Gi en gave
- Vi bygger bro til tro

- Vi bygger bro til tro

Hovedvisjonen til «Good News Media» er å bygge bro mellom kristne nordmenn og våre nye landsmenn, slik at samtaler om tro og liv kan vokse fram. Sentralt i dette står rogalendingen Ronny Myksvoll

Av: Jostein Sæth, prosjektrådgiver.

Gode samtaler begynner med vennskap

For fjorten år siden fikk Ronny Myksvoll en visjon om å kombinere filminteressen med misjonærkallet. Dette førte ham til Øst-Afrika i en periode på flere år, men det var først da han kom hjem til Norge at visjonen for alvor ble realisert. Gud åpnet da dørene på vidt gap for en tjeneste der media og misjon går hånd i hånd. Myksvoll står nå sentralt i arbeidet med Noreas nye app, Good News Media, hvor mottoet er «Gode samtaler begynner med vennskap». Formuleringen rommer det aller meste av hva dette prosjektet ønsker å utrette. De gode samtalene om tro og liv forutsetter at tillit og vennskap er etablert. Denne innsikten bygger på erfaringer fra Øst-Afrika.

I 2012, i Øst-Afrika, etablerte Myksvoll og hans kenyanske medarbeidere et arbeid som fikk navnet «Penda jirani». Det betyr elsk naboen din, eller elsk din neste. Målet var nettopp å bevisstgjøre kenyanske kristne på at de har et ansvar for å elske og vise omsorg for sine muslimske naboer, selv om forskjellen både trosmessig og kulturelt kan være stor. I tillegg ønsket de å produsere kristent innhold på et lokalt språk. Arbeidet rettet seg mot en av de største unådde folkegruppene i Øst-Afrika. Teamet laget TV-sendinger og tok i bruk internett og andre digitale plattformer.

Nye dører åpner seg

Da Ronny Myksvoll og familien kom hjem til Norge i 2016, var han usikker på hvor mye av visjonen han og det kenyanske teamet hadde lykkes med å oppfylle. Han skulle gjerne sett at prosjektet fikk bedre fotfeste lokalt. Men nå åpnet Gud helt nye og uventede dører. Myksvoll kom i kontakt med en kristen mann her i Norge, som delte de samme visjonene. Utrolig nok kom han fra den samme folkegruppen Myksvoll hadde jobbet med i Øst-Afrika, en folkegruppe der det finnes svært få kristne. De to mennene fant fort tonen, og Penda jirani-konseptet tok en ny og spennende retning. De tok i bruk sosiale medier og bygde en app for å formidle evangeliet til unådde mennesker, på deres eget språk. Programmene fikk etter hvert et betydelig nedslagsfelt, ikke bare i Norge og Europa, men også i Øst-Afrika.

Good News

Norea jobbet samtidig med å utvikle ressurser for å nå mennesker fra unådde folkegrupper her i Norge gjennom digitale medier. Da vi begynte å snakke sammen i 2018 ble det fort klart at disse to prosjektene hadde mye til felles, og det ble laget en plan for å utvikle appen «Good News Media».
 
Tre språkgrupper blinket seg raskt ut, ettersom de utgjør de største folkegruppene fra såkalte unådde folkegrupper i Norge. Arabisk, farsi og somali. Vi begynte å samle kristne digitale ressurser fra Noreas ulike internasjonale partnere, i tillegg til det vi selv kunne produsere gjennom samarbeid med kristne fra disse språkgruppene her i Norge.
 
Good News-appen er nå etablert som et konkret verktøy til hjelp for kristne nordmenn som ønsker å bli utrustet og utfordret til å møte innvandrere med Guds kjærlighet og omsorg. Gjennom appen kan de på den ene siden selv få tilgang til digitale ressurser som podcaster, videoer, litteratur og annet som gir dem mer kunnskap om islam, tverrkulturelle spørsmål og relasjonsbygging. På den andre siden kan de også gjennom appen gi sine innvandrervenner tilgang til informasjon om kristen tro på sine morsmål.
 
– Når jeg i dag ser tilbake i tid, da jeg drømte om å kombinere filminteressen min med evangelisering, ser jeg at det går en rød tråd gjennom det hele, sier Ronny Myksvoll. – Selv om mange ting har blitt annerledes enn jeg så for meg, får jeg nå i høyeste grad jobbe med både media og misjon.
 
Myksvoll er ansatt som utviklerkonsulent for flerkulturelt arbeid i Norea. – Jeg drømmer om at denne appen skal være til hjelp for enkeltmennesker, sier han. – At kristne nordmenn skal få hjelp til å bli mer i frimodige i møte med mennesker fra andre kulturer. Drømmen min er at vi på denne måten skal bygge bro mellom norske kristne og innvandrere, slik at flere unådde mennesker skal bli kjent med Jesus, avslutter Myksvoll.
 
Good News-appen kan du laste ned både for android gjennom Googe Play og iPhone gjennom App store. Du vil finne en egen instruksjonsvideo for hvordan du bruker appen når du har lastet den ned. Dersom du opplever tekniske problemer eller andre utfordringer når du bruker appen, setter vi stor pris på om du tar kontakt med oss slik at vi kan hjelpe deg. Goodnews@norea.no

 Her kan du lytte til lydartikkel:

Les våre nyeste artikler om Mediemisjon
Gud skinner i mørke, kaos og...
Det mangler ikke på dårlige nyheter fra Midtøsten og Nord-Afrika: krig terrorisme, flukt og nød. Men Rita El-Mounayer vil fortelle en annen...
Les mer
M28
Norea er med og arrangerer konferanse som skal inspirere til innsats for å nå de minst nådde.
Les mer
Afghanistans eneste håp
– Det var som om noen plutselig rev grunnen bort under føttene mine, forteller mannen. – Et øyeblikk trodde jeg at begge trommehinnene mine...
Les mer
- Jeg fikk et totalt nytt...
Dette sier en japansk kvinne som mottar bønnekalenderen fra Håpets Kvinner. Det å få innblikk i kvinners situasjon rundt om i verden, har...
Les mer
Engasjerer japansk ungdom
Rett før pandemien slo til, etablerte Norea og NLM et nytt ungdomsarbeid i Japan. Prosjektet heter Compass og er ledet av to unge ektepar. Da...
Les mer
Radiomisjon langs Silkeveien
Ved inngangen til 2019 var to store containere på vei fra Tyskland til et land i Sentral-Asia. De inneholdt komponenter til en stor radiosender. I...
Les mer
Med grønne radiofingre
–Pensjonisttilværelsen er absolutt ikke kjedelig, sier tidligere radiopastor Yoshitake Ariki (77) i Japan. Han underviser fortsatt...
Les mer
Plogspissen
– Jorden må pløyes opp og bearbeides før potene kan settes, sa bestefaren min. Han var fisker og småbruker. Et langt liv på havet og på...
Les mer
Tid for å treffes?
Paulus skriver at da han så brødrene fikk han nytt mot. Det sier noe om viktigheten av å samles og inspirere og styrke hverandre. De siste...
Les mer
Silkeveisenderen
– Det er vanskelig for oss kristne i Usbekistan å fortelle andre om Jesus, sa han, – men en annerledes evangelist har funnet veien hit. Han...
Les mer
Hjertets lengsel
En natt så han i drømme en mann komme på skyene. Mannen rakte hendene ut mot ham. – Jeg har utvalgt deg, sa han. – Jeg har spesielle planer...
Les mer
Barn i bønn
Det som skjer i Afghanistan i disse dager, berører en hel verden. Nøden og fortvilelsen ser ikke ut til å ha noen ende, og vi kan føle på...
Les mer

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Send oss en melding