Fordi du trodde

Bartimeus var en elendig og fattig mann som Jesus tok seg av.

Det ble noe helt nytt da Herren Jesus kom inn i livet hans.


Det du hører, er en gjenfortelling av Markusevangeliets 10. kapittel.

OPE090