Våre prosjekter i Kina

NOREA I KINA

Kina har i dag en befolkning på omlag 1,4 milliarder mennesker. Etter at vestlige misjonærer ble utvist av landet i 1948, har evangeliet blant annet blitt forkynt til kineserne gjennom radiosendinger fra kraftige sendere utenfor landets grenser. Dette har bidratt til en formidabel økning av antall kristne. I følge organsiasjonen Joshua Project er det nå 7,5 % evangeliske kristne i Kina. Landet er derfor definert som nådd med evangeliet. Det betyr likevel ikke at Noreas oppdrag i Kina er over - det finnes nemlig fortsatt ca. 450 unådde folkegrupper i landet. Mange av disse er små minoriteter, men til sammen har disse gruppene en befolkning på hele 146 millioner mennesker. Nå arbeider vi for å nå også dem. Mange av dem snakker og forstår hovedspråket mandarin, men de forbinder ofte mandarin med maktarroganse og undertrykkelse. Evangelisering på mandarin blant etniske minoriteter i Kina kan trolig sammenlignes med å evangelisere i Norge ved hjelp av tysk i årene rett etter 2. verdenskrig. Vi har som mål å nå disse gruppene på deres egne hjertespråk.

Du kan også lese mer om vårt arbeid i Kina i Noreabladet

Bønn for Kina: 

Be for bibelopplærings-prosjektet SOTA i Kina, som opplever økende press fra myndighetene. Be om visdom og trygghet for veiledere i Kina, og lederen William.

Be for vår partner Frelsens røst som jobber aktivt med å stå på egen bein etter mange år med økonomisk støtte utenfra. Be om visdom til leder Brad Yu som leder prosessen.

Be for vårt nye prosjekt blant en unådd folkegruppe i Kina. Be om at dette  folket skal få se hvem Jesus er.

Norea-TV: Teologiutdannelse i Kina.
Aktuelt fra Kina
De bakerste radene skal...
Kina har de siste 70 årene vært et misjonseventyr der millioner av mennesker har kommet til tro. Men noen minoriteter i landet har ikke vært en...
Les mer
SOTA - teologistudie på...
Siden Kulturrevolusjonen har Kina vært gjenstand for den største kristne vekkelsen i verdenshistorien. Flere titalls millioner nyfrelste i løpet...
Les mer
Skjult krise for kristne i Kina
I over 40 år har Norea støttet radiosendinger til Kina fra Frelsens Røst på Taiwan. Leder av radioarbeidet, Brad Yu, har fortsatt tro på...
Les mer
Økt velstand en fare for...
Økt velstand er en større trussel for kristne i Kina enn kristendomsforfølgelse. Det mener kinesisk kristenleder.
Les mer
Voksne hører på barneprogram
Det kristne radioprogrammet "PopCorn" har kinesiske barn som målgruppe, men tilbakemeldinger Norea har fått tyder på at programmet er...
Les mer
Fikk nådegave til å ta notater
Gud ga en eldre analfabet kvinne fra Kina evnen til å skrive spesielle skrifttegn.
Les mer
Kjærlighet til korset
– Gud har gitt oss et kall til å gå ut. Som barn tok jeg imot Jesus. Kjærligheten til korset gir meg kraft til å arbeide videre, sier leder...
Les mer
Kunne ikke si nei
Jin hadde bare vært kristen i ca. 6 måneder da naboen også ble det. Det tok ikke lang tid før Jin ble spurt om han ville lede en husmenighet.
Les mer
En søndagsskole på lufta
Radioprogrammet "PopCorn" fungerer som en søndagsskole på lufta, og gjør at barn i Kina bli glad i Guds ord fra de er små.
Les mer