Gi en gave
Guds fulle rustning – kampene vi står i, del 2
Pixabay/CCL

Guds fulle rustning – kampene vi står i, del 2

Kjære kristen – du som står i mange og ulike kamper; på hjemmebane hvor du ikke alltid klarer å styre ordene eller sinnet ditt, i familien, som en av få kristne i slekta, som en som synes det er vanskelig «å heise flagget» på arbeidsplassen, som opplever at du skuffer Jesus om igjen og om igjen … lev dine kamper i Jesus Kristus, legg ned egen styrke, egne løsningsforslag og la Guds styrke fylle en Jesu Kristi soldat.


De første kristne og vi som lever i dag. Hva har vi å lære av dem som levde for ca 2000 år siden? Hvordan levde de som etterfølgere av Jesus, som tilhengere av den gang en liten og tvilsom religiøs sekt, som en minoritet i datidens jødiske, romerske og hellenistiske kultur og samfunn? Vi finner opplagt både likheter og ulikheter med vår tid, tenkning og kultur. De levde i det vi kan kalle for en «før-kristen» tid, mens vi på mange måter lever i en «etter-kristen» tid. Likevel – vi har mye å lære av de første kristnes modige tro. 

Vi skal se litt på hvordan de første kristne kjempet for sin nye overbevisning. Apostelen Paulus ber dem om ikke å gi opp kampen for troen. Som soldater for Jesus trenger de en god rustning å kle seg i. Denne kampen og rustningen skal vi lese om fra Efeserne 6,10-18:

10 For øvrig: Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft! 11 Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. 12 For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. 13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 14 Stå da fast med sannhetens belte om livet og vær iført rettferdighetens brynje. 15 Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. 16 Grip fremfor alt troens skjold, som dere kan slokke alle den ondes brennende piler med. 17 Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18 Be til enhver tid i Ånden med all bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige.


Vi ser på de ulike kampene de første kristne stod i, som kristne i Norge i det 21.århundre fortsatt også må kjempe. I en annen andakt fra Efeserne kap.6 (Guds fulle rustning - kampene, del 1har jeg snakket om våre to første motstandere som vil prøve å røve fra oss troen – nemlig djevelen samt den syndige verdens tankegang og verdier. Her vil jeg snakke litt om vår tredje fiende – en som faktisk er verre å få kontroll på, nettopp fordi den bor inne i oss selv. Jeg tenker på vår syndige natur, også kalt «kjødet» i Det nye testamentet.

3 - Syndenaturen/kjødet:
Tenk deg følgende scenario: Hva om du en måned flyttet til en hytte på fjellet, og alt du hadde med deg i tillegg til mat/drikke var Bibelen. 1 måned med kun Bibellesning, stillhet og bønn. Ingen annen påvirkning. Ville du da bli uten synd i løpet av denne måneden, når du ikke møtte verdens fristelser eller annen ytre påvirkning til å synde?

Ingen negativ påvirkning, men likevel – du merker synden i deg – noe inne i deg som stadig misliker Bibel & bønn, men i stedet vil tenke alt annet enn det som har med Jesus å gjøre. Du merker syndenaturen/kjødet – vår tredje og vår indre fiende.

I syndenaturen så har djevelen en alliert som han kan spille på lag med. Jesus stod sannelig i kamp både mot djevelen (i ødemarken) og mot «makter, myndigheter og verdens herskere». Men Jesus hadde ingen syndig natur den onde kunne spille på lag med. Derfor stod Jesus støtt i møte med alle fristelser. «Han er prøvet i alt, på samme måte som oss, men uten synd.» (Hebr.4,15).

Så – hva består kampen imot den medfødte syndenaturen?

Det kan være de vanlige/tradisjonelle kamper/fristelser: - munnen/baktalelse, - seksuelle følelser/tilnærmelser overfor andre, - «selvet»: dette å fremheve meg selv … på bekostning av andre, snakke om meg/mitt/mine, - penger/eiendeler/materialismen

Men vi kjenner også mer eller mindre på følgende kamper: - sinne (kan bli voldelig), - prioritere karriere/fortjeneste på bekostning av familietid og tjeneste i menigheten, - misunnelse/sjalusi («de andre har det…»), - grådighet

Finnes en «medisin» mot de indre fristelser og kamper vår syndige menneskenatur gir oss?

I artikkelen "Fristelser" på den kristne ungdomsnettsiden iTro.no (av Regine Høie Undheim, 2016) skriver hun om fristelser som kommer fra innsiden av oss. Her får du hennes fem gode tips for å stå imot fristelser:

1 Bønn:
Be om hjelp til å oppdage fristelser og kraft til å velge riktig.

2 Bevissthet:
Tenk deg om hva som ofte frister deg. Bevissthet gjør det enklere å oppdage når fristelsene kommer.

3 Ta en beslutning:
Bestem deg før situasjoner oppstår. Vil jeg baktale? Vil jeg misunne? Vil jeg la være å stole på Gud? Det vil gjøre det enklere å velge det du egentlig ønsker, når du kommer i vanskelige situasjoner.

4 Stå i kampen:
Vær klar over at det ofte er en tidkrevende kamp å stå imot fristelser.

5 Snakk med venner:
Sammen er vi sterke, i alle fall sterkere. Kanskje du og vennene dine kan bli enige om en enkelt fristelse dere vil kjempe imot, sammen?

Paulus snakker til Romermenigheten om «å regne seg som død for synden». (Rom.6,11). Poeng: Kristus har dødd for syndens skyld og makt. Derfor skal ikke syndene jeg gjør verken få fordømme meg eller få makt over meg. Nå regjerer nåden og Kristus, ikke Loven, synden eller fordømmelsen. Nå har jeg ikke lengre lyst til «å synde mer for at nåden skal bli større.» Nå har jeg lyst til å gjøre Jesus glad og stolt over meg … til tross for alle mine nederlag. Nå vil jeg være en Jesu Kristi soldat.


«Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft!» (v.10).

Hvor legger vi trykket i setningen? «BLI STERK i Herren!» eller «Bli sterk I HERREN!»? Forhåpentligvis det siste – at hele vår styrke ligger i at vi lever våre liv i ham. «I hans veldige kraft» = skapelseskraften, kraften i Ordet, kraften i frelsen, oppstandelseskraften, Den Hellige Ånds kraft.

Alt dette vil Gud la leve i skrøpelige og fattige syndere som gjemmer sine liv i Kristus, som ikke prøver å legge egen styrke til der hvor en synes Guds kraft kommer litt for lite til syne. Nei, Guds kraft viser seg til tross for vår svakhet, men den viser seg faktisk også i Guds egen svakhet. Da Gud var på sitt svakeste – på korset – aldri før eller siden har Guds kraft vært sterkere. Korsets kraft kan fortsatt i dag frelse syndere og gjøre fortapte mennesker til Guds barn, til himmelborgere.

Kjære kristen – du som står i mange og ulike kamper; på hjemmebane hvor du ikke alltid klarer å styre ordene eller sinnet ditt, i familien, som en av få kristne i slekta, som en som synes det er vanskelig «å heise flagget» på arbeidsplassen, som opplever at du skuffer Jesus om igjen og om igjen … lev dine kamper i Jesus Kristus, legg ned egen styrke, egne løsningsforslag og la Guds styrke fylle en Jesu Kristi soldat.

Legg ned dine skitne syndige egenproduserte «klær», og ta på deg rustningen du fikk utdelt den dagen du kom til tro på Jesus. Gud gav deg ikke en halvveis fungerende «rusten ting», men en fullkommen «rustning» produsert i Himmelen. 

BB 051

Av Svein Anton Hansen, Noreapastoren

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding