Spørsmål og svar

Jesus kom til Jerusalem, og det ble heftige samtaler mellom ham og motstanderne.

Hør en gjenfortelling av det som står fortalt i Markusevangeliets 11 og 12 kapittel.OPE095