Gi en gave
SOTA - teologistudie på minnepenn

SOTA - teologistudie på minnepenn

Siden Kulturrevolusjonen har Kina vært gjenstand for den største kristne vekkelsen i verdenshistorien. Flere titalls millioner nyfrelste i løpet av noen få år skapte et enormt behov for nye kristne ledere. I 2001 var Norea med på å etablere et studieopplegg for kristne ledere i Kina, Seminary On The Air (SOTA).

Studiet tilsvarer en Bachelorgrad i teologi. Vi har i dag mer enn tusen teologistudenter «på skolebenken». Hver leksjon begynner med disse ordene: «Nå er det tid for å lære mer om Guds ord, og bli velsignet.»

De første årene ble undervisningen formidlet gjennom radiosendinger fra Stillehavet. Siden ble radiosendingene erstattet av nettbrett. Studentene kan nå lytte til undervisningen når det passer for dem. Både studieopplegget og en mengde relevant litteratur er samlet på små nettbrett som er utviklet spesielt for dette formålet. Det siste nye er en liten USB-minnepenn (bilde). Denne har overgang til de fleste mobiltelefoner og nettbrett, er billigere å utvikle og lettere å skjule.

Noen husmenigheter i Kina organiserer selv opplæring av kristne ledere til de ulike kirkene, men i mange tilfeller mangler man både undervisningsmateriell og kompetente lærere. Et husmenighetsnettverk med 3 millioner medlemmer besluttet nylig å gjøre SOTA til sitt program for teologisk skolering av sine 5 000 pastorer. Rundt 400 av disse pastorene er allerede godt i gang med utdannelsen.

Ett av hovedmålene med SOTA er å utdanne pastorer til husmenighetene. Siden SOTA ble etablert, har 3 588 kinesiske kristne fått grundig teologisk utdannelse gjennom seminaret. Flere tusen kinesiske menigheter har på denne måten fått sin egen pastor. Alle som er blitt uteksaminert fra SOTA gjennom årenes løp er med i et voksende nettverk av SOTA-studenter. Gjennom Internett har de tilgang på nytt materiell etter hvert som det blir gjort tilgjengelig.

Verdenssituasjonen med Covid19-viruset som setter sitt preg på hverdagen både til enkeltpersoner og samfunnsliv, vil nok ha innvirkning på arbeidet med SOTA også en stund framover. Men kineserne er vant til å støte på hindringer i arbeidet med å spre evangeliet, og lederen for SOTA uttaler følgende: "kommer det en hindring, så lager vi en ny vei rundt."

Kinas unådde folkegrupper
Norea Mediemisjon har gjort Paulus ord i Rom 15,20 til våre: Vi setter vår ære i å forkynne evangeliet der Kristi navn ikke før var nevnt. Derfor er det gledelig at vi også i Kina kan få være med på å nå ut med evangeliet til folkegrupper som ennå ikke har fått del i frelsen. Du tenker kanskje at Kina er ett land, og at kineserne er en homogen gruppe – som tenker likt og snakker samme språk? Sannheten er at Kina er et etnisk lappeteppe. Ifølge Joshua Project består landet av hele 543 ulike folkegrupper. 444 av disse gruppene regnes fortsatt som unådde.

Ved siden av å utdanne pastorer, tar SOTA også sikte på å utruste kristne som kan gå ut med evangeliet til noen av de minst nådde folkegruppene i landet. Noen av studentene har et slikt kall allerede før de begynner på studiet. Andre opplever i studietiden å bli kalt til å krysse grenser med evangeliet. Norea bidrar til nødvendig underhold for disse som ønsker å reise ut som misjonærer. Noen av dem drar utenlands, mens andre blir kalt til å bosette seg blant unådde folkeslag i Kina.

Misjon blant tibetanerne
Norea møtte nylig en av SOTA- studentene som arbeider blant tibetanere. Med litt over 6000 kroner i lomma tok han med seg kona og datteren og reiste til det tibetanske folket. De har støtte fra en kinesisk menighet, men denne er minimal. Livet er ikke lett, men når vanskelighetene tårner seg opp minner datteren på 5 år sine foreldre om at Jesus er med dem. Han forklarer at de aller fleste tibetanere er buddhister, og har mange ritualer som krever mye. Det finnes eksempler på at en mann bestemmer seg for å bøye seg 100.000 ganger foran et buddha-tempel. Bøyer de seg 2 ganger pr minutt, vil dette ta et år om de holder på dag og natt. Familien bringer dem mat. Innen tibetansk buddhisme er det også svært lite fokus på stabile familierelasjoner. Mange har flere koner, og menn kan være gift med både datter og svigermor, og ha barn med begge. De som lider mest er barna,som igjen ofte fanges opp og blir munker. Innen buddhismen er det lite fokus på livets opprinnelse, og dette gir vår unge misjonær en god anledning til samtaler om skapelsesberetningen i 1. Mosebok. Han har opplevd at flere har tatt imot Jesus, selv om dette koster dem både familie, jobb, venner og ofte må de flytte fra landsbyen sin. Noen blir slått og mishandlet, ja det finnes dem som også blir drept hvis de velger å døpe seg.

Vi gav den unge mannen en pengegave på reisen, og oppfordrer deg til å be for han, og andre unge kristne kinesere som med stor fare for familien og seg selv reiser til andre kulturer innen Kina for å fortelle dem om Jesus.

Les våre nyeste artikler om Mediemisjon
Tid for å treffes?
Paulus skriver at da han så brødrene fikk han nytt mot. Det sier noe om viktigheten av å samles og inspirere og styrke hverandre. De siste...
Les mer
Silkeveisenderen
– Det er vanskelig for oss kristne i Usbekistan å fortelle andre om Jesus, sa han, – men en annerledes evangelist har funnet veien hit. Han...
Les mer
Hjertets lengsel
En natt så han i drømme en mann komme på skyene. Mannen rakte hendene ut mot ham. – Jeg har utvalgt deg, sa han. – Jeg har spesielle planer...
Les mer
Barn i bønn
Det som skjer i Afghanistan i disse dager, berører en hel verden. Nøden og fortvilelsen ser ikke ut til å ha noen ende, og vi kan føle på...
Les mer
- Deg har jeg venta på!
Anne Gro følte seg litt usikker på hvordan det skulle bli å være på jobb på gjenbruksbutikken. Hun skulle sitte i sofakroken og prate med...
Les mer
Vi roper til Gud!
Hele verden følger med på hva som skjer i Afghanistan. Vi blir alle berørt av sterke bilder og historier om mennesker på desperat flukt. Vi vet...
Les mer
Gode nyheter
Når delte du sist evangeliet om Jesus med en annen person? Et litt for direkte spørsmål vil du kanskje si, men som Jesu etterfølgere skulle det...
Les mer
Unådde - her!
Under 1 % av alle midler som brukes i misjonsarbeidet går til de minst nådde. Men folk fra disse folkegruppene finnes også her i vårt land.
Les mer
Kristne barnesanger ble redningen
Jeg deltok nylig på en digital konferanse der SAT-7 sine flotte barne- og ungdomsprogram ble presentert. Det er ingen tvil om at 25 år med...
Les mer
Tilbake til Jerusalem
Den kristne tro er uløselig knyttet til Israel og jødedommen. Der ble Jesus, troens opphavsmann og fullender, født. Og det var der Jesus, Guds...
Les mer
Morten og musikken
Morten har arbeida både med maskiner, møblar og meieriprodukt, men då han tok steget og satsa på musikken, hamna han på rett hylle. Han hoppa...
Les mer
Engasjerer japansk ungdom
Rett før pandemien slo til, etablerte Norea og Misjonssambandet et nytt ungdomsarbeid i Japan. Prosjektet heter Compass og er ledet av to unge...
Les mer

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Send oss en melding