Gi en gave
SOTA - teologistudie på minnepenn

SOTA - teologistudie på minnepenn

Siden Kulturrevolusjonen har Kina vært gjenstand for den største kristne vekkelsen i verdenshistorien. Flere titalls millioner nyfrelste i løpet av noen få år skapte et enormt behov for nye kristne ledere. I 2001 var Norea med på å etablere et studieopplegg for kristne ledere i Kina, Seminary On The Air (SOTA).

Studiet tilsvarer en Bachelorgrad i teologi. Vi har i dag mer enn tusen teologistudenter «på skolebenken». Hver leksjon begynner med disse ordene: «Nå er det tid for å lære mer om Guds ord, og bli velsignet.»

De første årene ble undervisningen formidlet gjennom radiosendinger fra Stillehavet. Siden ble radiosendingene erstattet av nettbrett. Studentene kan nå lytte til undervisningen når det passer for dem. Både studieopplegget og en mengde relevant litteratur er samlet på små nettbrett som er utviklet spesielt for dette formålet. Det siste nye er en liten USB-minnepenn (bilde). Denne har overgang til de fleste mobiltelefoner og nettbrett, er billigere å utvikle og lettere å skjule.

Noen husmenigheter i Kina organiserer selv opplæring av kristne ledere til de ulike kirkene, men i mange tilfeller mangler man både undervisningsmateriell og kompetente lærere. Et husmenighetsnettverk med 3 millioner medlemmer besluttet nylig å gjøre SOTA til sitt program for teologisk skolering av sine 5 000 pastorer. Rundt 400 av disse pastorene er allerede godt i gang med utdannelsen.

Ett av hovedmålene med SOTA er å utdanne pastorer til husmenighetene. Siden SOTA ble etablert, har 3 588 kinesiske kristne fått grundig teologisk utdannelse gjennom seminaret. Flere tusen kinesiske menigheter har på denne måten fått sin egen pastor. Alle som er blitt uteksaminert fra SOTA gjennom årenes løp er med i et voksende nettverk av SOTA-studenter. Gjennom Internett har de tilgang på nytt materiell etter hvert som det blir gjort tilgjengelig.

Verdenssituasjonen med Covid19-viruset som setter sitt preg på hverdagen både til enkeltpersoner og samfunnsliv, vil nok ha innvirkning på arbeidet med SOTA også en stund framover. Men kineserne er vant til å støte på hindringer i arbeidet med å spre evangeliet, og lederen for SOTA uttaler følgende: "kommer det en hindring, så lager vi en ny vei rundt."

Kinas unådde folkegrupper
Norea Mediemisjon har gjort Paulus ord i Rom 15,20 til våre: Vi setter vår ære i å forkynne evangeliet der Kristi navn ikke før var nevnt. Derfor er det gledelig at vi også i Kina kan få være med på å nå ut med evangeliet til folkegrupper som ennå ikke har fått del i frelsen. Du tenker kanskje at Kina er ett land, og at kineserne er en homogen gruppe – som tenker likt og snakker samme språk? Sannheten er at Kina er et etnisk lappeteppe. Ifølge Joshua Project består landet av hele 543 ulike folkegrupper. 444 av disse gruppene regnes fortsatt som unådde.

Ved siden av å utdanne pastorer, tar SOTA også sikte på å utruste kristne som kan gå ut med evangeliet til noen av de minst nådde folkegruppene i landet. Noen av studentene har et slikt kall allerede før de begynner på studiet. Andre opplever i studietiden å bli kalt til å krysse grenser med evangeliet. Norea bidrar til nødvendig underhold for disse som ønsker å reise ut som misjonærer. Noen av dem drar utenlands, mens andre blir kalt til å bosette seg blant unådde folkeslag i Kina.

Les våre nyeste artikler om Mediemisjon
Pinse-TV
En nyskrevet pinse-sang, et språkunder og en helt ny episode av Arven etter Adam.
Les mer
Bibelstudieopplegg om pinse
Vi forbereder oss til jul og påske, men hva med pinse?
Les mer
En ubeskrivelig glede
– Etter at jeg begynte å lære bibelvers utenat, skjedde det noe.
Les mer
Transformerer liv og familier
I japanske menigheter er det ikke uvanlig med en kvinneandel på 70 prosent.
Les mer
Nytestamentet i hindu-tempelet
Han følte seg utrygg på oppdraget han skulle ut på, men ble sjokkert av det han oppdaget.
Les mer
Frelse gjennom et åpent vindu
Hun var landsbyens trollkvinne. En dag dukket hun opp i den lokale kirka.
Les mer
Pastor "på boks"
De lever under krevende forhold. Likevel er det kirkevekst. Hvordan er det mulig?
Les mer
Stemmen i mediespilleren
Han gikk fra å være en ung, ivrig hinduist til å bli R-folkets bibellærer.
Les mer
Evangeliet rett i øret
India er verdens mest folkerike land. Landet topper også lista over antall unådde folkegrupper.
Les mer
God påske!
Synden er sonet, gjelden betalt og døden beseiret.
Les mer
I Guds kraft og ved Hans nåde
På tross av hardt åndelig klima var det noen som ikke lot seg skremme.
Les mer
Nå er det deres tur
På en av Indonesias mange øyer bor en folkegruppe på 1,5 millioner mennesker.
Les mer

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding