Gi en gave

SON-lift

         

  Målgruppe: Unådd etnisk gruppe i Kina

            Folketall: 1,8 millioner

            Partner: TWR

            Prosjektperiode: 2023-2025

            Årlig støtte til prosjektet: 120 000 kroner

 

SON-lift er tittelen på et spennende prosjekt med en målsetting om å nå 100 unådde folkegrupper i Kina som til sammen utgjør 100 millioner innbyggere. Navnet på prosjektet kommer fra begrepet «lifting up the Son of God», eller å løfte Sønnen slik det står i Joh 12, 32: «Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg».

Det er Noreas partner, TWR, som står bak SON-lift. TWR oversetter og produserer 60 dramatiserte bibelhistorier per språk, og disse blir distribuert og brukt aktivt av lokale evangelister. Programmene vil bli sendt som 15 minutters episoder daglig på kortbølge i tillegg til at de vil distribueres gjennom mediespillere.

Den minoritetsgruppen Norea tar ansvar for i Kina, er en av de 25 prioriterte språkgruppene som satses på for å nå dette målet. 1.8 millioner mennesker snakker dette språket. Kun en av tusen fra denne folkegruppen er evangeliske kristne.

Her kan du lytte til Podcasten Misjonspuls som omhandler dette prosjektet i Kina

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding