Våre prosjekter i Kina

NOREA I KINA

Kina har en befolkning på 1,5 milliarder mennesker. De aller fleste snakker og forstår mandarin, som er hovedspråket. Gjennom de mer enn 70 årene etter at vestlige misjonærer ble utvist av landet i 1948, har evangeliet blant annet blitt forkynt til kineserne gjennom radiosendinger utenfra.  Den gledelige veksten av kristne i Kina har også vist seg på misjonsstatistikken. Ifølge organsiasjonen Joshua Project har Kina nå 7,5 % evangeliske kristne. Landet er derfor definert som nådd med evangeliet. Det betyr likevel ikke at Noreas oppdrag i Kina er over.

Kina har ifølge Joshua Project 545 folkegrupper. Definisjonen på folkegrupper i global misjon er knyttet til hvordan Lausannekomiteen definerte det i 1982: «I en evangeliserende sammenheng er en folkegruppe definert som den største gruppen hvor evangeliet kan utbre seg som en kirkebevegelse uten å møte barrierer som hindrer forståelse eller aksept.» Mottakernes forståelse og opplevelse av evangeliet skal ikke hindres av barrierer av politisk, sosial eller språklig art. Vi ønsker å formidle evangeliet på de ulike etniske gruppenes morsmål. SIL International, søsterorganisasjonen til Wycliffe Bibeloversettere, har spesialisert seg på lingvistiske undersøkelser av ukjente språk. De definerer hjertespråk (morsmål) som «det mest effektive språket for å kommunisere på dybden og for å lære nye tankesett.» Ut fra denne forståelsen av folkegrupper har Kina fortsatt ca 450 unådde folkegrupper. De fleste av dem er små minoriteter, men til sammen utgjør de 146 millioner mennesker. Nå er det på tide å nå også dem.

Du kan også lese mer om vårt arbeid i Kina i Noreabladet

Bønn for Kina: 

Be for bibelopplærings-prosjektet SOTA i Kina, som opplever økende press fra myndighetene. Be om visdom og trygghet for veiledere i Kina, og lederen William.

Be for vår partner Frelsens røst som jobber aktivt med å stå på egen bein etter mange år med økonomisk støtte utenfra. Be om visdom til leder Brad Yu som leder prosessen.

Be for vårt nye prosjekt blant en unådd folkegruppe i Kina. Be om at dette  folket skal få se hvem Jesus er.

Norea-TV: Teologiutdannelse i Kina.
Aktuelt fra Kina
SOTA - teologistudie på...
Siden Kulturrevolusjonen har Kina vært gjenstand for den største kristne vekkelsen i verdenshistorien. Flere titalls millioner nyfrelste i løpet...
Les mer
Skjult krise for kristne i Kina
I over 40 år har Norea støttet radiosendinger til Kina fra Frelsens Røst på Taiwan. Leder av radioarbeidet, Brad Yu, har fortsatt tro på...
Les mer
Økt velstand en fare for...
Økt velstand er en større trussel for kristne i Kina enn kristendomsforfølgelse. Det mener kinesisk kristenleder.
Les mer
Voksne hører på barneprogram
Det kristne radioprogrammet "PopCorn" har kinesiske barn som målgruppe, men tilbakemeldinger Norea har fått tyder på at programmet er...
Les mer
Fikk nådegave til å ta notater
Gud ga en eldre analfabet kvinne fra Kina evnen til å skrive spesielle skrifttegn.
Les mer
Kjærlighet til korset
– Gud har gitt oss et kall til å gå ut. Som barn tok jeg imot Jesus. Kjærligheten til korset gir meg kraft til å arbeide videre, sier leder...
Les mer
Kunne ikke si nei
Jin hadde bare vært kristen i ca. 6 måneder da naboen også ble det. Det tok ikke lang tid før Jin ble spurt om han ville lede en husmenighet.
Les mer
En søndagsskole på lufta
Radioprogrammet "PopCorn" fungerer som en søndagsskole på lufta, og gjør at barn i Kina bli glad i Guds ord fra de er små.
Les mer
Frelst gjennom barneprogram
Siden 1960-tallet har Norea vært med på radiosendinger til Kina. I starten var tilbakemeldingene få, men nå er det mulig å besøke lyttere i...
Les mer