Gi en gave
Har du kontakt?
Foto: Jasmin Ne/Unsplash

Har du kontakt?

Mann og kone som har det trivelig sammen, kan utvikle litt intern humor seg imellom. Hvis en av oss for eksempel har glemt å sette i kontakten til et eller annet elektrisk apparat, sier vi: «Har du husket å sette i kontakten? Det er utrolig hva det hjelper.» - Har vi kontakten i orden? Det er et viktig spørsmål.

Et stort sykehus i USA fant for ikke lenge siden ut at det ikke hadde hatt kontakt. Gjennom hele 35 år hadde sykehuset stolt på at nødtilførselen av vann, i tilfelle brann, var i orden. Men det viste seg overraskende nok at rørene aldri hadde vært knyttet til vanntilførselen i byen! Røret fra bygningen stakk bare en meter ned i jorden, og det var alt. Gjennom 35 år hadde både sykehuspersonalet og pasientene stolt på et system som ikke var tilkoblet!

De hadde en falsk trygghet. Det kostbare utstyret, de blankpussede rørene, de klokt plasserte brannslangeskapene – alt var mer enn tilstrekkelig. Bortsett fra én ting: Det var ikke vann. Kontakten var ikke i orden. Det er utrolig hvilken forskjell det gjør.

Har du satt i kontakten? Er det tilførsler fra den himmelske verden inn i livet ditt? Du har alle muligheter i deg selv til å utnytte det du kan få fra evigheten. Du har ører til å høre, en munn til å bekjenne.

Det gjelder å være i kontakt med den personen som kan frelse oss den dagen livets krise rammer. Du har hus og hjem, mat og klær, tv, radio og mye mer. Men har du satt i kontakten til Jesus, som er kilden med det levende vannet?

I Bibelens siste bok leser vi at Jesus sier: «Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av livets vannkilde uforskyldt, [det vil si: Få vannet som gir liv, som en gave og en nåde]. Den som seirer, skal arve alle ting. Jeg vil være hans Gud og han skal være min sønn.» (Åp 21,6-7)

Jesus elsker deg svært høyt. Han har gjort alt for at du skal bli frelst. Han viser sin kjærlighet gjennom en krybbe i Betlehem, et kors på Golgata, og en tom grav i Jerusalem. Dette er gjort for at Den Hellige Ånd kan få deg i kontakt med Far i himmelen og med Guds familie - her i verden og i evigheten.

OPM707

Har vært publisert tidligere her på Noreapastoren.no

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding