Gi en gave
Lær tålmodighet

Lær tålmodighet

Jeg har lest om en mann som så hvordan en kylling kjempet for å komme seg ut av egget. Han syntes synd på det lille livet og brøt i stykker skallet, slik at kyllingen ble fri. Jo, den ble nok fri fra skallet, men den ble også fri fra livet. Den bare sank sammen og døde.

Historien har et poeng. Ofte skal vi være litt mer tålmodige. Vi trenger ikke gjøre folk umyndige. Ikke hjelp dem som med fordel kan hjelpe seg selv, og som berger livet og vokser på det, bare du gir dem tid.

Det greske ordet for tålmodighet betyr at det tar lang tid å koke. Ild som kommer med lynets hastighet, vil bare ødelegge.

Idet Paulus skriver om kjærligheten i sin store høysang, begynner han med å si: «Kjærligheten er tålmodig.» En slik kjærlig tålmodighet kan vi aller best lære av Gud. Han har mange tusen års erfaring med å takle mennesker. Gjennom århundrene har han gang på gang vist sin tålmodighet. Skal vi ikke prøve å lære av ham?

Mange har yrker der de møter misfornøyde kunder, krevende ledere, vrange naboer, ja, til og med sure familiemedlemmer. Bibelen oppmuntrer ved å si: «Vær tålmodige mot alle!» Ja, det er ikke bare en oppmuntring, men som et bud. Men Bibelen pålegger oss aldri noe uten å vise oss hvordan det kan gjøres.

Vi kan først og fremst lære tålmodighet ved å tenke på hvordan Gud er tålmodig med deg og meg. Paulus kalte seg selv den største av alle syndere. Han hadde oppdaget hvordan Gud viste sin tålmodighet på ham aller først. Han skrev: «Ta dere derfor av hverandre, likesom også Kristus tok seg av oss.» Gud har vært tålmodig med deg, vær derfor tålmodig mot andre.

En del av tålmodigheten er å «bære over med hverandre i kjærlighet». Hva betyr å bære over med? Noen av dem du møter i dag, kan ha en dårlig dag. Vær bare tålmodig og vent på en bedre dag.

Bibelen sier: «Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øye. La dette sinn være i dere, som òg var i Kristus Jesus.»

Mange mennesker er bare opptatt av hva de kan få ut av ting, hva som lønner seg for dem selv. Men får vi et sinnelag som er mer opptatt av å gi, blir vi ikke skuffet hvis vi ikke får noe. Hvis du ikke venter noe fra andre mennesker, vil alt som kommer, føles som en gledelig bonus. Samme hvor dårlig folk behandler deg, blir du ikke særlig opphisset, for du tenker på at Jesus Kristus ble mye dårligere behandlet, og han tålte det. Derfor gjelder det å be om å få, og øve seg i å leve i, det sinnelaget som var i Kristus. Da lærer vi sann tålmodighet.

Du har vel hørt denne bønnen, som kloke mennesker lever seg inn i: «Gud, gi meg tålmodighet til å godta det som ikke kan forandres, og styrke til å forandre det som kan forandres, og gi meg visdom til å se forskjellen.»

Den gode og kloke britiske politikeren Benjamin Disraeli sa mange ganger om tålmodigheten som en god egenskap: «Allting kommer til den som forstår å vente.»

OPM734

Har vært publisert tidligere her på Noreapastoren.no

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding