De kostbare gavene

Hva symboliserte gavene som de vise menn brakte med seg til Jesusbarnet?

Det kommer frem i gjenfortellingen av hendelsen i forbindelse med julen, som Matteus forteller i kapittel 2 i evangeliet sitt.

OPE058