Gi en gave
Frukt i sin tid
Foto: Jim Semonik/Pixabay

Frukt i sin tid

Den amerikanske misjonæren Adoniram Judson kom til Burma, eller Myanmar, i 1812. Han døde der ute trettiåtte år senere, i 1850. I løpet av de årene led han mye for evangeliets skyld.

Han ble fengslet, torturert og holdt i lenker. Etter at den første kona hans døde, satt han daglig ved graven til sin kjære Ann og var sterkt deprimert. Tre år senere skrev han: Gud er for meg den store ukjente. Jeg tror på ham, men jeg klarer ikke å finne ham.

Men troen holdt Adoniram Judson oppe tross alt, og han kastet seg inn i oppgaver som han mente Gud hadde kalt ham til. Han arbeidet intenst med å oversette Bibelen. Men da han døde, var det bare mellom tolv og tjuefem bekjennende kristne i landet han hadde gitt livet sitt til.

Var arbeidet helt forgjeves? Da de feiret 150 års jubileet for bibeloversettelsen til burmesisk, spurte festtaleren tolken sin før han skulle tale: Hva vet du om Adoniram Judson? Tolket svarte med tårer i øynene: Vi vet at han elsket folket vårt. Han døde fattig, og med få kristne rundt seg, men i dag er vi over 600.000 som ser på Adoniram Judson som vår åndelige far.

Jeg forteller dette for å si deg at det du har sådd om Jesus og Bibelen, hva du har gjort for misjon og menighet, det skal bære frukt. Paulus brukte en gang et langt kapittel for å beskrive hvor viktig det er at Jesus er stått opp og lever i dag. Så sier han til slutt: «Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig. Arbeid raust og rikelig for Herren! For dere vet at i Herren er ikke deres strev forgjeves.» (1Kor 15:58)

OPM777

 

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding