Gi en gave

Jesu oppstandelse

Lytt til en gjenfortelling av hva som hendte da Jesus sto opp fra de døde

Dette er budskapet første påskedag, men det kan gjerne høres gjennom hele året.


Alle evangelistene forteller om dette, men på forskjellig måte. Se Luk 24, Joh 20, Matt 28 og Mark 16

OPE101