Troens menn bøkene

Troens menn er et kurs i disippeltrening av menn. Selve kurset består av tre bøker, podcaster og bønnekalender. Nederst på denne siden finner du også tilhørende lederguider og bibelverskort.


Bok 1 - Tid med Gud
De første ni leksjonene i Troens Menn utvikler sentrale ferdigheter en disippel må ha. Disse ferdighetene er å ha daglig tid medGud, refleksjon over Bibelens ord, og bruk avBibelens ord i livet. Dette anvendes så til temaene som tas opp i bok 2 og 3. Sammen med bok 1 får du også med bibelverskort.


Bok 2 - Ekteskap og barneoppdragelse
Disse 8 leksjonene gir praktisk hjelp og forklarer hva Bibelen sier om ekteskap og barneoppdragelse. Det er særlig fokus på tenåringer. Leksjonene har hatt stor innvirkning på menn som ønsker å bli en bedre ektemann og far. 
 

Bok 3 - Penger, sex, yrkesliv, prøvelser, å utgjøre en forskjell.

Denne boka har ti leksjoner som gir bibelbasert veiledning omkring pengebruk, arbeid og karriere, sex og moralsk renhet, hvordan møte livets prøvelser, og hvordan man kan leve livet sitt slik at det utgjør en forskjell. Etter familien, er dette de områder av livet en mann bruker mest tid på, og som han oftest trenger hjelp til å takle. 


 

Hvordan bruke dette kurset

Troens Menn er utviklet for både gifte og single menn. Alle må begynne med bok 1, siden denne legger grunnlaget for disippelgjøringsprosessen med daglig tid med Gud, refleksjon over Guds ord og anvende dette prakisk i livet. Hvis du er i en gruppe med gifte menn, følger du bøkene i rekkefølge. Grupper av enslige menn kan velge å hoppe over bok 2. HVis gruppen har både gifte og ugfuet menn, gå gjennom alle tre bøkene. Mange enslige menn ønsker også å lære om ekteskap og det å være en god far for sine barn. Det går også bra om aldersforskjellen i gruppa er stor. Yngre og eldre kan lære av hverandre. Menn i noenlunde lik fase av livet har en tendens til å åpne opp raskere, for alle kjenner seg igjen i hverandres erfaringer. 


I en mannsgruppe
Kurset Troens Menn er optimalt for en mannsgruppe på 4 til 6 menn. Disse gruppene møtes normalt om kvelden, hver uke eller annenhver uke. Noen grupper møtes lørdag morgen eller en hverdag før jobb. Man trenger normalt 90 minutter for en samling. 
 

En - til en
Kurset kan også brukes som disippeltrening mellom to menn, for eksempel over lunsj. Hvert møte tar da ca 60 minutter. 
 

Mannsmøter
Troens Menn kan brukes som søndagsskole eller i et ordinært mannsmøte. Men det har sine utfordringer hvis tidsrammen er mindre enn 60 minutter, og det er flere enn 6 menn.
Det kan vøre nødvendig å dele opp i mindre grupper eller to og to for å dele Tid med Gud eller gå gjennom bibelsvers som skal læres utenat eller reflekteres over. Så kan man
komme sammen igjen for å gå gjennom og diskutere leksjonene. Noen leksjoner kan tas over 2 samlinger. 


Viktig informasjon til ledere: 
Se videon på forsiden om hvordan komme i gang på rett måte. Det er også viktig å lese informasjonen til ledere på side 11 i bok 1. Følg lederguiden. Den er utviklet etter mye prøving over mange år, og er designet for å hjelpe din gruppe å lykkes med kurset. Kanskje har noen lyst til å droppe enkelte av oppgavene. Lederguiden er en god hjelp til å unngå dette, og fungerer som instruktør, ikke deg. Ikke alle grupper klare å gjennomføre dette, og noen menn slutter. Dette er normalt. Bruker du Lederguiden har du de
beste forutsetningene for at din gruppe lykkes. 

Du kan laste ned lederguiden til hver bok under. Den blir også lagt ved boken som PDF om den bestilles via nettbutikken

 

Bibelverskort
Bibelverskort
Klikk til høyre for å laste ned
Lederguide bok 1
Lederguide bok 1
Klikk til høyre for å laste ned
Lederguide bok 2
Lederguide bok 2
Klikk til høyre for å laste ned