Troens menn Japan

 

Målgruppe: Kristne og søkende japanske menn

Folketall: 127 millioner

Status: 0,58 % evangelisk kristne

Partner: TWR

Prosjektperiode: 2018-2020 (ny prosjektperiode fra 2021)

Årlig støtte: 300 000 kroner

Etter over 50 år med misjon i Japan, er det skuffende få som er aktive kristne, og enda færre menn enn kvinner. I mange menigheter er det over 70 prosent kvinner. Dette ønsker Norea å gjøre noe med, og sammen med TWR i Japan har vi lansert mannsarbeidet Troens Menn for å få menn på banen. Dette bygger på det samme opplegget vi har i Norge, hvor hovedfokuset er å starte mannsgrupper som går gjennom tre bøker som henter praktisk veiledning til livet, ut fra Bibelens Ord. Leder for mannsarbeidet i Japan er Ryuichi Tsubuku, som i disse dager lanserer bøkene og presenterer opplegget til menigheter og aktuelle miljøer i Japan.