Gi en gave
Juleopplevelser
Kelly Sikema/Unsplash

Juleopplevelser

Hva drømmer vi om i julen? De gode juleopplevelsene – om vi bare kunne finne dem! Vi springer fra handlesenter til postkontor, fra julekonsert til julebord. Hvor kan vi kjøpe den gode følelsen av jul? – God jul! sier vi til hverandre. Litt senere spør vi: Har du hatt en trivelig jul? Andre tør ikke si mer enn: – Vel overstått?

 Jeg tror den beste juleopplevelsen blir født på en spesiell måte: Et godt ord fra himmelens verden kommer inn i livet vårt. Der vi er nå, blinker et lysstreif fra evigheten. Da smaker vi på julens beste frukt. Fortellingen om da Jesus ble født, har stadig noe å lære oss. Bibelen viser den gylne lenken mellom opplevelsen og ordet.
 
Gjeterne på jordene ved Betlehem opplevde en natt som tusen andre. Det var mørkt, kaldt og kjedelig. De hørte til en yrkesgruppe folk så ned på. Når de passet dyr, begynte de kanskje å ligne på dyr? Rembrandt har tegnet gjeterne med trekk som minner om sauer.
 
Men jeg skal si gjeterne fikk en juleerfaring! Det ble englebesøk, glimt av Herrens herlighet og storslått lovsang. De hørte ord om en stor glede. Hele folket skulle få delta i jubelen. Få minutter før var det født en frelser. Han var Messias, den lovede kongen. Verdensnyheten hadde hendt i Davids by. Gjeterne visste at engelen mente Betlehem. 
 
Hvordan kunne de vite at det var sant? Bevis skulle de få. Barnet var svøpt, det vil si vel tatt imot og godt behandlet. Naturligvis, han var jo et kongebarn. Men barnet var lagt i en fatne! Dette greske ordet kan bety enten stall, krybbe, eller en fôringsplass for dyr i friluft. Svøpt som et æret barn, likevel født blant dyr – jo, det var noe til tegn.
 
Gjeterne fikk høre ord som ingen andre. Siden de var bedt om å sjekke at det stemte, sa de til hverandre: «La oss nå gå rett til Betlehem og se dette som har skjedd, det som Herren har kunngjort oss.» 
 
De hadde fått høre ordet. Nå ville de få tak i opplevelsen. 
 
Maria hadde opplevd en tøff natt. Å føde første gang er ekstra spennende. Og hvem hjalp henne? Josefs grove tømmermannshender var nok lite egnet. Jordgulv, mørke, kulde, dyr og insekter – for en fødselsklinikk! Maria var med på et mareritt. Opplevelsen kunne hun aldri glemme. Hva var meningen? 
 
Gjeterne kom på barselvisitt. De brakte ikke gaver, men et budskap. De hadde hørt ord fra Gud – en nyhet for dem og en forklaring til Maria. Nå ville de kontrollere om det stemte. De ville finne ut om rhema. Dette greske ordet kan bety både ordet og selve saken. Nå fikk de med egne øyne se Maria, Josef og barnet som lå i krybben. Så kunne de fortelle de slitne foreldrene om hva de hadde hørt. De knyttet ordet og hendelsene sammen.
 
Maria fikk opplevelsen. I andre omgang fikk hun ordet. Og sammen med de andre undret hun seg. Det ble en sterk juleopplevelse.
 
Gjeterne gikk motsatt vei. De fikk ordet først. Ordet førte dem til opplevelsen. Lukas forteller at «de priste og lovet Gud for alt det de hadde hørt og sett. Alt var slik det var blitt sagt dem». De fant samsvar mellom ord og hending. Nok en sterk juleopplevelse!
 
Historiefortelleren Lukas vil visst legge ekstra vekt på dette med ord og opplevelse. For han skriver: «Maria tok vare på alle disse ord og grunnet på dem i sitt hjerte.» Maria lærte seg utenat ordene gjeterne hadde hørt. Senere kunne hun fortelle dem til Lukas og andre. Men ikke bare det. Hun førte en indre samtale om hva som hadde skjedd. Å grunne på (gresk: symballo) innebar nærmest at hun kastet tankene sammen. Hun diskuterte og spekulerte, sammenlignet og overveide. 
 
Hendingene var slett ikke enkle å knytte sammen. En smertefull fødsel under elendige forhold hadde hun opplevd. Men ordet sa at barnet hennes var Messias, den lovede Kongen, verdens Frelser! Hvem kunne få det til å gå i hop?
 
Når det blir bånd mellom Ordet og erfaringen, får vi en rett juleopplevelse. Når Guds ord gir en forklaring på hendelser, når hendelser viser at Guds ord stemmer, da er vi i nærheten av julens under.
 
En dansk forkynner sa: «Ordet førte meg til erfaringen. Erfaringen førte meg tilbake til Ordet. Nå er det min glede å bevege meg mellom dem begge.»
 
Hvis ord og opplevelse ikke henger sammen, blir vi skuffet. Marias juleopplevelse hadde blitt meningsløs uten ordet fra gjeterne. Gjeterne hadde blitt lei seg om de ikke hadde funnet barnet i virkelighetens verden.
 
For oss kan den dårlige juleopplevelsen være mas og tomme scener, kanskje konflikter og skuffelser.
 
Den gode juleopplevelsen legger et evighetsord inn i det som hender. 
 
Gjeterne var ikke verdens beste budbærere. Men de fikk budskapet, og de ga Maria en rikere gave enn gull, røkelse og myrra. De ga henne Ordet.
 
Maria opplevde det verste. Men det ble til det beste, fordi gjeterne ga henne meningen med lidelsen og de elendige forholdene.
 
Gud steg ned til oss i det innfløkte hverdagslivet vårt. Han vil gi oss del i Kristi ufattelige kjærlighet. Det som hender, får mening ved et ord. 
 
Ut fra dette ønsker jeg at du får gode og ekte juleopplevelser: Et spennende samspill mellom det som skjer, og det ordet som gir deg innsikt i det som skjer.

OPM543
 

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding