DEN HELLIGE SKRIFT

En bibel har vi alle. Men å ha Den Hellige Skrift er ikke selvsagt. For når Bibelen er Den Hellige Skrift for meg, da eier jeg i Bibelen Guds egen åpenbaring av sin vilje for meg og for alle mennesker.

 Jesus Kristus sa: «Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som går ut av Guds munn.» Hvordan får vi del i det ordet som kommer fra Gud? Ved å lese Bibelen, ved å høre ordet forklart og utlagt og ved å betrakte dette ordet som Guds tale inn i vår verden. 

Når jeg ser på Bibelen som et hellig skrift og bøyer meg for det, får livet mitt en helt ny retning. Det kommer marsjordre fra en helt annen kant, fra universets skaper og herre, frelseren og menneskenes venn. 

Derfor må vi ikke miste den verdien som heter Den Hellige Skrift. Som apostelen Paulus sa: «Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet.» 

«Alt Guds ord er rent. Han er et skjold for dem som tar sin tilflukt til ham.» 

Nå er det noen som tror at kristne mennesker har et overtroisk forhold til Bibelen og det å lese i den, som om det skulle ha en magisk virkning. Men det er ingen magi i Bibelen eller i det å lese i Bibelen. For det skrevne ordet peker til det levende Ordet og sier til oss: «Gå til Jesus». Hvis vi ikke går til Jesus, som Skriften viser oss til, mister vi hele meningen med bibellesningen. 

Derfor, sier teologen John Stott, er ikke evangeliske kristne bibeldyrkere, slike som nærmest ser på Bibelen som en Gud. Vi tilber ikke Bibelen, vi tilber Bibelens Kristus. Det er som med en ung mann som er forelsket. Han har en kjæreste som har fått en stor plass i hjertet hans. Derfor har han med seg et bilde av kjæresten i lommeboka si, for dette bildet minner ham om henne. Når han er alene, kan han til og med ta fram bildet og gi det et kyss. Men å kysse et bilde er en dårlig erstatning for å kysse på ordentlig. Slik er det med Bibelen. Vi elsker den bare fordi vi elsker ham som taler i den, sier John Stott. 

En amerikansk student forteller om en gang han og noen andre unge spilte basketball i gymsalen. Vaktmesteren var en gammel neger med hvitt hår. Tålmodig ventet han på at de unge skulle bli ferdige med kampen. I mellomtiden satt han og leste i Bibelen sin. 

Jeg spurte ham: «Hva leser du?» Mannen svarte ikke bare: Bibelen. Han svarte: «Jeg leser i Johannes Åpenbaring.» Litt overrasket spurte jeg: «Forstår du den?» «Å ja,» svarte mannen, «den forstår jeg.» «Ja, hva sier den boken, da?» Den gamle vaktmesteren svarte: «Den sier at Jesus kommer til å vinne.» 

Han leste Bibelen som Den Hellige Skrift. Med Jesus i sentrum. Kristus er Guds lam, som kommer til å seire. 

«Bibelen er levende,» sa Martin Luther, «den taler til meg; den har føtter, den løper etter meg; den har hender, den griper fatt i meg.» 

Den Hellige Skrift er Jesu kjærlighetsbrev til meg og alle.