Gi en gave

BUDENE

En søndagsskolelærer gjennomgikk de ti bud i klassen sin. Barna var fem–seks år gamle, og enda så unge som de var, hadde de allerede lært ganske mye om livets harde virkelighet.

 Læreren forklarte hva som lå i ordene: «Du skal hedre din far og din mor.» Så spurte hun: «Fins det noe bud som lærer oss hvordan vi skal behandle broren vår eller søsteren vår?» Uten å nøle et øyeblikk svarte en gutt: «Du skal ikke slå i hjel!» 

Det fins millioner av lover her i verden. Men ingen overgår de ti bud i enkelhet og klarhet. De passer til alle tider og i alle kulturer. De er så korte at jeg kan gjengi dem på et halvt minutt. 

Hør nå: «Du skal ikke ha andre guder foruten meg. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn. Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! Hedre din far og din mor. Du skal ikke slå i hjel. Du skal ikke drive hor. Du skal ikke stjele. Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste. Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru … eller noe annet som hører din neste til.» 

Den franske presidenten Charles de Gaulle skal ha sagt: «De ti bud er så klare, så lettfattelige og så forståelige at de ikke kan være laget av en ekspertkomité.» Nei, for de er faktisk gitt oss av Gud selv. Og da han ga dem, la han ikke til en endringsparagraf. Han skrev budene i stein med sin egen finger. De står fast. Og de trenger ikke mange forklaringer. 

Jesus Kristus opphevet ikke de ti bud. Tvert imot skjerpet han dem. Han sa for eksempel at lysten i hjertet er et brudd på det sjette bud, som setter forbud mot å drive hor. Og den som bruker skjellsord mot sin neste, har brutt det femte bud, budet om ikke å slå i hjel. Hvordan kan vi da bli stående for Gud, når kravene blir så høye? 

Det er her det kristne evangeliet kommer inn, som apostelen Paulus uttrykker slik: «Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.» Gud tilgir den som tror, de bruddene vi gjør på Guds bud. 

Budene er ikke gitt for at vi skal stange mot dem. De er, som Emil Brunner sier, et gjerde rundt en deilig hage, et gjerde som skal verne hagen mot hærverk. Guds bud er gitt for hagens skyld. Derfor har Chesterton rett da han skrev: «Ingen kan bryte de ti bud. Man kan bare bryte seg i stykker på dem.» 

I Salomos ordspråk står det: «For budet er en lykt og læren et lys.» Apostelen Johannes skrev: «For dette er kjærligheten til Gud at vi holder hans bud. Og hans bud er ikke tunge.» 

Jesus selv sa: «Vil du gå inn til livet, så hold budene!» Og et annet sted: «Hvis dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet, likesom jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet.» 

Budene er gitt i kjærlighetens atmosfære og til vårt aller beste. Til slutt skal det bli spørsmål om vår tålmodighet, at vi «holder fast ved Guds bud og Jesu tro».

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding