Gi en gave
- Vi bygger bro til tro

- Vi bygger bro til tro

Hovedvisjonen til «Good News Media» er å bygge bro mellom kristne nordmenn og våre nye landsmenn, slik at samtaler om tro og liv kan vokse fram. Sentralt i dette står rogalendingen Ronny Myksvoll

Av: Jostein Sæth, prosjektrådgiver.

Gode samtaler begynner med vennskap

For fjorten år siden fikk Ronny Myksvoll en visjon om å kombinere filminteressen med misjonærkallet. Dette førte ham til Øst-Afrika i en periode på flere år, men det var først da han kom hjem til Norge at visjonen for alvor ble realisert. Gud åpnet da dørene på vidt gap for en tjeneste der media og misjon går hånd i hånd. Myksvoll står nå sentralt i arbeidet med Noreas nye app, Good News Media, hvor mottoet er «Gode samtaler begynner med vennskap». Formuleringen rommer det aller meste av hva dette prosjektet ønsker å utrette. De gode samtalene om tro og liv forutsetter at tillit og vennskap er etablert. Denne innsikten bygger på erfaringer fra Øst-Afrika.

I 2012, i Øst-Afrika, etablerte Myksvoll og hans kenyanske medarbeidere et arbeid som fikk navnet «Penda jirani». Det betyr elsk naboen din, eller elsk din neste. Målet var nettopp å bevisstgjøre kenyanske kristne på at de har et ansvar for å elske og vise omsorg for sine muslimske naboer, selv om forskjellen både trosmessig og kulturelt kan være stor. I tillegg ønsket de å produsere kristent innhold på et lokalt språk. Arbeidet rettet seg mot en av de største unådde folkegruppene i Øst-Afrika. Teamet laget TV-sendinger og tok i bruk internett og andre digitale plattformer.

Nye dører åpner seg

Da Ronny Myksvoll og familien kom hjem til Norge i 2016, var han usikker på hvor mye av visjonen han og det kenyanske teamet hadde lykkes med å oppfylle. Han skulle gjerne sett at prosjektet fikk bedre fotfeste lokalt. Men nå åpnet Gud helt nye og uventede dører. Myksvoll kom i kontakt med en kristen mann her i Norge, som delte de samme visjonene. Utrolig nok kom han fra den samme folkegruppen Myksvoll hadde jobbet med i Øst-Afrika, en folkegruppe der det finnes svært få kristne. De to mennene fant fort tonen, og Penda jirani-konseptet tok en ny og spennende retning. De tok i bruk sosiale medier og bygde en app for å formidle evangeliet til unådde mennesker, på deres eget språk. Programmene fikk etter hvert et betydelig nedslagsfelt, ikke bare i Norge og Europa, men også i Øst-Afrika.

Good News

Norea jobbet samtidig med å utvikle ressurser for å nå mennesker fra unådde folkegrupper her i Norge gjennom digitale medier. Da vi begynte å snakke sammen i 2018 ble det fort klart at disse to prosjektene hadde mye til felles, og det ble laget en plan for å utvikle appen «Good News Media».
 
Tre språkgrupper blinket seg raskt ut, ettersom de utgjør de største folkegruppene fra såkalte unådde folkegrupper i Norge. Arabisk, farsi og somali. Vi begynte å samle kristne digitale ressurser fra Noreas ulike internasjonale partnere, i tillegg til det vi selv kunne produsere gjennom samarbeid med kristne fra disse språkgruppene her i Norge.
 
Good News-appen er nå etablert som et konkret verktøy til hjelp for kristne nordmenn som ønsker å bli utrustet og utfordret til å møte innvandrere med Guds kjærlighet og omsorg. Gjennom appen kan de på den ene siden selv få tilgang til digitale ressurser som podcaster, videoer, litteratur og annet som gir dem mer kunnskap om islam, tverrkulturelle spørsmål og relasjonsbygging. På den andre siden kan de også gjennom appen gi sine innvandrervenner tilgang til informasjon om kristen tro på sine morsmål.
 
– Når jeg i dag ser tilbake i tid, da jeg drømte om å kombinere filminteressen min med evangelisering, ser jeg at det går en rød tråd gjennom det hele, sier Ronny Myksvoll. – Selv om mange ting har blitt annerledes enn jeg så for meg, får jeg nå i høyeste grad jobbe med både media og misjon.
 
Myksvoll er ansatt som utviklerkonsulent for flerkulturelt arbeid i Norea. – Jeg drømmer om at denne appen skal være til hjelp for enkeltmennesker, sier han. – At kristne nordmenn skal få hjelp til å bli mer i frimodige i møte med mennesker fra andre kulturer. Drømmen min er at vi på denne måten skal bygge bro mellom norske kristne og innvandrere, slik at flere unådde mennesker skal bli kjent med Jesus, avslutter Myksvoll.
 
Good News-appen kan du laste ned både for android gjennom Googe Play og iPhone gjennom App store. Du vil finne en egen instruksjonsvideo for hvordan du bruker appen når du har lastet den ned. Dersom du opplever tekniske problemer eller andre utfordringer når du bruker appen, setter vi stor pris på om du tar kontakt med oss slik at vi kan hjelpe deg. Goodnews@norea.no

 Her kan du lytte til lydartikkel:

Les våre nyeste artikler om Mediemisjon
Analfabetisme ingen hindring
I Bibelen står det mye om å høre. For mennesker som ikke kan lese og skrive, er dette spesielt viktig.
Les mer
Det begynte med radio i Etiopia
I over 55 år har Noreas partner, Evangeliets Røst, kringkastet evangeliet på radio i Etiopia.
Les mer
Monsieur B.
Når en kjører i Nord Afrika og ser et hus på en slette, kan man noen ganger tenke: hvem skal nå disse menneskene?
Les mer
Et tabuemne brytes ned
Det er lite rom for å snakke om seksualitet og seksualundervisning i Midtøsten og Nord-Afrika. SAT-7 Arabic ønsker gjennom programmet «Snakk...
Les mer
Kristne vitnesbyrd på TV i...
Han vokste opp som muslim, men ville ikke bare vite om Gud. Han ville kjenne Ham.
Les mer
Mindre enn 1 %
Den delen av verden der det er minst kristne, er også den som er mest stengt.
Les mer
Troens Menn UNG
De tre bøkene i Troens Menn-serien har vært til hjelp for mange. Nå er ungdomsversjonen klar.
Les mer
Levende vann i sommertørken
Norea ønsker å utruste og inspirere kristne til misjonsengasjement, og å gi næring til troen.
Les mer
Forvandling i fengsler
I Kenya har Troens Menn-bøkene blitt brukt som samtaleopplegg blant innsatte, med gode resultat.
Les mer
Troens menn - svar på...
Lonnie Berger bad Gud om at noen måtte skrive et opplegg som utrustet kristne menn.
Les mer
En Jesus-soldat
- Gjennom Troens Menn er jeg blitt forvandlet til en Samurai - en soldat for Jesus.
Les mer
Frelst på skofabrikken
En kvinne fra Albania og hennes døtre ble kjent med Jesus gjennom et radioprogram de hørte på en skofabrikk. Programmet heter Håpets Kvinner,...
Les mer

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding