ANSVAR

I 1986 skjedde verdens mest omfattende industriulykke. Navnet Tsjernobyl har for bestandig skrevet seg inn i historien. En atomreaktor eksploderte, med ufattelige konsekvenser.

 Hva var det som skjedde? 

To elektroingeniører var på vakt den kvelden. For å si det mest mulig positivt: De drev sine private eksperimenter med reaktoren. De ville se hvor lenge en turbin ville surre og gå av seg selv når de koblet fra kraften. 

Men å koble av en slik atomreaktor er både vanskelig og farlig, fordi en reaktor er svært ustabil i det lavere spekteret. For å få reaktoren ned på dette nivået måtte de bevisst overstyre seks forskjellige datastyrte alarmsystemer. 

En etter en sa datamaskinene: «Stopp! Farlig! Ikke gå videre!» 

Men i stedet for å kutte ut eksperimentet skrudde de av alarmene i tur og orden og fortsatte. 

Vi kjenner alle resultatet: en eksplosjon, og radioaktivt nedfall som ble registrert over hele verden, tusener av mennesker som omkom eller ble livsvarig syke og skadet, den største industriulykke noen gang i historien. 

Ingen av oss kjenner de to ingeniørene. Her er ikke stedet å dømme. 

Men vi kjenner alle fristelsen til å koble ut ansvaret, gjøre noe spennende uten å tenke på følgene. 

Ansvar er noe som lett blir borte på veien. Men ansvar er en verdi vi ikke må miste. 

Et ansvar får jeg når jeg blir pålagt noe. Jeg blir bedt om å utføre en tjeneste, ha tilsyn med noe, gjøre en jobb som krever noe av meg. 

Underveis og etterpå er jeg ansvarlig for hvordan jeg har gjort arbeidet. Jeg skal svare for noe, jeg skal stå til ansvar for noen. 

Skal et samfunn fungere, må det foregå akkurat slik. Noen blir vist tillit, de blir pålagt noe og bærer ansvar for at det gjøres. 

En assyrisk konge som het Lakis, som det fortelles om i Bibelen, uttrykte akkurat denne sammenhengen for tre tusen år siden: «Alt det du legger på meg, vil jeg bære.» 

Vi kan ha ansvar for familien, ansvar på jobben, ansvar i samfunnet, men til syvende og sist står vi til ansvar overfor Gud. 

Det har vist seg ofte at dette henger sammen: Vi øker vår evne, vår stabilitet og vårt ansvar når vi øker vår sans for at vi en gang skal avlegge regnskap for Gud. 

Ansvar er mitt svar på Guds makt og verdensstyre. 

Mennesker drømmer om frihet. Men en frihet som ikke brukes under ansvar, virker ødeleggende. 

Friheten er som et pakketilbud – sammen med den følger ansvar og konsekvenser. 

Ingen har ansvar for hva som hender med oss, og hva vi kommer opp i. 

Men vi har alle ansvar for hva vi gjør når noe hender. 

Ansvaret er vårt fordi livet er vårt. 

Derfor er det godt for unge å få ansvar. Ja, vi kan alle vokse på å ha ansvar. 

Ofte er vi ansvarsløse. Godt er det da å tenke på den trøsten Bibelen gir: «Er vi troløse, er Gud trofast, for han kan ikke fornekte seg selv.»