Gi en gave

Troens Menn Japan

 

Målgruppe: Kristne og søkende japanske menn

Folketall: 125 millioner

Status: 0,58 % evangelisk kristne

Partner: TWR

Prosjektperiode: 2021-2023

Årlig støtte: 240 000 kroner

Årlig lønnsstøtte: 120 000 kroner

Det er fortsatt få aktive kristne japanere, og færre menn enn kvinner. I mange menigheter er syv av ti medlemmer kvinner.  Dette ønsker Norea å gjøre noe med. Sammen med Noreas partner i Japan (TWR) har vi lansert mannsarbeidet Every Man a Warrior. Konseptet bygger på det samme opplegget som vi har i Norge, Troens Menn. Målet er å starte mannsgrupper som går gjennom tre bøker med praktisk veiledning til livet ut fra Bibelen. 

Se filmen under for å få et innblikk i hva Troens Menn går ut på (videoen er laget her i Norge, men konseptet er stort sett det samme verden over).

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding