Gi en gave

Våre prosjekter i Kina

NOREA I KINA

Kina har i dag en befolkning på omlag 1,4 milliarder mennesker. Etter at vestlige misjonærer ble utvist av landet i 1948, har evangeliet blant annet blitt forkynt til kineserne gjennom radiosendinger fra kraftige sendere utenfor landets grenser. Dette har bidratt til en formidabel økning av antall kristne. I følge organsiasjonen Joshua Project er det nå 7,5 % evangeliske kristne i Kina. Landet er derfor definert som nådd med evangeliet. Det betyr likevel ikke at Noreas oppdrag i Kina er over - det finnes nemlig fortsatt ca. 450 unådde folkegrupper i landet. Mange av disse er små minoriteter, men til sammen har disse gruppene en befolkning på hele 146 millioner mennesker. Nå arbeider vi for å nå også dem. Mange av dem snakker og forstår hovedspråket mandarin, men de forbinder ofte mandarin med maktarroganse og undertrykkelse. Evangelisering på mandarin blant etniske minoriteter i Kina kan trolig sammenlignes med å evangelisere i Norge ved hjelp av tysk i årene rett etter 2. verdenskrig. Vi har som mål å nå disse gruppene på deres egne hjertespråk.

Du kan også lese mer om vårt arbeid i Kina i Noreabladet

Bønn for Kina: 

Be for bibelopplærings-prosjektet SOTA i Kina, som opplever økende press fra myndighetene. Be om visdom og trygghet for veiledere i Kina, og lederen William.

Be for vår partner Frelsens røst som jobber aktivt med å stå på egen bein etter mange år med økonomisk støtte utenfra. Be om visdom til leder Brad Yu som leder prosessen.

Be for vårt nye prosjekt blant en unådd folkegruppe i Kina. Be om at dette  folket skal få se hvem Jesus er.

Norea-TV: Teologiutdannelse i Kina.
Aktuelt fra Kina
Et vitnesbyrd fra ei kvinne i...
– Jeg er blitt så glad i å høre om Jesus.
Les mer
En pastor i Kina skriver:
– Mp3-spillerne vil bli viktige redskap for å nå enda lenger ut med evangeliet i tiden som kommer.
Les mer
En kvinne fra Kina forteller:
– MP3-spilleren fra dere har vært til stor trøst.
Les mer
SOTA - teologistudie på...
Siden Kulturrevolusjonen har Kina vært gjenstand for den største kristne vekkelsen i verdenshistorien. Flere titalls millioner nyfrelste i løpet...
Les mer
De bakerste radene skal...
Kina har de siste 70 årene vært et misjonseventyr der millioner av mennesker har kommet til tro. Men noen minoriteter i landet har ikke vært en...
Les mer
Søster Li fra Kina
Alt jeg lærte gjennom SOTA har jeg fått bruk for i min tjeneste, sjelesorg og søndagsskole
Les mer
Min eneste kilde til åndelig...
- Radioen er den eneste kilde til åndelig mat for meg. Hørselen min svikter og legen min anbefaler meg å ikke lytte til radio.
Les mer
-Jeg får mye inspirasjon
- For ikke lenge siden hørte jeg på undervisning i programmet om det å forelske seg, og det var til stor hjelp for meg!
Les mer
Skjult krise for kristne i Kina
I over 40 år har Norea støttet radiosendinger til Kina fra Frelsens Røst på Taiwan. Leder av radioarbeidet, Brad Yu, har fortsatt tro på...
Les mer