Gi en gave
Foto: Fra et marked i Kina
Foto: Fra et marked i Kina TWR

De bakerste radene skal prioriteres

Kina har de siste 70 årene vært et misjonseventyr der millioner av mennesker har kommet til tro. Men noen minoriteter i landet har ikke vært en del av denne vekkelsen. Nå er tiden kommet for å prioritere dem.

Kina har en befolkning på 1,5 milliarder mennesker. De aller fleste snakker og forstår mandarin, som er hovedspråket. Gjennom de mer enn 70 årene etter at vestlige misjonærer ble utvist av landet i 1948, har evangeliet blant annet blitt forkynt til kineserne gjennom radiosendinger utenfra. Norea har støttet «Evangeliets Røst» på Taiwan med radiosendinger på mandarin i nesten 50 år.

Den gledelige veksten av kristne i Kina har også vist seg på misjonsstatistikken. Ifølge organsiasjonen Joshua Project har Kina nå 7,5 % evangeliske kristne. Landet er derfor definert som nådd med evangeliet. Det betyr likevel ikke at Noreas oppdrag i Kina er over.

Noreas partner TWR (Trans World Radio) har respondert på kallet til de unådde folkegruppene i Kina gjennom å etablere et nytt stort prosjekt som har fått navnet «SONlift». Dette kommer fra begrepet «lifting up the Son of God», eller å «løfte opp Sønnen» slik det står i Joh 12, 32: «Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg.»

TWR har valgt ut 25 språk som de mener vil dekke mer enn 100 unådde folkegrupper med til sammen 100 millioner mennesker. – Dette prosjektet ønsker å nå Kinas unådde folkegrupper med evangeliet gjennom å dramatisere bibelhistorier om Jesus på hjertespråket til mottakerne. Vi bruker kortbølgesendinger på radio, mediespillere og digitale plattformer.

Dette sier personen som er hovedansvarlig for TWR´s satsing i Kina (av sikkerhetsmessige årsaker kan vi ikke bruke navnet).

Hvor langt har dere kommet? – Vi har oversatt og produsert en dramaserie på åtte språk så langt. Vi planlegger også å starte oversettelse og produksjon på to nye språk i 2020, dersom Gud åpner dørene for det, sier prosjektlederen. De har allerede distribuert ca 5000 mediespillere og kortbølgeradioer, og nå er de i ferd med å distribuere 1300 flere i utvalgte områder over hele Kina.

Hvorfor er det så viktig å lage disse programmene på hjertespråket når mange av disse menneskene forstår mandarin? – I mange tilfeller kan nettopp språkvalget være til hinder for at mennesker virkelig forstår budskapet. Mange mennesker fra disse unådde folkegruppene motsetter seg budskap som formidles på mandarin, det gjelder også de unge som forstår språket godt. Uyghurene og kasakhene er eksempler på folkegrupper som ikke er åpne for å ta imot evangeliet på mandarin, på grunn av den politiske situasjonen de lever i. Dette er et eksempel som viser hvor viktig det er at vi forkynner evangeliet til dem på hjertespråket. Dette tror vi også er bibelsk, sier vår venn, og henviser til Joh. Åp. 7, 9: «Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, av alle folk og tungemål. De stod foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper og med palmegrener i hendene.»

De bakerste radene

Under en konferanse for verdensevangelisering i 1948 holdt Oswald Smith et foredrag basert  på beretningen om da Jesus mettet fem tusen. På slutten av foredraget utfordret han tilhørerne og irettesatte dem for å ha fokuset sitt på de fremste benkeradene. Ingen av dem tok turen til de bakerste radene for å fortelle om Jesus. Dette bildet som Smith brukte på de unådde folkegruppene berørte mange av tilhørerne sterkt. Blant disse var verdensevangelisten Billy Graham og grunnlegger av TWR, Paul Freed. Resultatet av konferansen ble en økt bevissthet om at evangeliet må forkynnes også til de unådde (de bakerste benkeradene) og ikke bare dem som allerede har hatt anledning til å høre evangeliet mange ganger (de fremste benkeradene). «SON-lift»-prosjektet prioriterer «de bakerste radene» i Kina de neste årene. Norea tar økonomisk ansvar for produksjonen av evangeliserende radioprogram til en av disse folkegruppene som består av 1,4 millioner innbyggere, samt lønnsmidler til en koordinator for prosjektet.

Utfordringer

Til sist spør vi vår prosjektleder på hvilke utfordringer de opplever i dette arbeidet.

– De to hovedutfordringene nå er den skjerpede religiøse kontrollen vi ser i Kina, og utbruddet av Coronaviruset. Dette vil begrense farten i distribusjonen av mediespillere og utsette oppstarten av nye oversettelser og produksjon på nye språk. Vi ber om forbønn for disse to utfordringene, og for teamet vårt som jobber med dette prosjektet.

Av: Jostein Sæth

Les våre nyeste artikler om Mediemisjon
Tid for å treffes?
Paulus skriver at da han så brødrene fikk han nytt mot. Det sier noe om viktigheten av å samles og inspirere og styrke hverandre. De siste...
Les mer
Silkeveisenderen
– Det er vanskelig for oss kristne i Usbekistan å fortelle andre om Jesus, sa han, – men en annerledes evangelist har funnet veien hit. Han...
Les mer
Hjertets lengsel
En natt så han i drømme en mann komme på skyene. Mannen rakte hendene ut mot ham. – Jeg har utvalgt deg, sa han. – Jeg har spesielle planer...
Les mer
Barn i bønn
Det som skjer i Afghanistan i disse dager, berører en hel verden. Nøden og fortvilelsen ser ikke ut til å ha noen ende, og vi kan føle på...
Les mer
- Deg har jeg venta på!
Anne Gro følte seg litt usikker på hvordan det skulle bli å være på jobb på gjenbruksbutikken. Hun skulle sitte i sofakroken og prate med...
Les mer
Vi roper til Gud!
Hele verden følger med på hva som skjer i Afghanistan. Vi blir alle berørt av sterke bilder og historier om mennesker på desperat flukt. Vi vet...
Les mer
Gode nyheter
Når delte du sist evangeliet om Jesus med en annen person? Et litt for direkte spørsmål vil du kanskje si, men som Jesu etterfølgere skulle det...
Les mer
Unådde - her!
Under 1 % av alle midler som brukes i misjonsarbeidet går til de minst nådde. Men folk fra disse folkegruppene finnes også her i vårt land.
Les mer
Kristne barnesanger ble redningen
Jeg deltok nylig på en digital konferanse der SAT-7 sine flotte barne- og ungdomsprogram ble presentert. Det er ingen tvil om at 25 år med...
Les mer
Tilbake til Jerusalem
Den kristne tro er uløselig knyttet til Israel og jødedommen. Der ble Jesus, troens opphavsmann og fullender, født. Og det var der Jesus, Guds...
Les mer
Morten og musikken
Morten har arbeida både med maskiner, møblar og meieriprodukt, men då han tok steget og satsa på musikken, hamna han på rett hylle. Han hoppa...
Les mer
Engasjerer japansk ungdom
Rett før pandemien slo til, etablerte Norea og Misjonssambandet et nytt ungdomsarbeid i Japan. Prosjektet heter Compass og er ledet av to unge...
Les mer

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Send oss en melding