Gi en gave

Et nytt bud

Vi er kommet til Jesu avskjedstale for disiplene.

Hør en gjenfortelling av det Jesus la vekt på å formidle den siste kvelden før Getsemane.

Stoffet er hentet fra Joh 13 og 14, og fra Markus 14
OPE097