Foto: Fra et marked i Kina
Foto: Fra et marked i Kina TWR

De bakerste radene skal prioriteres

Kina har de siste 70 årene vært et misjonseventyr der millioner av mennesker har kommet til tro. Men noen minoriteter i landet har ikke vært en del av denne vekkelsen. Nå er tiden kommet for å prioritere dem.

Kina har en befolkning på 1,5 milliarder mennesker. De aller fleste snakker og forstår mandarin, som er hovedspråket. Gjennom de mer enn 70 årene etter at vestlige misjonærer ble utvist av landet i 1948, har evangeliet blant annet blitt forkynt til kineserne gjennom radiosendinger utenfra. Norea har støttet «Evangeliets Røst» på Taiwan med radiosendinger på mandarin i nesten 50 år.

Den gledelige veksten av kristne i Kina har også vist seg på misjonsstatistikken. Ifølge organsiasjonen Joshua Project har Kina nå 7,5 % evangeliske kristne. Landet er derfor definert som nådd med evangeliet. Det betyr likevel ikke at Noreas oppdrag i Kina er over.

Noreas partner TWR (Trans World Radio) har respondert på kallet til de unådde folkegruppene i Kina gjennom å etablere et nytt stort prosjekt som har fått navnet «SONlift». Dette kommer fra begrepet «lifting up the Son of God», eller å «løfte opp Sønnen» slik det står i Joh 12, 32: «Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg.»

TWR har valgt ut 25 språk som de mener vil dekke mer enn 100 unådde folkegrupper med til sammen 100 millioner mennesker. – Dette prosjektet ønsker å nå Kinas unådde folkegrupper med evangeliet gjennom å dramatisere bibelhistorier om Jesus på hjertespråket til mottakerne. Vi bruker kortbølgesendinger på radio, mediespillere og digitale plattformer.

Dette sier personen som er hovedansvarlig for TWR´s satsing i Kina (av sikkerhetsmessige årsaker kan vi ikke bruke navnet).

Hvor langt har dere kommet? – Vi har oversatt og produsert en dramaserie på åtte språk så langt. Vi planlegger også å starte oversettelse og produksjon på to nye språk i 2020, dersom Gud åpner dørene for det, sier prosjektlederen. De har allerede distribuert ca 5000 mediespillere og kortbølgeradioer, og nå er de i ferd med å distribuere 1300 flere i utvalgte områder over hele Kina.

Hvorfor er det så viktig å lage disse programmene på hjertespråket når mange av disse menneskene forstår mandarin? – I mange tilfeller kan nettopp språkvalget være til hinder for at mennesker virkelig forstår budskapet. Mange mennesker fra disse unådde folkegruppene motsetter seg budskap som formidles på mandarin, det gjelder også de unge som forstår språket godt. Uyghurene og kasakhene er eksempler på folkegrupper som ikke er åpne for å ta imot evangeliet på mandarin, på grunn av den politiske situasjonen de lever i. Dette er et eksempel som viser hvor viktig det er at vi forkynner evangeliet til dem på hjertespråket. Dette tror vi også er bibelsk, sier vår venn, og henviser til Joh. Åp. 7, 9: «Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, av alle folk og tungemål. De stod foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper og med palmegrener i hendene.»

De bakerste radene

Under en konferanse for verdensevangelisering i 1948 holdt Oswald Smith et foredrag basert  på beretningen om da Jesus mettet fem tusen. På slutten av foredraget utfordret han tilhørerne og irettesatte dem for å ha fokuset sitt på de fremste benkeradene. Ingen av dem tok turen til de bakerste radene for å fortelle om Jesus. Dette bildet som Smith brukte på de unådde folkegruppene berørte mange av tilhørerne sterkt. Blant disse var verdensevangelisten Billy Graham og grunnlegger av TWR, Paul Freed. Resultatet av konferansen ble en økt bevissthet om at evangeliet må forkynnes også til de unådde (de bakerste benkeradene) og ikke bare dem som allerede har hatt anledning til å høre evangeliet mange ganger (de fremste benkeradene). «SON-lift»-prosjektet prioriterer «de bakerste radene» i Kina de neste årene. Norea tar økonomisk ansvar for produksjonen av evangeliserende radioprogram til en av disse folkegruppene som består av 1,4 millioner innbyggere, samt lønnsmidler til en koordinator for prosjektet.

Utfordringer

Til sist spør vi vår prosjektleder på hvilke utfordringer de opplever i dette arbeidet.

– De to hovedutfordringene nå er den skjerpede religiøse kontrollen vi ser i Kina, og utbruddet av Coronaviruset. Dette vil begrense farten i distribusjonen av mediespillere og utsette oppstarten av nye oversettelser og produksjon på nye språk. Vi ber om forbønn for disse to utfordringene, og for teamet vårt som jobber med dette prosjektet.

Av: Jostein Sæth