Gi en gave

Troens Menn-bøkene

Troens Menn er et kurs i disippeltrening av menn. Selve kurset består av tre bøker, podkaster og bønnekalender. Nederst på denne siden finner du også tilhørende lederguider og bibelverskort.


Bok 1 - Tid med Gud
De første ni leksjonene i Troens Menn utvikler sentrale ferdigheter en disippel må ha. Disse ferdighetene er å ha daglig tid med Gud, refleksjon over Bibelens ord, og bruk av Bibelens ord i livet. Dette anvendes så til temaene som tas opp i bok 2 og 3. Sammen med bok 1 får du også med bibelverskort.


Bok 2 - Ekteskap og barneoppdragelse
Disse 8 leksjonene gir praktisk hjelp og forklarer hva Bibelen sier om ekteskap og barneoppdragelse. Det er særlig fokus på tenåringer. Leksjonene har hatt stor innvirkning på menn som ønsker å bli en bedre ektemann og far. 
 

Bok 3 - Penger, sex, yrkesliv, prøvelser, å utgjøre en forskjell.
Denne boka har ti leksjoner som gir bibelbasert veiledning omkring pengebruk, arbeid og karriere, sex og moralsk renhet, hvordan møte livets prøvelser, og hvordan man kan leve livet sitt slik at det utgjør en forskjell.


 

Hvordan bruke dette kurset?

Troens Menn-kurset er utviklet for både gifte og enslige menn. Alle må begynne med bok 1, siden denne legger grunnlaget for disippelgjøringsprosessen med daglig tid med Gud, refleksjon over Guds ord og anvende dette prakisk i livet. Hvis du er i en gruppe med gifte menn, følger du bøkene i rekkefølge. Grupper av enslige menn kan velge å hoppe over bok 2. Hvis gruppen har både gifte og enslige menn, anbefaler vi å gå gjennom alle tre bøkene. Det trenger heller ikke å være en utfordring at aldersforskjellen i gruppa er stor. Yngre og eldre kan lære av hverandre. Menn i noenlunde lik fase av livet har en tendens til å åpne opp raskere, for de fleste kjenner seg igjen i hverandres erfaringer. 


I en mannsgruppe
Kurset Troens Menn er optimalt for en mannsgruppe på 4 til 6 menn. Disse gruppene møtes normalt om kvelden, hver uke eller annenhver uke. Noen grupper møtes lørdag morgen eller en hverdag før jobb. Man trenger normalt 90 minutter for en samling. 
 

En til en
Kurset kan også brukes som disippeltrening mellom to menn, for eksempel over lunsj. Hvert møte vil da ta ca. 60 minutter. 
 

Mannsmøter
Troens Menn kan brukes som søndagsskole eller i et ordinært mannsmøte. Men det har sine utfordringer hvis tidsrammen er mindre enn 60 minutter, og det er flere enn 6 menn.
Det kan være nødvendig å dele opp i mindre grupper eller to og to for å dele Tid med Gud eller gå gjennom bibelsvers som skal læres utenat eller reflekteres over. Så kan man
komme sammen igjen for å gå gjennom og diskutere leksjonene.


Viktig informasjon til ledere: 
Se videoene under om hvordan komme i gang på rett måte. Det er også viktig å lese informasjonen til ledere på side 11 i bok 1. Følg Lederguiden. Den er utviklet etter mye prøving over mange år, og er designet for å hjelpe din gruppe å lykkes med kurset. Kanskje har noen lyst til å droppe enkelte av oppgavene. Lederguiden er en god hjelp til å unngå dette, og fungerer som instruktør, ikke deg. Ikke alle grupper klare å gjennomføre dette, og noen menn slutter. Dette er normalt. Bruker du Lederguiden har du de
beste forutsetningene for at din gruppe lykkes. Du kan laste ned Lederguiden til hver bok på denne siden.

Bibelverskort
Bibelverskort
Klikk til høyre for å laste ned
Lederguide bok 1
Lederguide bok 1
Klikk til høyre for å laste ned
Lederguide bok 2
Lederguide bok 2
Klikk til høyre for å laste ned
Troens Menn-folder
Troens Menn-folder
Her kan du lese mer om hva Troens Menn er, og hvordan du kan komme i gang med disippeltreningskurset.
Lederguide bok 3
Lederguide bok 3

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding