ARBEIDET

Martin Luther sa en gang: «Ikke noe menneske dør av arbeid, men ved å gå ledige og uvirksomme mister folk både liv og helse. For mennesket er født til arbeid likesom fuglen til flukt.»

Jeg tror Luther har helt rett, om vi bare forstår ham riktig. Han tenker ikke på det å ha en stilling eller jobb, vi trenger ikke få penger på kontoen for det vi gjør. 

Vi arbeider ikke bare for å produsere og tjene penger, men for å gi tiden verdi og tjene vår neste. Og det kan vi alle gjøre, enten vi er i lønnet arbeid eller ikke. 

Predikanten Spurgeon skriver at mange hellige mennesker ikke er i stand til å gjøre storverk for Guds sak. – Men se for deg noen gartnere som går ned til dammen og fyller vannkannene sine for å gi blomstene noe forfriskende å drikke. 

Et barn kommer inn i hagen og ønsker å hjelpe til, og de har faktisk en liten vannkanne som passer for et barn. Den lille kannen rommer ikke mye vann, men den frakter det samme vannet til plantene. Og for blomstene blir det ingen forskjell om de får vann fra en stor kanne eller en liten kanne, så lenge det er godt vann. 

Slik også med tjenester du kan gjøre, og gode ord du kan bringe, skriver Spurgeon. Du er bare et barn i Guds kirke, du vet ikke mye, men du kan fortelle andre det du vet. 

Bare et menneske får trøst og lindring, spiller det ingen rolle om det kommer fra en person med én eller ti talenter, skriver Spurgeon. 

Henrik Wergeland skrev: 

«Gud giver hver fugl nok det frø til at ede; 
men ikke han kaster det hen i dens rede. 
Og det er en regel du vel gør at vide. 
Hvem kjernen vil spise, må nøtten først bide.» 

Nøtten vi skal knekke, kan være forskjellige for oss. Men frukten av ærlig strev gir de største av alle gleder. 

Derfor bør vi takke Gud hver morgen vi kan stå opp og ha noe å gjøre som må gjøres, enten vi liker det eller ikke. 

Det å være nødt til å arbeide og nødt til å gjøre så godt du kan, vil styrke din selvkontroll, din flid og din viljestyrke, din glede og din tilfredshet og tilføre deg hundrevis av andre gode ting. 

Derfor er arbeidet en verdi, ja, det er en velsignelse, noe vi bør takke for. 

Ei lita jente var i barnehagen, og der satt hun og laget tegninger. Hun kom hjem og viste dem til mor. «Denne har jeg laget til deg,» sa hun stolt. 

En slik innstilling skulle vi ha til alt arbeid vi gjør. «Jeg gjør dette for deg, Gud.» 

Da virkeliggjør vi det apostelen Paulus skriver om hverdagsoppgavene: «Og alt dere gjør, i ord eller gjerning, gjør det alt i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham!» 

Intet arbeid er for dårlig når det blir gitt som en takkegave til Gud. 

I den første kristne menigheten i Tessalonika var noen i ferd med å bli litt overåndelige. Det var ikke nødvendig å arbeide, mente de, for Gud ville nok sørge for dem. 

Da ga apostelen Paulus dem en nyttig formaning: «Sett deres ære i å leve i stillhet, og ta vare på deres egne ting og arbeid med deres hender.» 

Et håndarbeid av et eller annet slag er gudstjeneste til hverdags.