En kone til Isak

Hør fortellingen om hvordan Abrahams sønn fikk sin hustru Rebekka.

Hendelsene er en gjenfortelling om det som fortelles i Bibelen, 1. Mosebok kapittel 24.

OPE005