Gi en gave
Antimaterialisten
Pixabay/CCL

Antimaterialisten

Hver gang jeg gir noe fra meg, så slipper materialismen gradvis sitt jerngrep om hjertet og hodet som begjærlig sier: «vil ha, vil ha!»

«Hva liker du best – å få eller å gi gaver?» Hva ville du svart på dette spørsmålet, om noen stilte deg det i andres påhør? Vel, skal vi være helt ærlige så setter nok de fleste av oss mer pris på å få enn å gi. Det ligger så naturlig i våre gener; at å få noe er mer spennende og innbringende enn å måtte gi noe fra seg.

Men, hva om noen hadde spurt deg følgende spørsmål: «Er du materialist?» Jeg? Å, nei! Ingen av oss vil innrømme at vi tilhører den kategorien mennesker. En materialist – det må da være den som har mer enn meg! Slik definerer jeg meg selv utenfor gruppen av personer som er smittet av begjæret etter å ha og eie mest mulig.

Faktisk så finnes det egentlig kun én medisin mot materialisme – nemlig å gi. For, hver gang jeg gir noe fra meg, så slipper materialismen gradvis sitt jerngrep om hjertet og hodet som begjærlig sier: «vil ha, vil ha!»

Da apostelen Paulus besøkte de kristne i Efesus, siterte han følgende ordtak fra Jesus selv: «Husk de ordene Herren Jesus selv sa: «Det er saligere å gi enn å få.» (Apo.gj.20,35b)

Her fremmer Jesus andre og bedre verdier enn de jeg innerst inne kjenner på. Mesteren sier at vi blir mer lykkelige av å gi enn av å få. Ikke bare sa han det, han praktiserte det også. Jesus gav sitt eget syndfrie liv, for at vi syndere skulle få Guds tilgivelse og nytt liv. Gud gledet seg ved å gi oss Jesusbarnet julenatt. Den treenige Gud gleder seg over å gi oss framtid og håp fordi Jesus gav sitt liv på Golgatas kors.

TRV 349

Av Svein Anton Hansen, Noreapastoren

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding