Gi en gave

Jesus gråter

Jesus ble tatt imot med begeistring ved inntoget til Jerusalem. Men det gikk sterkt inn på Jesus hvordan jødefolket skulle komme til å lide.


Hør gjengitt fra Bibelen, en gjenfortelling av beretningene i Luk 19 og Mark 11.

Jesus viste at han var et virkelig menneske, med følelser og tårer. Samtidig var han Gud, som visste mer enn andre mennesker.

OPE093