Gi en gave
Alt dreier seg om korset
Pixabay/CCL

Alt dreier seg om korset

Vi kommer ikke utenom Jesus og korset når vi skal fortelle hva den kristne tro dreier seg om.
Svein Anton Hansen, publ. 18.april-22

«Hva dreier kristendom seg egentlig om?» Ulike mennesker kan ha mange meninger om hva denne religionen kalt kristendom handler om. Diskusjons-temaene er mange og omstridte. Men, alle har likevel en overbevisning om at kristentro dreier seg om personen Jesus Kristus.

Profeten Jeremia ble sendt av Gud til en pottemaker da Gud ville lære Jeremia hvordan Gud former mennesker (Jeremia 18). Først finner pottemakeren leiren han skal bruke. Så knar og bearbeider han leiren. For at pottemakeren skal lykkes med leirklumpen, så må han plassere leirklumpen midt på dreieskiva. For at Gud skal kunne forme meg, deg, sin menighet, må han plassere oss midt i sentrum på sin dreieskive. Og midt i sentrum av kristendommen finner vi Jesu person og hans frelsesgjerning.

Så hva dreier kristendom seg om? Kristentro handler om Jesus, Guds Sønn, som ble sendt til jorden for å dø på et kors, for dine og mine synder, og at Han stod opp igjen for at vi som tror på Ham kan få leve i evigheten sammen med Gud i Himmelen. Dette er kristendom i et nøtteskall, kristendom 1:1.

Vi kommer ikke utenom Jesus og korset når vi skal fortelle hva den kristne tro dreier seg om. Alt dreier seg om korset!

Paulus skriver til de første kristne om hvor sentralt korset er: «For jeg ville ikke vite av noe blant dere, uten Jesus Kristus, og ham korsfestet.» (1.Kor.2,2).

Slik pottemakerens dreieskive dreier omkring en leirklump i sentrum, slik dreier kristentroen seg om Jesus og korset. Skal Gud få forme meg og deg, må vi inn til korset. Midt i Guds tanke og hjerte finner vi hans egen sønn korsfestet for menneskers synder.

TRV 151

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding