Gi en gave
Valgte livet for datteren
Bildet er tatt av Gerhard Bögner/Pixabay

Valgte livet for datteren

Av og til får vi høre fortellinger som skaper en sitring inni oss. Når brytningene mellom liv og død, kjærlighet og offer blir sterke, får det oss til å tenke nytt.

Pastor Ken Klaus forteller om en kvinne som het Stacie Crimm. Om henne hadde han både gode og dårlige nyheter. Den dårlige nyheten var at Stacie Crimm aldri kunne få barn. Rett og slett. Så da hun fylte 41 år, ble hun skikkelig overrasket over at hun ble gravid med et barn hun alltid hadde ønsket seg. Altså: Her var en dårlig og en god nyhet.

Nok en dårlig nyhet: Da barnet hadde vokst i magen hennes noen få måneder, ble Crimm fortalt at hun hadde kreft i hodet og nakken. Da ble hun satt på et valg. Enten kunne hun få en behandling som reddet livet hennes, og som gjorde slutt på livet til barnet hun bar på. Eller hun kunne prøve å fullføre svangerskapet og samtidig miste sjansen til å leve et langt liv.

Jeg vil ikke spørre deg om hva du ville ha gjort.

I stedet vil jeg fortelle om hva Crimm gjorde. Hun valgte å si nei takk til behandlingen og gi barnet sitt en sjanse til å leve.

Stacie Crimm døde en dag tidlig på høsten. Men før hun gikk bort, fikk hun muligheten til å holde sitt lille spedbarn, en pike, i hendene sine. Piken fikk navnet Dottie Mae.

Uansett hva du måtte mene om dette, og hva du ville ha gjort om du var i denne kvinnens sted, så er sannheten i historien at et menneske døde for at et annet menneske skulle få leve.

Dette er faktisk fortellingen til han som er Frelseren vår. Paulus skrev at vi har nåde og fred fordi – i samsvar med Guds vilje og løfte – Jesus ga seg selv som en løsepenge, for å frelse oss fra syndene våre og fra en stor mengde av onder i denne verden. Det å ofre et barn for noen andre er antakelig ikke noe du ville ha gjort, men det er dette opplegget Herren Jesus gikk inn i, så vi kunne bli frelst.

Det er ikke godt å vite hva Dottie Mae, etter hvert som hun vokser til, vil føle om det moren gjorde. Men vi kan tenke på oss selv. Hvis vi vokser i troen på Jesus, vil vi sette mer og mer pris på livets gave. For Jesus døde for at vi skal få leve.

Paulus skriver i begynnelsen av Galaterbrevet: «Nåde være med dere og fred fra Gud Fader og vår Herre Jesus Kristus, han som gav seg selv for våre synder for å fri oss ut fra den nåværende onde verden, etter vår Guds og Fars vilje. Ham være ære i all evighet! Amen.»

OPM713

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding