Gi en gave
Juletreet
Michel Stockman/unsplash

Juletreet

Skikken med å dekorere et juletre er vakker og betydningsfull. Det er interessant at man på tysk har to betegnelser for juletreet: Den stille nattens tre og Kristustreet – Weinachts-baum og Christbaum.

Ja, juletreet er faktisk et Kristustre. Det er mye fin symbolikk i dette.
 
Juletreet er muligens overtatt fra et hedensk symbol. Den store eika som var innviet til avguden Tor i den tyske byen Geismar, ble felt av misjonæren Bonifasius. Et nytt og kraftig tre vokste fram av roten til det gamle, og Bonifasius beskrev det som tegn på det nye livet kristendommen brakte. Det sies at Martin Luther innførte skikken med juletrelys. Og granen ble etter hvert det typiske juletre. I katolske land blir skikken med juletre sett på som en erstatning for julekrybbedekorasjoner. Men nå står ofte juletre og julekrybbe side om side.
 
Granen er grønn både sommer og vinter. Dermed taler julegranen til oss om et liv som aldri dør. Midt i den kalde vinteren da kulde og snø har fått både bjørk og alle løvtrær til å se helt døde ut, nettopp da står granen der og er grønn og levende. Julegranen som vi tar inn i stuen, fyller rommet med en frisk skogsduft. Med juletreet kommer et fornyende liv inn i hjemmet. Når granen er like grønn både sommer og vinter, minner den oss om det evige livet. Barnet i Betlehem sa da han var blitt voksen: Jeg er livet. Himmelens gode liv og fred får vi del i når han får oss i tale og får undervise oss.
 
De fleste lar juletreet bli stående til tjuende dag jul. Når den har mistet nålene og alt glitter og all pynt er fjernet, kaster vi den bare ut. Da vil også granen dø. Hvordan kan den da være et Kristustre?
 
Kanskje den nettopp da kan si noe viktig om Jesus, peker Bengt Pleijel på. Granen ofret livet sitt for at vi skulle være glade. Med julegranen kom det en ny og frisk duft inn i hjemmene våre. Vi ble mer vennlige mot hverandre. Det tindret i barneøynene. Juletreet fikk tale til oss om hvor stort det er å tjene andre. Jesus er frelseren vår. Han ofret livet for at vi skal få leve. Ved ham kommer en ny og frisk ånd inn i hjemmene våre, når vi tar imot ham.
 
På toppen av juletreet har vi stjernen, Betlehemsstjernen. Den minner oss om de vise menn, som kom fra Østen til krybben i Betlehem. – Vi har sett hans stjerne gå opp og kommer for å hylle ham, sa de. Disse kloke karene har fått mange etterfølgere. Millioner og atter millioner fra alle verdens hjørner sier om dette barnet i Betlehem: – Jeg kan ikke leve uten det. Jeg tør ikke å dø uten det.
 
Jesus er blitt midtpunktet i historien. Alt regnes i år før og etter hans fødsel. Stedet Betlehem ligger i et knutepunkt. Der møtes Afrika og Asia, og Europa er kort vei unna. Fra Betlehem kunne budskapet om Jesus nå ut i alle retninger.
 
Lysene på juletreet holder en preken. Om Jesus er det store lyset, så er vi de små lysene. Når vi sier ja til Jesus, kommer kraften, lyset og varmen til oss. Vi får den oppgaven å være verdens lys. 
 
Glitteret hører sammen med lyset, for oppgaven det har, er å gjenspeile lyset. Vi er ikke selvlysende, men kan leve av og gjenspeile lyset fra Jesu kjærlighet.

OPM546
 

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding