Gi en gave

Troens Menn Japan

 

Målgruppe: Kristne og søkende japanske menn

Folketall: 125 millioner

Partner: TWR

Prosjektperiode: 2024-2026

Årlig støtte: 210 000 kroner

Det er fortsatt få aktive kristne japanere, og færre menn enn kvinner. I mange menigheter er syv av ti medlemmer kvinner.  Dette ønsker Norea å gjøre noe med. Sammen med Noreas partner i Japan (TWR) har vi lansert mannsarbeidet Every Man a Warrior. Konseptet bygger på det samme opplegget som vi har i Norge, Troens Menn. Dette arbeidet har virkelig hatt vind i seilene, og det er allerede flere mannsgrupper i sving. Gruppene samles og går gjennom tre bøker med praktisk veiledning til livet ut fra Bibelen. Se vitnesbyrdet til Ryuichi Tsubuku, leder for Troens Menn i Japan.

 

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding