldig tydelig.

 

 

Aktuelt fra prosjektet
Et krevende misjonsoppdrag
Fremdeles finnes de. Ja faktisk er det mer enn tre milliarder av dem. Mennesker som tilhører folkegrupper som aldri har blitt nådd med...
Les mer
– Norea har betydd alt for...
Hjørdis Steilbu fra Senja har bestandig hatt en brann i hjertet for Jesus. Gjennom 60 år har Norea bidratt til å holde denne brannen i live.
Les mer
Nå kan Jartrud i skogkanten...
Jartrud langt oppe i lia i Hadeland hører på Norea Radio. Takket være nettradio lytter den trofaste giveren på programmene hun har støttet i...
Les mer