Gi en gave
Være – Vokse – Våge
Pixabay/CCL

Være – Vokse – Våge

Å kalle seg en kristen, viser seg i det være og hvile i Kristus, vokse i kjennskap til ham, samt våge å handle på Guds ord.

Være - å være i Kristus
Hva vil det si å være en kristen? Hvordan kan vi merke at en person virkelig er en kristen? Ofte kan vi legge vekt på ytre kjennetegn; hvordan et menneske snakker, samt hva det gjør og kanskje enda mer hva det ikke gjør. Og ja, valgene i livet samt livsførselen sier noe viktig om hvilke verdier jeg ønsker å følge. Men, å være en kristen handler primært om at Jesus bor i meg ved sin Hellige Ånd. Bibelen har mange uttrykk for dette. «Å være i Kristus» (Johannes 15,1-8) er ett av uttrykkene som sier at Jesus bor i hjertet mitt, og at jeg bor i hans hjerte. Usynlig, men likevel fullt ut virkelig, er mitt liv med alt ondt og godt nå plassert i Jesus.
På grunn av troen og dåpen har Gud tatt imot meg og latt meg få bli hans barn. Dette er noe vi ikke kan se, men bare må tro. Når jeg «er i Kristus», da har han blitt mitt liv. Da kan jeg hvile i at hans død, som soning for mine synder, er nok for at Gud aksepterer meg.

Vokse - å vokse i nåde og kjennskap
Da jeg ble en kristen, ble jeg Guds barn. En baby, et barn vil vokse sunt og godt når det får mat og omsorg fra sine foreldre. Slik også som Guds barn. Gud vil vi skal vokse i kjennskap til ham. Han har gitt oss i alle fall fire matstasjoner, hvor han gir oss åndelig næring. Vi kaller gjerne disse matstasjonen for Bibelens fire B-er: Bibelen, bønnen, broderfellesskapet (det kristne fellesskapet) og brødsbrytelsen (nattverden). Her har Gud lovet å styrke troen min. Jo lengre jeg lever sammen med Jesus, jo større lyst får jeg til å oppsøke disse fire matstasjonene. Da vil jeg få mer kunnskap om Jesus og troen, og jeg vokser i nåden og kjennskapen til Gud. Jeg blir mer og mer avhengig av Jesus, og troen blir sterkere.

Våge - å våge å handle på Guds ord
Å være en kristen handler ikke bare, heller ikke først og fremst, om å ha kunnskap om troen og Jesus. Den kristne tro skal også leves ut. Guds ord, Bibelen, er ikke bare en lærebok for tanke og filosofi. Nei, Gud ønsker å bety noe konkret i min hverdag. Derfor vil han påvirke meg ved sitt ord. Ja, han vil utfordre meg og troen når jeg leser hans gode vilje i Bibelen. Vi sier at det handler om å våge å handle på Guds ord. Hva konkret utfordrer Bibelen meg til å handle på?

Først vil Gud at jeg skal bekjenne syndene mine for ham. Jeg trenger ikke huske alt det gale jeg har tenkt, sagt og gjort. Men – jeg kan få bekjenne det jeg vet om.
Videre utfordrer Bibelen meg til å tro og bekjenne at Jesus har tilgitt meg syndene mine, at det kun er på grunn av Jesu soningsdød på korset at jeg kan kalle meg Guds barn.
Og for det tredje – siden jeg har blitt en kristen - så utfordrer og kaller Gud meg til å følge hans gode vilje, slik den er uttrykt i Bibelen. Åpenbart klarer jeg ikke alltid dette, siden jeg også er en synder. Men, som en kristen ønsker jeg å gjøre min Fars vilje.
Hva Guds vilje konkret handler om, kan oppleves ulikt for den enkelte kristne. Noen få kalles til å arbeide for Jesus, som ansatt i kirke og misjon, enten i Norge eller som misjonærer i et annet land. Men alle kristne kalles til å være et hverdagsvitne, å tørre å våge å stå fram som en bekjennende kristen. Som en kristen vil jeg ikke skjemmes over troen, evangeliet, Jesus eller Bibelen. (Romerne 1,16)

Å våge å handle på Guds ord – hvordan går jeg fram? Start med å be om at Gud må vise deg noen små og enkle oppgaver du kan gjøre for ham og din neste. Er du lydig i det lille, så vil Gud gi deg nye og større utfordringer etter hvert. Og husk – om du føler at du mislykkes en eller flere ganger, så gjør ikke det at Gud elsker deg mindre, eller at du er en dårligere kristen. Guds nåde, på grunn av hva Jesus har gjort for oss, gjelder uansett om vi ikke føler at vi lykkes med å våge store ting for Gud. Og samtidig – ta noen sjanser, utfordre deg selv, ta Gud på ordet – så vil du gradvis erfare at Jesus er nær og med deg selv i de mest krevende situasjoner.
Uansett – det viktigste du må våge å tro – er at Guds nåde er det eneste som gjelder for å kalle deg et Guds barn, nå og for evig tid.

Misjonæren Paulus hadde følgende oppmuntring og oppfordring til sine unge medarbeider Timoteus: «La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og livsførsel, i kjærlighet, tro og renhet.» (1.Tim.4,12)

BB 048

Av Svein Anton Hansen, publ.10.juni-22

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding