Gi en gave

HUSLIG

En åtte år gammel gutt hadde spredt hundrevis av fotballkort utover i rommet sitt. Det fløt av bilder av fotballstjerner og fotballag.

Mor kom og klaget over alt rotet og ba ham hjelpe til med å rydde opp. «Men mamma,» sa han, «dette er jo hobbyen min, akkurat som du har som hobby å vaske huset og lage mat!» 

Vel, den gutten hadde nok ikke lært så mye om livet. Å vaske, lage mat og holde orden på et hus er vanligvis ikke bare en trivelig hobby. Mange synes å gjøre minst mulig av husarbeid, og de gjør det neppe med overveldende stor lyst. 

Thorbjørn Egner forteller om røverne i Kardemomme by: «Ingen av dem likte å rydde opp, og ingen av dem gjorde det. Ingen av dem likte å vaske opp, og ingen av dem gjorde det heller.» 

En viss Joan Rivers sa: «Jeg hater husarbeid. Du rer senger, du vasker opp – og seks måneder etterpå må du begynne på nytt igjen.» 

En annen sa: «Min form for husarbeid er å feie over rommet – med et blikk.» 

Men det er likevel en gammel dyd og en aktet verdi å være huslig. 

Hva betyr det? Det spesielle greske ordet oikurós betyr huslig, hus–aktiv, hjemmearbeidende, en som tar seg av huset. 

I Bibelen står det at de eldre kvinnene skal «være lærere i det gode, slik at de kan lære de unge kvinnene til å elske sine menn og sine barn, til å være sindige, rene, huslige ...» 

Nå skal også de unge mennene oppmuntres i mange gode ting. Men egenskapen å være huslig er knyttet spesielt til kvinnene. Det betyr knapt at alt husarbeidet skal overlates til kvinnene. I kjærlighet kan en familie finne gode ordninger for å fordele arbeidet. 

Å være huslig innebærer like mye å ta seg av og å administrere huset, for apostelen sier: «Jeg vil ... at de yngre enker skal gifte seg, få barn, og styre sitt eget hus ...» Han ville de skulle ordne opp i husets anliggender. 

Å være huslig er å ha en positiv holdning til det å skape et godt hjem, også når det gjelder de ytre tingene. 

På engelsk har de et fint uttrykk: homemaker, en hjemskaper. 

Kan hjemmet være så velordnet og trivelig at det blir en god havn for barn, unge og voksne og et redskap for å vise gjestfrihet, da vil en huslig innstilling bære rike frukter. 

Den gang Abrahams tjener Elieser for flere tusen år siden kom med sine kameler for å lete etter en hustru til Isak, møtte han den unge piken Rebekka. «Og hun sa til ham: Det er fullt opp både av halm og fôr hos oss, og husrom til å overnatte har vi også.» 

Hun trengte ikke springe hjem for å spørre mor og far om de kunne tenke seg å vise gjestfrihet til en langveisfarende utsending. Hun hadde fullmakt til å invitere, og hun visste at hjemmet alltid var parat til å ta imot. 

Det er med andre ord en viktig verdi å holde huset i orden, å ta seg av de huslige oppgavene. 

Det er ikke alltid like spennende, men en rik og stor verdi for alle som trenger en trygg havn i en urolig og foranderlig verden. 

Så det er kanskje ikke så dumt å gjøre det til en hobby å vaske huset og lage mat?

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding