Gi en gave
Noe å lære fra gjeterlivet
Foto: Jim Semonik/Pixabay

Noe å lære fra gjeterlivet

Ei jente som heter Margaret, er ivrig til å lese i Bibelen. Samtidig er hun nysgjerrig på livet og naturen. Derfor dro hun og besøkte sauegjetere, vindruedyrkere og birøktere i USA, for å lese Bibelen sammen med dem. Kunne de gi henne innsikt blant annet om får og hyrder i Skriften?

 For å gjøre en lang historie kort: Hun fikk med seg tre poenger.

Sauer er ikke dumme, men de er forsvarsløse. De er ikke blant de mest uintelligente. Men blir de angrepet, har de ikke peiling på hvordan de skal forsvare seg selv. Ikke har de skarpe tenner, ikke har de klør som skremmer, ikke ser de særlig farlige ut.

Det andre Margaret merket seg, var at sauer lar seg lede av en som går foran. Har de en god gjeter, vil de kjenne ham eller henne, lytte etter røsten og følge trygt etter. Det er ikke gunstig å gå bak og jage dem. Blir de redde, har de lett for å ta sine egne veier.

Det tredje som kan være verdt å huske, er at den beste plassen for en sau, er å holde seg i flokken. De som tar ut på egen hånd, kan bli tatt av rovdyr, sulte eller bli alvorlig skadet.

Jesus sa en gang: «Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg» (Joh 10,14). I sammenhengen sier han mye om forholdet sitt til fårene. Det største er at han som hyrde gir livet sitt for dem.

Ut fra det Margaret lærte av gjeteren, har jeg lyst til å trekke tre konklusjoner for dere som vil følge Jesus i dag.

Du er ikke dum, men overfor de onde kreftene er du temmelig forsvarsløs. Bibelen underviser oss om at det fins en personlig djevel i verden, og han er lur og sterk. Han prøver å fange mennesker i garn og lenker av ondskap. Hva er løsningen? Å be om hjelp fra den gode hyrden, Jesus. Han kan beskytte deg.

Andre lærdom er: La Jesus gå foran, og følg ham. Han har gitt en Bibel som gir råd og rettledning, som sier at du blir frelst ved å tro på Jesus. Alle slags krav og bud kan jage deg, religiøse juksemakere kan piske deg fremover. Lytt etter hyrdestemmen, og følg den i ro og trygghet. Gå inn i gjerninger som han har lagt ferdige for deg.

For det tredje: Hold deg i fellesskapet av de troende. Når du flytter til et nytt sted, er det naturlig å tenke: Nå vil jeg etablere meg på nytt, få nye venner. Det viktigste er at du finner et fellesskap av kristne du kan høre hjemme i.

Margaret Feinberg bor i USA, jeg følger henne på Facebook og Twitter. Hun fikk meg til å se viktige poenger i Bibelen. Jeg håper du får hjelp av gode veiledere til å lese, forstå og følge det du trenger fra Bibelen, for å leve et trygt og meningsfullt liv.

OPM711

Har vært publisert tidligere her på Noreapastoren.no

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding