Gi en gave
Brennende hjerter
Foto: Jim Semonik/Pixabay

Brennende hjerter

Vet du hva jeg er redd for? At jeg blir ivrig og engasjert for noe som har svært liten verdi, mens jeg blir likegyldig og sløv for det som egentlig betyr noe. Det viktigste i et større perspektiv er å brenne for det som Gud brenner for.

En av disiplene til Jesus kom med noen udødelige ord like etter at han hadde fått en enestående aha-opplevelse. Han og en kamerat hadde ikke kjent Jesus igjen, men så ble øynene deres på en måte åpnet, og etterpå sa den ene til den andre: «Brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss?» (Luk 24:32) 

Her ser vi eksempel på en iver, et engasjement, for noe viktig. Tekstene fra Bibelen var blitt åpnet for dem på en slik måte at det ble brann i hjertet.  

Det er en brann du og jeg kan trenge midt i våre kamper og sorger, bekymringer og iver for tomme ting. Det meste av det som gjør oss utbrente gjennom dagene og ukene, vil etter hvert slukne og miste sin betydning.  

Det finnes ild som brenner oss opp, som ødelegger oss, men det fins ild som motiverer for det gode og gir en varig glede.  

Du ser det i nyhetene, eller kanskje du har erfart det på nært hold: Ild som herjer gjennom skoger eller utsletter bygninger. Men på den annen side: Mange har gode minner om et leirbål som forvandlet natt til lys og varme, og skapte glød, samhold og kameratskap. Peiskos og måltider med levende lys: Jo, det kan gis gode opplevelser med ild og glød. 

Derfor kan vi tenke litt på forskjellen mellom ild og engasjement som ødelegger og etterlater seg tomhet, og som ild skaper det beste i hjertene våre. 

Om du blir opptatt av ordene fra Jesus, og hvordan han ga innsikt i hele Bibelen, får du en brann i hjertet som drar deg nærmere hans kjærlighet og nåde. Den vil også skape gode ringvirkninger blant dem som kommer i nærheten av deg. Da snakker vi om en god ild som aldri slukner. 

Glem ikke å lytte til dem som har vandret sammen med den oppstandne Jesus, som har fått åpnet øynene for Skriftens rikdommer, og som derfor kan tenne Åndens ild i hjertet ditt.  

av Asbjørn Kvalbein

OPM900 

 

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding