FLID

Det blir fortalt om en travel forretningsmann som bestemte seg for å få orden på hagen sin. Han kontaktet en kvinne som hadde doktorgrad i hagearkitektur. Hun var kjent for å være svært dyktig.

Siden forretningsmannen var så travelt opptatt og reiste en hel del, sa han stadig til henne at hun måtte legge en plan for hagen slik at den ville kreve svært lite arbeid, ja, helst ikke noe stell i det hele tatt. 

Han ville gjerne betale for et automatisk vanningsanlegg og alt annet som kunne spare arbeid. 

Til slutt satte hagearkitekten foten ned og sa: «Det er noe vi må innse før vi går videre: uten hagestell, ingen hage!» 

Hun hadde naturligvis rett. 

Jeg snakket en gang med en driftig bonde om hvilke dyr og vekster som krevde minst innsats på gården. 

Han sa kort og tørt: «Det er arbeid med alt.» 

Vi trenger å minne hverandre om dette i en tid som skaper forventninger om den store lotterigevinsten. Vi oppdras til å tenke at vinnerlykke er det store. 

I gammel tid la en mer vekt på noe annet: å være arbeidssom, tålmodig og flittig. 

Ja, det å være flittig var så viktig at de hadde tre viktige karakterrubrikker i de gamle karakterbøkene: orden, oppførsel og flid. Og nettopp flid vil jeg ta fram i dag som en verdi vi ikke må miste. 

Den greske maleren Apelles, som levde 300 år før Kristus, ønsket hver eneste dag utøve sin kunst, om ikke annet, så med ett eneste penselstrøk. 

Derfor hadde han et motto, som gjengis slik på latin: Nulla dies sine linea – ingen dag uten et strøk, uten en linje. 

Det kaller jeg flid, å gjøre et lite stykke arbeid, bidra til det gode målet, hver eneste dag. 

Den late tror at suksess bare skyldes flaks. Den som lykkes, husker alle dagene som var preget av flittig arbeid. 

Albert Einstein, som døde i 1955, brukte tankene sine med stor flid. Så oppnådde han også varige resultater. 

Han sa det slik: «Jeg tenker og tenker i måneder, ja, gjennom år. Nittini ganger er konklusjonen feil. Men den hundrede gangen har jeg rett.» 

Oppfinneren Thomas A. Edison kunne gjøre tusenvis av forgjeves forsøk for å finne opp nye ting. 

«Forgjeves?» sa han, «nei, nå har jeg bare funnet enda en måte det ikke virker på.» 

«Det er bedre å slite sko enn seng,» sier et gammelt ordtak. 

Latskap gir ikke frukter. Bien som virkelig skaffer honning, henger ikke rundt kuben. Det er den rastløse, flittige bien som samler honningen. 

Ingen har kommet seg opp på en fjelltopp bare ved å se på den. 

Den vise kong Salomo i Bibelen sier tre gode ting om den flittige: «Den flittige får sine ønsker oppfylt … Den flittiges hånd gjør rik … Den flittige får en kostelig skatt.» 

Uten hagestell, ingen hage! 

Så gjør redskapene klar. Gud vil finne arbeidet. 

Ja, som en sa: «Guds overflod må være en stor oppmuntring til at vi viser flid.»