Gi en gave
Pinse - åndsdåp og åndsfylde
Pixabay/CCL - AI-bilde

Pinse - åndsdåp og åndsfylde

Åndsfylden er ikke at du og jeg får mer av Den hellige ånd, men at ånden får mer av oss.

Velkommen til denne andaktsserien i Basic Bible hvor vi tar for oss dette med pinsen og Den hellige ånd. Pinsen, den tredje kristen høytiden, kan ofte - også for oss som kristne - ende kun som en ekstra fridag sent på våren. Og dette med Den hellige ånd blir fort en sånn luftig sak, lite konkret og håndgripelig. Og det er ikke rart, siden samme ord brukes både om ånd og luft i Bibelen. Ikke kan vi se eller ta på luften, men vi merker den. Det merkes når Den hellige ånd er på ferde.

I denne andakten skal vi se på et par begreper som knyttes til dette med Den hellige ånd – et par ord som kristne kan legge ulike betydninger i, og som også kan gjøre mange troende usikre på om de har del i hva som ligger i disse begrepene. Og hva jeg tenker på her? Jo, dette med «åndsdåp» og «åndsfylde».

Også jeg vet at her tenker vi som kristne ulikt avhengig av om man står for en luthersk teologi eller om man har et mer tradisjonelt pinsevenn-syn, eller f.eks. ser på seg selv som en reformert kristen.

Hvor åndelig er jeg egentlig?
Alle kristne er enige om at alle troende har fått del i Den hellige ånd. Vi kan være uenige om Ånden ble gitt i dåpen i tillegg til ved den personlige tro og bekjennelse. Men ingen kan være kristen uten at Guds ånd bor i ens hjerte. Med årene som en bekjennende kristen så vokser ønsket sterkere om å leve nært Jesus samt å seire over synden. Så leser jeg som kristen i Bibelen om dette med «åndsdåp» og «åndsfylde», og lurer på om dette er en høyere form for kristenliv forbeholdt de med spesielle åndelige opplevelser eller de som har ekstraordinære nådegaver. For – jeg ønsker jo liksom å bli en mer «åndelig kristen» hvor Den hellige ånd nærmest tyter ut av alt jeg foretar meg i livet. Og så har du kanskje selv fått, eller i alle fall vet om noen som har fått dette spørsmålet: «Er du en åndsdøpt kristen?» Kanskje vet du ikke hva du skal svare. For noen sa at for å være en åndsdøpt kristen så måtte du bli bedt for med håndspåleggelse, og at tungetalens nådegave var tegnet på at du virkelig var en åndsfylt og åndsdøpt kristen. Men du snakker fortsatt bare norsk, i alle fall ikke et språk du ikke forstår noe av.

Åndsdåp
Så - la oss se litt på hva Det nye testamentet skriver om å bli fylt av Den hellige ånd. Og bare for å gjøre mitt eget ståsted klart, så står jeg for en luthersk kristendomsforståelse.

Når det gjelder «åndsdåp» så møter vi faktisk ikke dette ordet i Bibelen. I stedet står det i Apostlenes gjerninger at mennesker ble «døpt med Den hellige ånd». Også Døperen Johannes snakket til jødene om at etter ham skulle det komme en som «skal døpe dere med Hellig Ånd og ild.» (Matt.3,11) – altså Jesus Kristus. Og summerer vi opp, er det egentlig kun syv ganger at uttrykket brukes i NT, og fire av de gangene er om samme hendelse. Så slik sett kan vi si at dette med «åndsdåp» eller «å bli døpt med Den hellige ånd» ikke er noen stor sak i Det nye testamentet.

I sin avskjedstale til disiplene – Apg.1,4-5 – lover Jesus disiplene at «de om noen dager skal døpes med Den hellige ånd.» Og her sikter han til åndsutgytelsen på Pinsedag, slik vi leser det skjedde i Apostlenes gjerninger kap.2. Slik sett var Pinsedag en «åndsdåp-dag» for denne dagen ble Guds universelle kirke født.

I 1.Kor.12,13 leser vi: «For med én Ånd ble vi alle døpt til å være én kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi én Ånd å drikke.» Her vil apostelen Paulus understreke enheten mellom alle kristne. Alle troende har vi Den hellige ånd. Ånden er altså ingen skillefaktor, men derimot det som forener alle kristne. Selv tror jeg at alle fikk vi Den hellige ånd i dåpen, og slik sett er alle troende åndsdøpte. Åndsdåp og gjenfødelse ved tro og vanndåp henger uløselig sammen. Derfor mener jeg at du som er vanndøpt kan se på deg selv også som åndsdøpt.

Fylt med Den hellige ånd
Det andre begrepet som vi her skal prøve å finne betydningen av er «åndsfylde». Hvor full kan du og jeg som kristne bli på Den hellige ånd? For apostel Paulus oppfordrer de kristne i Efesus til: «Drikk dere ikke fulle på vin, for det fører bare til utskeielser. Men bli heller fylt av Ånden.» (Ef.5,18).

Her skal vi merke oss følgende: Paulus oppfordrer alle troende i Efesus til å bli fylt av Ånden, ikke bare de som ble ansett for å være mest kristelige. For det andre står verbet i passiv form – «bli fylt». Altså oppfordres vi ikke til å fylle oss selv, men åndsfylden er noe Herren Gud gjør med oss. For det tredje er åndsfylden ingen engangshendelse. Nei, verbformen Paulus bruker – kalt progressiv presens - indikerer at åndsfylden er noe som stadig og flere ganger skal skje med oss. Videre skal vi merke oss at Ånden er en person og ingen porsjon vi kan få og ha mer eller mindre av. Åndsfylden er ikke at du og jeg får mer av Den hellige ånd, men at ånden får mer av oss.

Du og jeg blir mer åndsfylte jo flere rom i vårt indre Ånden får ta herredømme over. Den åndsfylte kristne slipper Den hellige ånd til i alle rom i livet; tiden min, hvordan jeg bruker pengene mine, ordene som kommer ut av munnen min, ja, egentlig hvordan jeg prioritere alle mine ressurser. Den åndsfylte kristne vil alltid spørre seg hvordan han og hun kan komme nærmere Jesus. Den åndsfylte kristne vil søke til Ordet, bønnen og de helliges samfunn. Den åndsfylte kristne vil ha et sterkt ønske om å leve sitt liv i lydighet mot Herren Guds gode vilje. For den åndsfylte kristne vil ønsket om mer misjon og det å dele troen på Jesus stadig være en kontinuerlig uro og drivkraft i ens indre. Flere må bli kjent med Jesus!

Et ord til trøst
Så - kjære medkristen som kanskje ser på deg selv som en lite åndsfylt kristen, og kanskje kjenner deg som en annenrangs kristen siden du lurer på om Den hellige ånd i det hele tatt bor i deg og virker gjennom deg: bekjenner du deg til Jesus, er du døpt til ham og har du et brennende ønske om å komme nærmere Jesus og leve i lydighet til Guds vilje – ja, da kan du være trygg på at du er åndsdøpt. Og da vil du også leve i ønsket om å bli en stadig mer åndsfylt kristen. Så derfor trenger vi å be: kom hellig Ånd og fyll oss tilgitte syndere med et liv som er mer helhjertet i etterfølgelsen av Jesus Kristus!

BB 064

Les også:

* Pinse - Den hellig ånd, for og til alle troende

* Pinse - et tempel for Den hellige ånd

* Pinse - trosbekjennelsen til Den hellige ånd

* Pinse - en kirke i brann

Av Svein Anton Hansen, Noreapastoren

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding