GJENGJELD

Mor Teresa holdt en tale i 1994 der hun fortalte denne opplevelsen fra det arbeidet hun drev blant de døende i Calcutta: «En kveld dro vi ut, og vi plukket opp fire mennesker fra gaten. En av dem var i en forferdelig tilstand.

 Jeg sa til søstrene: «Dere kan ta dere av de andre tre, jeg vil ta meg av den som ser mest elendig ut.» 

Og dermed gjorde jeg for denne kvinnen alt som min kjærlighet kunne få til. Jeg la henne i en seng, og det kom et så vakkert smil i ansiktet hennes. 

Hun grep hånden min idet hun sa bare ett ord: ’Takk.’ Så døde hun. 

Og,» fortsatte mor Teresa, «jeg kunne ikke la være å undersøke i samvittigheten min: Hva ville jeg sagt om jeg var i hennes sted? Svaret mitt var ganske enkelt: Jeg ville ha prøvet å trekke litt oppmerksomhet mot meg selv. 

Jeg ville ha sagt: «Jeg er sulten. Jeg har smerter. Jeg holder på å dø.» Eller noe slikt. 

Men denne kvinnen ga meg noe mye mer til gjengjeld: Hun ga meg sin takknemlige kjærlighet. Og hun døde med et smil i ansiktet. 

Takknemligheten bringer et smil og blir en gave,» sa mor Teresa. 

Dette lille bildet fra mor Teresas hverdag blant de fattigste av de fattige har fått meg til å tenke over det lille ordet gjengjeld. Det er en verdi for oss mennesker å gi noe igjen. Men det fins både en god og en dårlig gjengjeld. 

Den verste formen for gjengjeld er hevn. Hevn er å gjengjelde ondt med ondt. Hevnen er søt, sier vi. Men i virkeligheten er den bitter. 

Og det koster i praksis mer å hevne urett enn å tåle den. 

Ofte vil hevntankene forgifte sjelen vår. 

Hevn helbreder aldri sår. Den som brygger på hevn, holder sine sår åpne. 

Og den hevnlystne stiller seg egentlig på samme lave nivå som sin fiende. 

Men lar han være å tenke på hevn, er han en overmann. 

Et menneskes ære er å overse urett mot en selv. 

Den som tenker ut hevn, holder sitt eget sår åpent, et sår som ellers ville ha grodd og blitt friskt. 

Å gjengjelde ondt med ondt er den fattigste seier i verden. Den beste måte å hevne seg på er ikke å ligne den som gjør vondt mot oss. 

Skriften sier: «Gjengjeld ikke noen ondt med ondt! Legg vinn på det som godt er for alle menneskers øyne!» Har noen vært stygge med deg, så gjengjeld med godhet! 

Men det er også en annen god form for gjengjeld: å være god mot den som har vært god mot deg. 

Bibelen nevner det tilfellet at en enke har «barn eller barnebarn, da skal disse lære å vise sin gudsfrykt først mot sin egen slekt og gjøre gjengjeld mot sine foreldre. Dette er sømmelig i Guds øyne». 

Foreldre har gjennom mange år vist godhet og omsorg overfor sine barn. Da er det skuffende å se hvor mange som ikke viser godhetens gjengjeld mot sine foreldre når disse er blitt gamle og hjelpetrengende. 

Vær god mot dem som ikke lenger kan yte deg gjengjeld i godhet. 

Mor Teresa så det vakre, takknemlige smilet som godhetens gjengjeld. 

Da funkler gjengjeld som en umistelig verdi.