Gi en gave
Miraklet vann
Foto: Jim Semonik/Pixabay

Miraklet vann

Det vanligste her i verden er noe av det merkeligste. Jeg tenker rett og slett på vann. Når det er rent, har vannet ingen lukt, ingen farge, ingen smak. Det fins overalt, i kroppen din, i maten du spiser og selvsagt i alt du drikker. Alle former for liv trenger vann, og hvis de ikke får nok av det, dør de.

Kroppen trenger minst tre liter vann om dagen for å fungere greit. Vannet hjelper til å fordøye maten. Blodet består av nitti prosent vann og bringer næring til cellene. Vannet kjøler ned og regulerer temperaturen i kroppen. Uten vannets evne til å smøre, vil ledd og muskler knirke som et rustent maskineri. Har vi bare én prosent for lite av vann, kjenner vi tørst.

Vann er det eneste som finnes i naturen i tre former, som noe hardt og fast, nemlig is, som flytende, og som gass, nemlig vanndamp. Hele 70 prosent av jordens overflate er dekket av vann. Men det aller meste av dette vannet kan ikke drikkes, for hele 97 prosent av alt vann er saltvann. Bare tre posent av verdens vannmengde er ferskvann, og 77 prosent av ferskvannet er frossent.

Det minker med ferskvann i verden, men behovet øker stadig. Derfor er det så løfterikt at Israel har satt i gang enorme vannverk som kan utvinne ferskvann fra sjøvann til en rimelig pris.

Flytende vann er tettere enn is, og det gjør at is flyter på vann. Dermed isolerer isen kulda i luften over isen for fiskene som kan leve under isen. Man vet nå hvorfor iskrystallene har den formen de har. Man vet i dag at det fins 12 former for is, og man vet hvordan man under trykk kan skape disse 12 formene.

Nå vil jeg si litt om vannets egenskaper på mikronivå. Vannet har en utrolig evne til å holde seg samlet. Det limer seg lett til seg selv. Men det knytter seg også svært lett til andre ting, og det kan derfor spre seg godt utover andre flater. Vannet har sterk kohesjon, det limer seg til seg selv. Det har sterk adhesjon, det limer seg lett til det meste ellers. Og denne adhesjonskraften er sterkere enn kohesjonskraften. Men kohesjonskraften gjør at vannet har også en sterk overflatehinne. På den kan for eksempel små insekter lett vandre omkring. Og Jesus kunne gå på vannet og dermed på en merkelig måte utnytte kohesjonskraften. Vannet er omtalt mange hundre ganger i Bibelen. Helt i begynnelsen står det om at Guds Ånd svevde over vannene. I siste kapittel er det gitt et løfte om at vi skal få drikke av livets vann.

Gud er i stand til å gjøre klippen til en vannrik sjø, og den harde stein til en vannkilde, står det skrevet. (Sal 114,8)

Nåden er som vann. Den flyter alltid nedover. Vann kan falle som snø på verdens høyeste fjell, åtte tusen meter over havet. Men det flyter etter hvert nedover. På samme måten vil Guds nåde alltid finne veien til de laveste stedene i våre liv. Gud oppsøker de fortapte for å frelse dem. Jesus steg ned til de dypest falne for å gi dem evig liv. Jesus sa: «Den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vannet jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.» (Joh 4,14)

OPM733

Har vært publisert tidligere her på Noreapastoren.no

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding