Gi en gave
SOTA - teologistudie på minnepenn

SOTA - teologistudie på minnepenn

Siden Kulturrevolusjonen har Kina vært gjenstand for den største kristne vekkelsen i verdenshistorien. Flere titalls millioner nyfrelste i løpet av noen få år skapte et enormt behov for nye kristne ledere. I 2001 var Norea med på å etablere et studieopplegg for kristne ledere i Kina, Seminary On The Air (SOTA).

Studiet tilsvarer en Bachelorgrad i teologi. Vi har i dag mer enn tusen teologistudenter «på skolebenken». Hver leksjon begynner med disse ordene: «Nå er det tid for å lære mer om Guds ord, og bli velsignet.»

De første årene ble undervisningen formidlet gjennom radiosendinger fra Stillehavet. Siden ble radiosendingene erstattet av nettbrett. Studentene kan nå lytte til undervisningen når det passer for dem. Både studieopplegget og en mengde relevant litteratur er samlet på små nettbrett som er utviklet spesielt for dette formålet. Det siste nye er en liten USB-minnepenn (bilde). Denne har overgang til de fleste mobiltelefoner og nettbrett, er billigere å utvikle og lettere å skjule.

Noen husmenigheter i Kina organiserer selv opplæring av kristne ledere til de ulike kirkene, men i mange tilfeller mangler man både undervisningsmateriell og kompetente lærere. Et husmenighetsnettverk med 3 millioner medlemmer besluttet nylig å gjøre SOTA til sitt program for teologisk skolering av sine 5 000 pastorer. Rundt 400 av disse pastorene er allerede godt i gang med utdannelsen.

Ett av hovedmålene med SOTA er å utdanne pastorer til husmenighetene. Siden SOTA ble etablert, har 3 588 kinesiske kristne fått grundig teologisk utdannelse gjennom seminaret. Flere tusen kinesiske menigheter har på denne måten fått sin egen pastor. Alle som er blitt uteksaminert fra SOTA gjennom årenes løp er med i et voksende nettverk av SOTA-studenter. Gjennom Internett har de tilgang på nytt materiell etter hvert som det blir gjort tilgjengelig.

Verdenssituasjonen med Covid19-viruset som setter sitt preg på hverdagen både til enkeltpersoner og samfunnsliv, vil nok ha innvirkning på arbeidet med SOTA også en stund framover. Men kineserne er vant til å støte på hindringer i arbeidet med å spre evangeliet, og lederen for SOTA uttaler følgende: "kommer det en hindring, så lager vi en ny vei rundt."

Kinas unådde folkegrupper
Norea Mediemisjon har gjort Paulus ord i Rom 15,20 til våre: Vi setter vår ære i å forkynne evangeliet der Kristi navn ikke før var nevnt. Derfor er det gledelig at vi også i Kina kan få være med på å nå ut med evangeliet til folkegrupper som ennå ikke har fått del i frelsen. Du tenker kanskje at Kina er ett land, og at kineserne er en homogen gruppe – som tenker likt og snakker samme språk? Sannheten er at Kina er et etnisk lappeteppe. Ifølge Joshua Project består landet av hele 543 ulike folkegrupper. 444 av disse gruppene regnes fortsatt som unådde.

Ved siden av å utdanne pastorer, tar SOTA også sikte på å utruste kristne som kan gå ut med evangeliet til noen av de minst nådde folkegruppene i landet. Noen av studentene har et slikt kall allerede før de begynner på studiet. Andre opplever i studietiden å bli kalt til å krysse grenser med evangeliet. Norea bidrar til nødvendig underhold for disse som ønsker å reise ut som misjonærer. Noen av dem drar utenlands, mens andre blir kalt til å bosette seg blant unådde folkeslag i Kina.

Les våre nyeste artikler om Mediemisjon
Strategisk språk
Arven etter Adam produserer først på swahili. Det snakkes av 50 millioner barn. Deretter er planen at filmserien kan utgis på mange andre språk.
Les mer
Fallet
Tredje episode av Arven etter Adam skildrer konsekvensen av syndefallet.
Les mer
Velkommen til håpskonserter!
Ulike steder i Agder arrangerer Norea håpskonserter i disse dager.
Les mer
Bare en av tusen
Selv om det er millioner av kristne i Kina, er det ca. 450 unådde folkegrupper.
Les mer
Kampen om fremtiden
Kina og USA kjemper om verdensherredømme når det gjelder kunstig intelligens (KI)
Les mer
Fra kortbølge til USB
Behovet for opplæring er stort hos kinesiske kristne.
Les mer
En gammel sølvkanne
Jeg satt ved skrivebordet og grublet. Hvordan ville høsten bli? Hadde vi påtatt oss for store oppgaver dette året? Det var på tide å skrive...
Les mer
De bakerste radene skal...
Kina har de siste 70 årene vært et misjonseventyr der millioner har kommet til tro. Men noen minoriteter i landet har ikke vært en del av denne...
Les mer
Et håp stiger opp fra ruinene
Antakya ble hardt rammet av jordskjelvet i Tyrkia. Men radiosendinger gir håp.
Les mer
Fordi du gav
"Alle hav består av dråper" heter det i en sang. Små bidrag kan bli til store ting.
Les mer
Koordinator for...
I Vest-Afrika er det ledig stilling som koordinator for vårt medieprosjekt.
Les mer
– Dere har vært mine...
Kristne radio- og TV-sendinger er med på å oppklare vrangforestillinger om kristen tro i Tyrkia.
Les mer

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding