Gi en gave

Jesu oppstandelse

Lytt til en gjenfortelling av hva som hendte da Jesus sto opp fra de døde

Dette er budskapet første påskedag, men det kan gjerne høres gjennom hele året.


Alle evangelistene forteller om dette, men på forskjellig måte. Se Luk 24, Joh 20, Matt 28 og Mark 16

OPE101
 

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding