Gi en gave
Best for deg
Bildet er tatt av Gerhard Bögner/Pixabay

Best for deg

Den amerikanske predikanten Dwight Moody har fortalt noe fra sitt eget familieliv, som han brukte som en illustrasjon. Han hadde en liten datter som het Emmy.

En dag tok han henne med seg til en butikk for å kjøpe en dukke til henne. Så snart de var innenfor butikkdøren, valgte Emmy ut den første og beste dukken hun så. «Det er denne jeg vil ha,» sa Emmy hun og holdt dukken tett inntil seg. Dukken var slett ikke så fin og stor som faren hadde tenkt å kjøpe, men fordi hun hadde bestemt seg for den, fikk hun denne dukken. 

Den billige dukken ble snart glemt. Emmy likte ikke å leke med den lenger, dermed lå den slengt i en krok.  

En dag fortalte faren til Emmy at han hadde tenkt å kjøpe en mye penere og større dukke til henne enn den hun hadde valgt ut selv. 

«Hvorfor gjorde du ikke det den gangen vi var i dukkebutikken?» spurte hun. 

«Fordi du ikke lot meg få lov,» sa faren. «Husker du ikke at du ville bestemme selv?» Emmy var lei seg fordi hun var så egenrådig og sta. 

Senere lot hun alltid far bestemme hva han ville gi til henne. Når han skulle ut og reise og spurte hva han skulle ta med hjem til henne, svarte hun: «Jeg vil ha det som du helst vil gi meg, far.» 

Emmy hadde lært noe viktig. Det gjelder å stole på fars omtanke og omsorg. Kan du også be til Gud, samtidig som du overlater til Far å gi deg det Han vil, Når Han vil? Jesus lærte oss å si til vår Far i himmelen: «Skje din vilje – La viljen din skje.» (Matt 6:10) 

av Asbjørn Kvalbein

OPM898 

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding