STEDFORTREDER

Filmskuespilleren Kevin Bacon ble intervjuet og fortalte om en samtale han hadde hatt med sønnen sin på seks år.

For første gang hadde gutten fått se filmen Footloose, og han sa: «Pappa, du var virkelig flink som klarte å svinge deg opp på taket ved å gripe fatt i takbjelkene. Hvordan klarte du det?» 

«Vel, gutten min, jeg gjorde det ikke selv. En stuntmann gjorde det for meg.» 

«Hva er en stuntmann?» spurte gutten. 

«Det er en som kler seg ut som meg og gjør ting som jeg ikke klarer selv. Ting som er altfor farlige.» 

«Å,» sa sønnen, «hva med den delen der du spinner rundt i lufta over stolpen og lander på føttene? Hvordan gjorde du det?» 

«Ja, der hadde jeg en stuntmann igjen,» forklarte faren. «Det var ikke jeg som gjorde det. Han er kjempegod i gymnastikk, den stuntmannen.» 

Det ble en lang pause. «Ja men, pappa, hva gjorde du egentlig i den filmen?» 

Skuespilleren svarte forlegen: «Jeg fikk all æren.» 

En stuntmann er et engelsk begrep, brukt om en mann som utfører et stunt, et dristig kunststykke – i stedet for en annen. Vi kan like gjerne snakke om en stedfortreder, en som trer inn i stedet for en annen. 

Det er jo en smart ordning, ikke bare på film. En advokat kan opptre i den anklagedes sted og bære fram forsvaret på hans vegne. En agent eller megler kan drive handel på vegne av en annen. Og i et nært vennskap og et godt fellesskap kan vi ofte si til hverandre: – Jeg skal ta meg av den saken for deg. Jeg kan møte på dine vegne. Trenger du en stedfortreder? Jeg stiller opp. 

Kanskje du og jeg kan gjøre et stunt for noen? Er vi flinke til noe, har vi en dyktighet som kan bli til glede for en som er mye svakere? 

Det gamle begrepet for dette er, som jeg nevnte, en stedfortreder. I Bibelen blir ordet brukt både positivt og negativt. Profeten Esekiel anklager Guds folk fordi de ikke fyller sine religiøse plikter selv, men leier folk til å gjøre det for seg: «Dere tok ikke vare på det som var å ivareta i mine helligdommer. Men dere satte andre i stedet for dere til å ta vare på det jeg ville ha ivaretatt i min helligdom,» sier Gud gjennom profeten. Vi kan leie folk til å være stedfortredere for oss til kjedelige eller vanskelige oppgaver. 

En stuntmann er vanligvis en god ting. Men i forhold til Gud nytter det ikke med en stuntmann. Der står vi hver for oss, alene med ansvaret. 

Eller gjør vi egentlig det? Nei, det er her læren om Kristus som den store stedfortrederen kommer inn i bildet. Profeten Jesaja talte om den Messias som skulle komme: «Fordi du er dyrebar i mine øyne, fordi du er aktet høyt og jeg elsker deg, gir jeg mennesker i ditt sted og folkeslag i stedet for ditt liv.» 

Jesus utførte den bragden, det stuntet, å bære ansvaret for vårt onde liv. Derfor fikk han folkeslag i stedet for sitt liv. Han vant noe ved å være en virkelig stedfortreder, en åndelig og reell stuntmann! 

Han fortjener virkelig æren!