Gi en gave
Nyttårsklokkene
Kelly Sikema/Unsplash

Nyttårsklokkene

Nyttårskvelden er preget av smell, lysskinn, røyk og susing fra raketter. Det som virker skremmende for barn og dyr, er blitt de voksnes markering av et nytt år.

Skikken med nyttårsraketter stammer fra Kina, og dette landet er stadig verdens største produsent av festfyrverkeri. Selv om myndighetene har lagt begrensninger på bruk av fyrverkeri på grunn av fare for skader og brann, hører nyttårsfeiring og raketter nært sammen.
 
Generasjonene før oss hadde ikke råd og mulighet til å bruke festfyrverkeri. Det nye året ble markert på en annen måte, ved at kirkeklokkene kimte og ringte ekstra mye i nyttårshelgen. Kirkeklokkene gir etter gammel skikk et kall til å vende sinn og tanke mot Gud. Hvem annen er det naturlig å vende seg til, når vi tenker på fortid, nåtid og fremtid. 
 
Derfor vil jeg heller knytte noen tanker til nyttårsklokker enn til nyttårsraketter nå ved årsskiftet. Og jeg låner ord fra forfatteren Ingeleiv Seljevoll Høvik, som har skrevet følgende dikt: 

Nyttårsklokker ringer
Nyttårstimens klokker malmtungt lyder,
bæres over land med sterke slag.
Og mens verdens folkemasser syder,
varsles atter årets nye dag.

Skal så klokkeklangens budskap ringe
for en slekt, i ødets angst forlatt, –
eller lys og morgendemring bringe
ut til dem som bor i jordens natt.

Mens det kjempes vilt på alle fronter
under hat og vold og maktbegjær,
stiger over tidens horisonter
tegn på tegn, at Herrens dag er nær.

Våk og virk som om du tiden visste,
da Guds Sønn står frem i kraft og makt.
Snart er dagen, og det er den siste
du kan tjene ham i arbeidsdrakt.

Hav og brenning bruser. Hjerter bever.
Slekters feste rokkes i sin grunn.
Fryd deg da, Guds folk. Din Herre lever.
Se med fryd mot din forløsnings stund.

Og i alt som smuldres og som dødes,
finnes ett som aldri skal forgå,
lyder over jord når allting ødes:
Herrens ord, som evig skal bestå.

Diktet, som er skrevet av Ingeleiv Seljevoll Høvik, er trolig skrevet under en av verdenskrigene i det tjuende århundret. Samtidig har det perspektiver over seg som peker mot tidens store sluttpunkt. Bibelen forteller om tegn som skal bli synlige på at Herrens komme er nær.
 
Vi vet ikke mye om fremtiden. Men Gud har gjort seg kjent ved sin sønn. Vi får ikke vite hemmelighetene om hva som skal skje. Men det loves at Gud alltid vil ta seg av barna sine. Den som har tatt imot Jesus som Frelser og bror, kan stole på at veien inn til himmelen er åpnet og gjort klar. Mye skal smuldre og forgå, men Herrens ord skal evig bestå.
 
Derfor er det ingen grunn til å være motløs foran et nytt år. Herren har fredstanker med enhver som vil ta imot Hans frelse og vandre på Hans veier.

OPM548
 

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding