Gi en gave

Våre prosjekter i Kina

NOREA I KINA

Kina har i dag en befolkning på omlag 1,4 milliarder mennesker. Etter at vestlige misjonærer ble utvist av landet i 1948, har evangeliet blant annet blitt forkynt til kineserne gjennom radiosendinger fra kraftige sendere utenfor landets grenser. Dette har bidratt til en formidabel økning av antall kristne. I følge organsiasjonen Joshua Project er det nå 7,5 % evangeliske kristne i Kina. Landet er derfor definert som nådd med evangeliet. Det betyr likevel ikke at Noreas oppdrag i Kina er over - det finnes nemlig fortsatt ca. 450 unådde folkegrupper i landet. Mange av disse er små minoriteter, men til sammen har disse gruppene en befolkning på hele 146 millioner mennesker. Nå arbeider vi for å nå også dem. Mange av dem snakker og forstår hovedspråket mandarin, men de forbinder ofte mandarin med maktarroganse og undertrykkelse. Evangelisering på mandarin blant etniske minoriteter i Kina kan trolig sammenlignes med å evangelisere i Norge ved hjelp av tysk i årene rett etter 2. verdenskrig. Vi har som mål å nå disse gruppene på deres hjertespråk.

Du kan også lese mer om vårt arbeid i Kina i Noreabladet

Bønn for Kina: 

Be for bibelopplærings-prosjektet SOTA i Kina, som opplever økende press fra myndighetene. Be om visdom og trygghet for veiledere i Kina, og lederen William.

Be for vår partner Frelsens røst som jobber aktivt med å stå på egen bein etter mange år med økonomisk støtte utenfra. Be om visdom til leder Brad Yu som leder prosessen.

Be for vårt nye prosjekt blant en unådd folkegruppe i Kina. Be om at dette  folket skal få se hvem Jesus er.

Norea-TV: Teologiutdannelse i Kina.
Aktuelt fra Kina
Ikke bare i Kina
Evangeliet finner nye veier i nye tider. Vi takker Gud for mulighetene som mediemisjon gir til å gjøre Jesus kjent for stadig nye mennesker.
Les mer
- Tålmodigheten og...
En av studentene som har fulgt undervisningen til SOTA, uttaler følgende:
Les mer
Når jeg lytter til historiene...
Jeg er over 60 år og kan hverken lese eller skrive. Jeg er helt avhengig av det jeg hører i kirken for å få åndelig næring. Nå er jeg begynt...
Les mer
Et vitnesbyrd fra ei kvinne i...
– Jeg er blitt så glad i å høre om Jesus.
Les mer
En pastor i Kina skriver:
– Mp3-spillerne vil bli viktige redskap for å nå enda lenger ut med evangeliet i tiden som kommer.
Les mer
En kvinne fra Kina forteller:
– MP3-spilleren fra dere har vært til stor trøst.
Les mer
SOTA - teologistudie på...
Siden Kulturrevolusjonen har Kina vært gjenstand for den største kristne vekkelsen i verdenshistorien. Flere titalls millioner nyfrelste i løpet...
Les mer
De bakerste radene skal...
Kina har de siste 70 årene vært et misjonseventyr der millioner av mennesker har kommet til tro. Men noen minoriteter i landet har ikke vært en...
Les mer
Søster Li fra Kina
Alt jeg lærte gjennom SOTA har jeg fått bruk for i min tjeneste, sjelesorg og søndagsskole
Les mer

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Send oss en melding