Gi en gave
Evangeliet gjenoppdaget
Pixabay/CCL

Evangeliet gjenoppdaget

Martin Luther innså at begrepet «Guds rettferdighet» ikke betød den dømmende rettferdige Gud, men i stedet den frelsende Gud som dømmer et menneske å være rettferdig pga. troen på Jesu soningsdød for våre synder.

31.oktober 1517 går den unge tyske munken Martin Luther til slottskirken i Wittenberg. På kirkedøren slår han opp 95 teser, som bla. sier hva han tenker boten skal være i den kristne tro. Tesene blir opplevd som et angrep på den katolske kirke. Slik sett markerer denne hendelsen starten på den lutherske reformasjon. Martin reagerte på den måten avlatsforkynnelsen og salget av avlatsbrev foregikk på i den katolske kirke. Han tok et oppgjør med at frelsen var til salgs, at vi kunne kjøpe oss frelse eller forkorte tiden i skjærsilden ved å betale oss ut enten ved gode gjerninger eller ved penger.

Noen år før tesene på kirkedøren i Wittenberg, hadde Luther opplevd en ny forståelse av begrepet «Guds rettferdighet», da han leste i Romerbrevet.
«For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for alle som tror, jøde først og så greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet, av tro og til tro, slik det står skrevet: Den rettferdige av tro skal leve.» (Romerbr.1,16-17).

Han innså at begrepet «Guds rettferdighet» ikke betød den dømmende rettferdige Gud, men i stedet den frelsende Gud som dømmer et menneske å være rettferdig pga. troen på Jesu soningsdød for våre synder. Luther innså at Paulus i Romerbrevet ikke presenterte lovens dømmende Gud, men evangeliets frikjennende Gud. I disse bibelversene gjenoppdaget Martin Luther evangeliet.

Som ung munk strevde han med spørsmålet: «Hvordan finner jeg en nådig Gud?» Luther erfarte at verken bønn eller faste, fromhet og gode gjerninger, tidebønner, messer eller pilegrimsreiser hjalp ham med å finne en nådig Gud, å oppleve Guds rettferdighet. I sin åndelige søken fikk han hjelp av sin åndelige veileder (Johann von Staupitz) som gav ham følgende gode og evangeliske råd: «Søk Kristus!»

Evangeliet forkynner oss at vi ikke kan betale for Guds gaver. Frelsen rekkes oss gratis av en nådig Gud. «Evangeliet» består av et bestemt budskap om en bestemt person om en bestemt oppgave – nemlig at Guds sønn blir menneske, tar på seg og soner straffen for menneskers synder.

Martin Luther gjenoppdaget evangeliet om nåden alene, troen alene og Skriften alene.

TRV 381

Av Svein Anton Hansen, publ. 30.mai -22

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding