Ryuichi Tsubuku er vår mann i Japan. Sammen ønsker vi å nå ut til menn i Japan gjennom arbeidet Troens menn.
Ryuichi Tsubuku er vår mann i Japan. Sammen ønsker vi å nå ut til menn i Japan gjennom arbeidet Troens menn. Norea

Samurai for Jesus

Hva slags forhold har du til din far? Dette spørsmålet kan nok sette i gang mange ulike tanker, både gode og vanskelige.

Men uansett hvordan vårt farsforhold er, så vet vi at fedre har stor innflytelse på sine nærmeste. Når en mann tar imot Jesus og blir hans etterfølger, får dette ofte store positive følger også for familien.

Norea lanserer nå en ny satsing for å nå ut til flere menn i Japan med evangeliet om Jesus. Kall til omvendelse og etterfølgelse av Jesus vil gå hånd i hånd med formidling av kristne verdier for familieliv og samfunn. Den kristne forretningsmannen Ryuichi Tsubuku er vår mann i Japan. Han har nå overlatt driften av firmaet til andre for selv å gå inn i full tjeneste for Jesus. Tsubuku kaller seg selv en Samurai for Jesus. 

Vil du gi en gave til arbeidet med å nå japanske menn med evangeliet? Din forbønn for arbeidet og gaver til dette prosjektet vil gjøre arbeidet med Troens menn mulig i Japan.