Gi en gave

HUSLIG

En åtte år gammel gutt hadde spredt hundrevis av fotballkort utover i rommet sitt. Det fløt av bilder av fotballstjerner og fotballag.

Mor kom og klaget over alt rotet og ba ham hjelpe til med å rydde opp. «Men mamma,» sa han, «dette er jo hobbyen min, akkurat som du har som hobby å vaske huset og lage mat!» 

Vel, den gutten hadde nok ikke lært så mye om livet. Å vaske, lage mat og holde orden på et hus er vanligvis ikke bare en trivelig hobby. Mange synes å gjøre minst mulig av husarbeid, og de gjør det neppe med overveldende stor lyst. 

Thorbjørn Egner forteller om røverne i Kardemomme by: «Ingen av dem likte å rydde opp, og ingen av dem gjorde det. Ingen av dem likte å vaske opp, og ingen av dem gjorde det heller.» 

En viss Joan Rivers sa: «Jeg hater husarbeid. Du rer senger, du vasker opp – og seks måneder etterpå må du begynne på nytt igjen.» 

En annen sa: «Min form for husarbeid er å feie over rommet – med et blikk.» 

Men det er likevel en gammel dyd og en aktet verdi å være huslig. 

Hva betyr det? Det spesielle greske ordet oikurós betyr huslig, hus–aktiv, hjemmearbeidende, en som tar seg av huset. 

I Bibelen står det at de eldre kvinnene skal «være lærere i det gode, slik at de kan lære de unge kvinnene til å elske sine menn og sine barn, til å være sindige, rene, huslige ...» 

Nå skal også de unge mennene oppmuntres i mange gode ting. Men egenskapen å være huslig er knyttet spesielt til kvinnene. Det betyr knapt at alt husarbeidet skal overlates til kvinnene. I kjærlighet kan en familie finne gode ordninger for å fordele arbeidet. 

Å være huslig innebærer like mye å ta seg av og å administrere huset, for apostelen sier: «Jeg vil ... at de yngre enker skal gifte seg, få barn, og styre sitt eget hus ...» Han ville de skulle ordne opp i husets anliggender. 

Å være huslig er å ha en positiv holdning til det å skape et godt hjem, også når det gjelder de ytre tingene. 

På engelsk har de et fint uttrykk: homemaker, en hjemskaper. 

Kan hjemmet være så velordnet og trivelig at det blir en god havn for barn, unge og voksne og et redskap for å vise gjestfrihet, da vil en huslig innstilling bære rike frukter. 

Den gang Abrahams tjener Elieser for flere tusen år siden kom med sine kameler for å lete etter en hustru til Isak, møtte han den unge piken Rebekka. «Og hun sa til ham: Det er fullt opp både av halm og fôr hos oss, og husrom til å overnatte har vi også.» 

Hun trengte ikke springe hjem for å spørre mor og far om de kunne tenke seg å vise gjestfrihet til en langveisfarende utsending. Hun hadde fullmakt til å invitere, og hun visste at hjemmet alltid var parat til å ta imot. 

Det er med andre ord en viktig verdi å holde huset i orden, å ta seg av de huslige oppgavene. 

Det er ikke alltid like spennende, men en rik og stor verdi for alle som trenger en trygg havn i en urolig og foranderlig verden. 

Så det er kanskje ikke så dumt å gjøre det til en hobby å vaske huset og lage mat?