Gi en gave

SOTA

Målgruppe: Pastorer og kristne ledere i Kina

Partner: TWR

Prosjektperiode: 2023-2025

Årlig støtte: 250 000 kroner

 

I 2001 var Norea med på å etablere et studieopplegg for kristne ledere i Kina, Seminary On The Air (SOTA). Studiet tilsvarer en bachelorgrad i teologi. Tre tusen kristne ledere i Kina har fått opplæring gjennom programmet, og vi har i dag mer enn tusen teologistudenter «på skolebenken». Hver leksjon begynner med disse ordene: «Nå er det tid for å lære mer om Guds ord, og bli velsignet».

De første årene ble undervisningen formidlet gjennom radiosendinger fra Stillehavet. Siden ble radiosendingene erstattet av mp3-spillere og nettbrett. Det siste nye er en liten USB-minnepenn. Denne har overgang til de fleste mobiltelefoner og nettbrett, er billigere å utvikle og enkel å skjule ved behov.

Noen husmenigheter i Kina organiserer selv opplæring av kristne ledere til de ulike kirkene, men ofte mangler de både undervisningsmateriell og kompetente lærere. Et husmenighetsnettverk med 3 millioner medlemmer besluttet nylig å gjøre SOTA til sitt program for teologisk skolering av sine 5 000 pastorer. Rundt 400 av disse pastorene er allerede godt i gang med utdannelsen.

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding